PUBLICITÉ

Mannen 65-74 jaar

Geüpdatet door Dr Philippe Presles op 16/02/2011 - 16h39
-A +A

PUB

1/ Opsporing van cardiovasculaire risico’s

Wat is een cardiovasculaire aandoening?

Cardiovasculaire aandoeningen omvatten alle ziekten die gekenmerkt worden door:

Dichtslibben van de slagaders:

  • een dichtgeslibde kransslagader veroorzaakt een myocardinfarct (meestal gewoon ‘hartinfarct’ genoemd),
  • dichtgeslibde beenslagaders leiden tot arteritis (slagaderontsteking),
  • een dichtgeslibde hersenslagader heeft dan weer een herseninfarct of een cerebrovasculair accident (CVA) tot gevolg.

Een scheur in een hersenslagader (tweede belangrijkste oorzaak van een cerebrovasculair accident of CVA).

In België sterft één op de drie personen aan een cardiovasculaire aandoening.
Cardiovasculaire aandoeningen veroorzaken ook vaak zware handicaps en dementie, met name als het gaat om cerebrovasculaire accidenten.
Cardiovasculaire aandoeningen moeten dan ook zeer ernstig genomen worden, of het nu gaat om preventie, screening of behandeling.

Wat zijn uw risico’s op een cardiovasculaire aandoening?
Niet iedereen loopt evenveel risico op een cardiovasculaire aandoening. Er bestaan verschillende risicofactoren, en één ervan kan al volstaan om een hart- en vaatziekte te veroorzaken. Bij een combinatie van factoren stijgt het risico navenant.

Tel uw risicofactoren op, van 0 tot 8, om na te gaan hoe vaak u een cardiovasculair onderzoek moet ondergaan:

 

Te veel slechte cholesterol (LDL-cholesterol) of te weinig goede cholesterol (HDL-cholesterol). De overtollige cholesterol zet zich dan vast op de slagaderwanden, met vetafzetting tot gevolg.
Alleen een vetbalans, via een bloedanalyse, kan abnormale cholesterolwaarden opsporen.
Normale waarden: LDL-cholesterol (< 1,6 g/l) - triglyceriden (1,5 g/l).
Het is belangrijk om alle gevallen van overmatige cholesterol in uw familie te melden aan uw arts.

Arteriële hypertensie (al dan niet behandeld).

Vraag uw arts om uw bloeddruk te meten tijdens een consult.
Normale waarden <14 voor de bovendruk en <9 voor de onderdruk. Opgelet: arteriële hypertensie verloopt meestal zonder symptomen en kan alleen opgespoord worden via bloeddrukmeting.
Het is belangrijk om alle gevallen van arteriële hypertensie in uw familie te melden aan uw arts.

Diabetes (al dan niet behandeld). Diabetes wordt gekenmerkt door een abnormale verhoging van de bloedsuikerspiegel, de zogenaamde glykemie (doordat de insuline, die het bloedsuikergehalte moet regelen, niet langer haar werk doet).
Diabetes is een sluipende ziekte, dus is het belangrijk om ze op te sporen via een eenvoudige bloedanalyse, om de bloedsuikerspiegel te bepalen.
Normale bloedsuikerspiegel < 1,10 g/l. Boven 1,26 g/l spreken we van diabetes.
Het is belangrijk om alle gevallen van diabetes in uw familie te melden aan uw arts.

Roken (u rookt of bent nog geen 3 jaar gestopt).

Overgewicht

U leidt eerder een zittend leven (u hebt minder dan 30 minuten lichaamsbeweging per dag. Stappen, maar dan in een stevig tempo, valt ook onder lichaamsbeweging).

 

U hebt al eerder een vasculair accident gehad (infarct, beroerte).

Er zijn gevallen van vroegtijdig kransslagaderlijden in uw familie:

  • hartinfarct of plotseling overlijden bij vader of broer onder de 55 jaar,
  • hartinfarct of plotseling overlijden bij moeder of zus onder de 65 jaar,
  • beroerte bij een familielied onder de 45 jaar.

In dat geval moet u een bloedonderzoek (nuchtere glykemie, opsporen van afwijkende bloedvetwaarden – cholesterol, triglyceriden) laten uitvoeren:

  • om de 5 à 10 jaar als u geen enkele risicofactor vertoont,
  • om de 3 jaar als u één risicofactor vertoont,
  • en elk jaar vanaf twee risicofactoren, of bij een ernstige risicofactor (als u al eerder een vasculair accident hebt gehad of aan diabetes lijdt).

