PUBLICITÉ

Mantelzorgers: gedaan met de foute opvattingen

Article créé le 28/11/2011 - 17h24 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 28/11/2011 - 17h24
-A +A

Mantelzorgers zijn niet-professionele verleners van bijstand aan iemand die wegens zijn leeftijd of een chronische ziekte zijn dagelijkse activiteiten niet meer alleen kan verrichten. 

PUB

Waarom zijn mantelzorgers belangrijk?

Er is tegenwoordig veel te doen om de mantelzorgers en hun rol zal in de toekomst allicht nog belangrijker worden. Nu al zijn er in het Westen meer bejaarden dan jongeren en hun aantal neemt nog toe. Daarbij komt nog dat de gezondheidszorg almaar duurder wordt en onder druk staat door de slechte financiële toestand van de overheid. De mantelzorgers worden dus almaar belangrijker. Dankzij hun hulp kunnen zieken langer thuis blijven. Ook tegenover de professionele zorgverleners vervullen ze een belangrijke rol, doordat ze informatie doorspelen en de zieke van nabij opvolgen. De mantelzorgers zien er bijvoorbeeld op toe dat de zieke zijn geneesmiddelen neemt zoals voorgeschreven, ze motiveren hem om geestelijk en lichamelijk actief te blijven, enz.

 

Mantelzorgers moeten soms wat afstand nemen

De band tussen een mantelzorger en zijn patiënt is natuurlijk belangrijk, want het is wat hem voor dit werk motiveert. Maar het kan ook een bedreiging vormen voor beide partijen. Afstand is belangrijk en nodig in een zorgverstrekkende relatie. Het helpt de hulpverlener om op tijd te stoppen en niet door te gaan tot hij is uitgeput. De patiënt van zijn kant kan erdoor zijn identiteit bewaren, ondanks zijn afhankelijkheid.

 

Billet initialement publié le 28/11/2011 - 17h24 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 28/11/2011 - 17h24
Ce billet fait partie du blog : Blog van de redactie
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Meer artikels