PUBLICITÉ

Medische fouten: de rol van ouders is bepalend!

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 13/10/2017 - 08h42
-A +A

Medische fouten komen jammer genoeg voor. Artsen zijn ook maar mensen, ze kunnen niet de hele tijd perfect zijn. Tegenover dit risico is hebben ook wij een rol te spelen…

PUB

In de kindergeneeskunde worden medische fouten vaak door de ouders ontdekt

Hoe kunnen we onze ziekenhuizen veiliger maken? Voor de kindergeneeskunde lijkt er in ieder geval een rol weggelegd voor de ouders. Zo blijkt uit een Amerikaanse studie dat bijna 10% van de ouders medische fouten ontdekt tijdens het ziekenhuisverblijf van hun kind. De onderzoekers zijn na de getuigenissen van de ouders vervolgens bij twee artsen nagegaan wat de gemelde incidenten precies inhielden. Bij 62% van de gemelde voorvallen ging het inderdaad om medische fouten. 24% van de incidenten waren eerder problemen met de kwaliteit van zorgverstrekking, de overblijvende 14% waren volgens de artsen geen echte problemen.

In de helft van de gesignaleerde fouten hadden de kinderen - nog altijd volgens de onderzoekers - schade geleden en had die vermeden kunnen worden. De kinderen die slachtoffer waren van deze fouten moesten langer in het ziekenhuis blijven. De studie volgde maar een klein aantal kinderen, er kunnen dus geen al te diepgaande lessen uit getrokken worden.

De fouten die de onderzoekers melden, gaan van niet verzorgde infecties tot het veel te laat terugvinden van een voorwerp dat na een chirurgische ingreep was blijven zitten. Meer algemeen gaven de ouders communicatieproblemen in het team als de belangrijkste oorzaak van medische fouten aan: informatie die verloren gaat bij de wisseling van teams, een zin die in het dossier van de verkeerde patiënt wordt genoteerd, enz.

Ouders en patiënten: sleutelrol in de medische veiligheid

Dat het belangrijk is dat patiënten (en hun familie) waken over de verstrekte zorgen en er met de zorgteams over durven te praten, is al langer bekend. Deze studie meet deze elementen enkel op een objectieve manier.

De auteurs wijzen er ook op dat ze vooral getuigenissen van ouders hebben verzameld die dezelfde taal spraken als de artsen en die geschoold waren. Je kunt je dus voorstellen dat kinderen uit achtergestelde milieus, van wie de ouders minder makkelijk communiceren met de zorgverstrekkers, extra risico lopen.

Los van deze getuigenissen blijkt ook uit de statistieken hoe belangrijk de rol van de ouders is, maar ook dat het belangrijs is om hun bezorgdheid ter harte te nemen.
Zit u met vragen of twijfels? Aarzel dan niet om er het medisch team op aan te spreken!

Initialement publié par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 30/03/2016 - 10h02 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 13/10/2017 - 08h42

http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2498405&resultClick=24

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Medische fouten : tussen begrip en verantwoordelijkheid Geüpdatet op 11/02/2003 - 00h00

Men hoort meer en meer spreken over medische fouten, wat bij de mensen slechte reflexen zou kunnen uitlokken, nl. zelfmedicatie en zich niet tijdig laten behandelen. Anderzijds neemt de verzekeringspremie van de artsen duizelingwekkend toe. Sommige a...

XTC en Parkinson: zich vergissen is menselijk Geüpdatet op 30/09/2003 - 00h00

In de biochemie komt het er in de eerste plaats op aan zich niet te vergissen van flesje. Maar fouten maken is menselijk, en dat is precies wat één jaar geleden gebeurd is, toen onderzoekers aantoonden dat het gebruik van XTC hersenletsels veroorzaak...

Meer artikels