2/ Kankerscreening

Screenings hebben als doel de belangrijkste kankers vroegtijdig op te sporen, waardoor in de grote meerderheid van de gevallen 100 % genezing mogelijk is.

Alle mannen moeten systematisch de volgende routinescreenings laten uitvoeren:

Darmkanker: mannen tussen 50 en 74 jaar moeten zich om de twee jaar systematisch laten onderzoeken op eventuele bloedsporen in de stoelgang. Als de uitslag positief is, wordt een coloscopie uitgevoerd om kwaadaardige gezwellen op te sporen.

In de praktijk moet u dit onderzoek via uw huisarts regelen.

Prostaatkanker: jaarlijkse screeningtest (PSA-bepaling* en rectaal toucher. Echografie van de prostaat bij verhoogde PSA-waarden).
* PSA is de afkorting van het Engelse Prostatic specific antigen of prostaat specifiek antigeen. Het is een eiwit dat maar door bepaalde cellen (de epitheliale cellen) in de prostaat wordt aangemaakt. De PSA-bepaling vormt de hoeksteen in de opsporing van prostaatkanker.

Huidkanker of melanoom:

Raadpleeg een dermatoloog bij een verdacht schoonheidsvlekje of zwart puistje (onregelmatige, asymmetrische vorm, heterogene kleur, meer dan 6 mm groot). Bij twijfel moet u zich hoe dan ook verder laten onderzoeken, want melanoom kan volledig genezen worden als het tijdig geopereerd wordt, zo niet is de prognose slecht.


Kankerscreening bij rokers:

NKO-/longkanker:

Rokers moeten elk jaar hun behandelend arts raadplegen (NKO-onderzoek of zo nodig zelfs longscan, op voorschrift van de behandelend arts, de NKO-specialist of een pneumoloog).
Bij stemverandering of aanhoudende hoest moet u onmiddellijk een NKO-specialist raadplegen.


Specifieke screenings bij kankergevallen in de familie (familiale antecedenten):

Colonkanker: een coloscopie wordt systematisch voorgeschreven indien u een persoonlijke voorgeschiedenis hebt (darmpoliepen, ernstige chronische darmontsteking zoals colitis, rectocolitis en de ziekte van Crohn), of bij familiale antecedenten van colonkanker (als één familielid colonkanker heeft gehad voor zijn 65ste, of als beide ouders de ziekte hebben gehad). Raadpleeg ook uw arts als u bloedsporen vaststelt op het toiletpapier, in uw stoelgang of in de wc-pot, of als uw darmtransit abnormaal verstoord is.


Andere kankers: Raadpleeg uw arts bij familiale kankergevallen op jonge leeftijd.

 

Initialement publié par Dr Philippe Presles le 09/02/2011 - 17h59 et mis à jour par Dr Philippe Presles le 16/02/2011 - 16h39
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Meting van PSA-waarden in het bloed: waarvoor dient het? Gepubliceerd op 03/04/2017 - 11h09

PSA is het specifieke antigeen van de prostaat . Het wordt bijna uitsluitend aangemaakt door bepaalde prostaatcellen en wordt als essentieel element aangezien in de diagnose van prostaatkanker en de follow-up van de behandelde patiënten. De meting va...

Prostaatkanker: opsporen om te genezen Geüpdatet op 01/10/2007 - 00h00

In de diagnose en behandeling van kanker is er de voorbije jaren een enorme vooruitgang geboekt. De tumoren worden tegenwoordig alsmaar vroeger opgespoord, waardoor ook de behandeling alsmaar efficiënter wordt.

Jonge diabetespatiënten: let op uw ogen Geüpdatet op 10/12/2001 - 00h00

Diabetische retinopathie is een ernstige verwikkeling van type 1 en type 2 diabetes mellitus. Diabetische retinopathie is de belangrijkste oorzaak van blindheid tussen de leeftijd van 20 en 60 jaar. Vroege opsporing door middel van een eenvoudig oogf...

Kanker: tijdig opsporen = voorkomen! Geüpdatet op 14/10/2003 - 00h00

Heel wat kankers kunnen vermeden worden, op voorwaarde dat ze tijdig opgespoord worden. De opsporingsmethoden zijn er, dus kunnen we er maar beter gebruik van maken! Uw arts zal u in elke fase advies geven en zo nodig doorverwijzen.

Meer artikels