PUBLICITÉ

Lood vertraagt de puberteit

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 03/06/2003 - 00h00
-A +A

Milieublootstelling aan lood kan bij meisjes de puberteit vertragen.

PUB

Naar aanleiding van de 3de Nationale Enquête over Gezondheid en Voeding in de Verenigde Staten legden onderzoekers een verband tussen het loodgehalte in het bloed en de puberteitsontwikkeling van meisjes tussen 8 en 18 jaar. Bij alle proefpersonen lag de gemiddelde loodconcentratie lager dan 3µg/dl.Toch stellen de onderzoekers vast dat jonge meisjes met een loodgehalte van meer dan 3µg/dl kleiner van gestalte zijn dan meisjes met een loodgehalte van minder dan 1µg/dl. Daarnaast kwamen ze tot de bevinding dat loodconcentraties boven de 3µg/dl tot een aanzienlijke vertraging van de borstontwikkeling en de schaamhaargroei leidden. Bovendien kregen de meisjes in kwestie pas 3,6 maanden later hun eerste maandstonden. Milieublootstelling aan lood kan dan ook de puberteit en de groei bij meisjes vertragen. Toch zijn er bijkomende analyses nodig alvorens definitieve conclusies te kunnen trekken. Zowel in Frankrijk als in sommige andere EU-lidstaten daalt het aantal mensen met een te hoog loodgehalte in het bloed; toch blijft dat aantal nog altijd hoger dan het geraamde aantal in Noord-Amerika. Lood is een zwaar metaal dat vandaag nog altijd gebruikt wordt voor zijn specifieke eigenschappen bij het vervaardigen van heel wat industriële producten (accu's, kabels, verfpigmenten, …). In sommige periodes van onze geschiedenis werd lood intensief gebruikt, waardoor het over heel de wereld verspreid raakte. Als onvernietigbaar metaal concentreert het zich in alle oppervlaktelagen van de bodem. Bovendien is lood toxisch voor verschillende organen, zoals gebleken is uit tal van studies met beroepshalve blootgestelde populaties. Loodvergiftiging bij jonge kinderen is bijzonder ernstig, want ze kan tot blijvende cognitieve functiestoornissen leiden, ook bij een relatief lage blootstelling. Chronische intoxicatie is nagenoeg onomkeerbaar, omdat het lood zich vastzet in de beenderen en heel het leven lang met tussenpozen vrijkomt. Vandaar dat het van cruciaal belang is om de aanwezigheid van lood volledig te bannen. Er worden nog altijd preventieve acties genomen om de besmettingsbronnen te beperken, waarvan de belangrijkste zijn: industrieterreinen, agressief water en voeding.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 03/06/2003 - 00h00 Selevan S.G. et coll., N. Engl. J. Med., 348 : 1527-36, 2003.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Scheikundige vervuiling: 3 miljoen doden per jaar! Geüpdatet op 26/11/2001 - 00h00

Volgens het laatste rapport van het Fonds van de Verenigde Naties voor de Populatie (UNFPA) maakt luchtvervuiling jaarlijks wereldwijd 3 miljoen slachtoffers. De synthetische scheikundige producten worden verantwoordelijk geacht voor stoornissen van...

De eerste menstruatie Geüpdatet op 28/11/2006 - 00h00

De "American Academy of Pediatrics' Committee on Adolescence" en het "American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Adolescence Health", twee autoriteiten inzake pediatrie en gynaecologie, hebben nieuwe richtlijnen opgesteld over...

Meer artikels