PUBLICITÉ

Migraine: mijn kind heeft gehoorhallucinaties

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 02/06/2017 - 14h35
-A +A

Ook kinderen kunnen last hebben van migraine. Helaas is die zeer moeilijk op te sporen bij de allerjongsten. Bovendien zijn de symptomen vaak moeilijk te beschrijven en kunnen ze verkeerd geïnterpreteerd worden.

Zo kan een kind dat verklaart stemmen te horen, in feit migraine hebben met aura….

PUB

Klassieke migraine en migraine met aura

Er zijn twee soorten migraine: klassieke migraine en auramigraine. Klassieke migraine uit zich in aanvallen met wisselende frequentie, die tussen 4 en 72 uur duren (zonder behandeling). Migraine met aura gaat gepaard met voorbijgaande zintuiglijke stoornissen (aura) voor of tijdens de hoofdpijn.

Die zijn hoofdzakelijk visueel: fosfenen (gekleurde en geometrische bewegende lichtvlekken) en scotomen (donkere vlekken in het gezichtsveld). Ook mogelijk zijn: taststoornissen, zoals kriebelingen of prikkelingen die zich verspreiden, spraakstoornissen en geur- of smaakhallucinaties.

Een studie uit 2005 wijst echter uit dat ook gehoorhallucinaties op een frequente maar miskende vorm van aura kunnen wijzen bij kinderen met migraine. Tot nog toe waren echter slechts zeer zeldzame gevallen beschreven van gehoorhallucinaties.

De onderzoekers stellen vast dat een auditieve aura optreedt in 27 % van de gevallen. Het kind hoort dan stemmen, meestal de stem van zijn moeder.

Uit getuigenissen van kinderen blijkt dat deze auditieve aura's zich in één op de drie gevallen voordoen vóór de hoofdpijn en in de helft van de gevallen tijdens de aanval. 33 % van de kinderen in kwestie krijgt ze bij elke aanval of bij de helft van de aanvallen.

Andere interessante aanwijzing: in 18 % van de gevallen hoorden de kinderen naast stemmen ook andere geluiden, zoals gefluit of gezoem.

Auditieve hallucinaties kunnen op migraine wijzen

Aangezien deze auditieve aura vaak voorkomt bij kinderen, moet ze systematisch opgespoord worden, temeer omdat jonge kinderen dit verschijnsel slechts zelden spontaan melden.

Het probleem moet ook voldoende aandacht krijgen, want het kan de diagnose vertekenen (waarbij dan gedacht wordt aan psychose of epilepsie in plaats van aan migraine).

Met andere woorden: het is niet omdat uw kind verklaart stemmen te horen, dat het automatisch aan een psychische stoornis lijdt. Misschien gaat het om auramigraine… Raadpleeg uw arts of pediater voor een precieze diagnose.

Initialement publié par Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 27/12/2005 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste le 02/06/2017 - 14h35

Jaarcongres van de 'Société française d'étude et de traitement de la douleur' (SFETD, Franse Vereniging voor Pijnonderzoek en -behandeling), 19 november 2005, voordracht van dr. Daniel Annequin, Ziekenhuis Armand Trousseau, Parijs.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Migraine en hormonen: een duidelijke link Gepubliceerd op 15/03/2017 - 15h51

Er bestaat een duidelijk verband tussen de geslachtelijke hormonen en migraine . Sommige periodes in het leven van een vrouw hebben zo een gunstige of ongunstige invloed op het uitbreken van migraineaanvallen, en zelfs op de intensiteit ervan.

Hebt u last van migraine met aura? Gepubliceerd op 15/06/2016 - 12h10

Er bestaan heel veel types van migraine . Een minder bekende soort is de migraine met aura . In deze categorie van migrainecrisissen wordt de hoofdpijn voorafgegaan door een aura , zintuiglijke stoornissen die hoofdzakelijk van visuele aard zijn.

Acht vragen over migraine Geüpdatet op 02/05/2011 - 15h36

Migraine is een heel pijnlijke aandoening die in het dagelijks leven een echte handicap kan zijn. Wat moet u over migraine weten en wat zijn de kenmerken van deze hoofdpijn? Hieronder vindt u acht vragen en antwoorden over migraine …

Hoofdpijn: migraine of spanningshoofdpijn? Gepubliceerd op 22/06/2016 - 11h03

De term " migraine " wordt vaak gebruikt bij het beschrijven van hoofdpijn . Maar migraine is een ziekte die beantwoordt aan duidelijk omschreven diagnostische criteria en die verschillen van spanningshoofdpijn . Misschien hebt u af en toe hoofdpijn...

Meer artikels