PUBLICITÉ

Menopauze: nieuwe ontwikkelingen in de HBM

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 28/02/2006 - 00h00
-A +A

De hormonale substitutiebehandeling van de menopauze verhoogt het cardiovasculaire risico niet, zoals aangekondigd door de grote Amerikaanse WHI-studie. Meer nog, ze doet het risico juist dalen als ze net na de menopauze wordt gestart.

PUB

WHI-studie

In 2002 brachten de resultaten van de grote Amerikaanse WHI-studie (Women's Health initiative) de hormonale behandeling van de menopauze (HBM) erg in diskrediet doordat ze een stijging van het cardiovasculaire risico bij de behandelde vrouwen aantoonden. Naar aanleiding daarvan deden de gezondheidsautoriteiten de aanbeveling de HBM te beperken.Tal van experts hadden echter hun twijfels bij de Amerikaanse resultaten, vooral omdat deze studie betrekking had op een bevolking van vrouwen van hoge leeftijd (gemiddeld 63 jaar), die bovendien behandeld werden met producten die bij ons weinig gebruikt worden.

Beschermend cardiovasculair effect in het begin van de menopauze

Er lopen nog steeds studies en er werden recent nieuwe resultaten gepubliceerd. Deze keer gaat het om een test bij meer dan 70.000 vrouwen (verpleegsters van Boston) die al een twintigtal jaren worden gevolgd. Hier werd integendeel een beschermend cardiovasculair effect van HBM vastgesteld. Maar dit voordeel komt slechts tot stand op voorwaarde dat ze kort na de menopauze wordt gestart. Er zou dus wat men een "interventievenster" noemt, bestaan: de effecten van de HBM op het cardiovasculaire risico zouden afhankelijk zijn van het ogenblik van de start van de behandeling.Deze hypothese wordt bevestigd door een andere studie die minder coronaire accidenten vaststelt bij vrouwen van minder dan 60 jaar die alleen oestrogenen krijgen en omgekeerd meer accidenten vanaf de leeftijd van 70 jaar. De oestrogenen zouden een preventieve rol spelen in het prille begin van de menopauze, wanneer er nog geen atheroomplaques ontwikkeld zijn. Het omgekeerde is waar als de behandeling laat wordt gestart: dan zouden ze de reeds bestaande atheroomplaques onstabiel maken, wat het optreden van cardiovasculaire accidenten stimuleert.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 28/02/2006 - 00h00 Grodstein F. et al, Journal of Women's Health, 15 (1): 25-44, 2006; Persbericht van de Franse vereniging voor de studie van de menopauze, 15 februari 2006.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Menopauze en borstkanker: een woordje uitleg Geüpdatet op 23/05/2006 - 00h00

Nadat de hormonale substitutietherapie voor de menopauze het label kreeg dat ze het risico van borstkanker deed stijgen, is haar onschuld nu door recente studies aangetoond. Nieuwe gegevens tonen aan dat het risico reëel is bij vrouwen bij wie de baa...

Milieuverontreiniging: nog schadelijker dan men dacht... Geüpdatet op 13/03/2007 - 00h00

Milieuverontreiniging doet het cardiovasculair mortaliteitsrisico stijgen. Volgens een nieuw onderzoek zou dat risico gemiddeld met 76% stijgen, al naargelang de verontreiniging. Het risico op cardiovasculaire aandoeningen stijgt met gemiddeld 24%...

Meer artikels