PUBLICITÉ

Medische fouten : tussen begrip en verantwoordelijkheid

Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 11/02/2003 - 00h00
-A +A

Men hoort meer en meer spreken over medische fouten, wat bij de mensen slechte reflexen zou kunnen uitlokken, nl. zelfmedicatie en zich niet tijdig laten behandelen. Anderzijds neemt de verzekeringspremie van de artsen duizelingwekkend toe. Sommige artsen verklaren zelf dat ze niet kunnen worden verzekerd, andere zouden essentiële handelingen kunnen weigeren die te riskant worden geacht.

PUB

Volgens de studie die Prof. Philippe Baele (anesthesist) van de Universitaire Ziekenhuizen Saint-Luc (Brussel) in 1999-2000 heeft uitgevoerd, geeft 63% van de artsen toe een manipulatiefout te hebben gemaakt en een verkeerd monster te hebben genomen. Maar meestal geeft de arts zich daar vlug rekenschap van en kan zijn fout corrigeren.

Overbelaste artsen…

De studie werd uitgevoerd in spoedgevallendiensten, diensten voor anesthesie en eenheden voor intensieve zorgen. In spoedsituaties is het risico op fouten uiteraard groter dan op andere ogenblikken. Bovendien gaan de artsen gebukt onder de stress van de ziekte waaraan de patiënt lijdt, maar ook aan de stress die voortvloeit uit de organisatie van hun dienst. Veel artsen moeten veel uren presteren zonder voldoende rust.Daarbij komt nog een visueel probleem : 66% van de artsen heeft oogproblemen, zoals velen onder ons.De etiketten op flacons en tubes voor de verschillende geneesmiddelen lijken bovendien erg op elkaar. Producten die beschikbaar zijn in die gespecialiseerde eenheden, worden vaak in grote hoeveelheden geleverd en zitten niet steeds in de oorspronkelijke verpakking. Om het risico op fouten te verkleinen, zou men moeten zorgen voor adequate etiketten met specifieke belettering en kleur.

... maar steeds verantwoordelijk !

Dat vraagt ook een betere organisatie van die diensten, met meer personeel. De artsen staan daar echter totaal machteloos tegenover, wat hen evenwel niet ontslaat van hun persoonlijke verantwoordelijkheid.Anderzijds is het ook zo dat dankzij de vooruitgang van de geneeskunde

  • meer en meer patiënten op dergelijke eenheden terechtkomen ;
  • het aantal geneesmiddelen toeneemt ;
  • meer en meer patiënten zich naar de spoedgevallendienst begeven.
Dat alles houdt uiteraard een hoger risico in op fouten. Voorts mogen we ook niet vergeten dat de geneeskunde alsmaar technischer wordt en alsmaar vaker een beroep doet op “machines”, terwijl de artsen zelf mensen blijven. Uiteindelijk is het aantal fatale of sterk invaliderende fouten zeer klein in vergelijking met het aantal personen dat wordt behandeld.
Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 11/02/2003 - 00h00 Site La Santé
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Cannabis: de voorkeur van de Belgen Geüpdatet op 01/04/2002 - 00h00

Zopas werd het Belgian National Report on Drugs 2001, een rapport van het Instituut voor Volksgezondheid over drugs, gepubliceerd. De situatie wordt alsmaar onrustwekkender: het gebruik van illegale drugs blijkt alsmaar toe te nemen.

Meer artikels