PUBLICITÉ
Schildklieraandoeningen Geüpdatet op 18/03/2002 - 00h00

Ongeveer 1 miljoen Belgen hebben last van de schildklier. Er bestaan talrijke schildklieraandoeningen, van een tekort (hypothyroïdie) tot een teveel (hyperthyroïdie) aan schildklierhormonen. In bepaalde gevallen kan de schildklier toenemen in volume en ontstaat een kropgezwel (goiter). In de schildk

Schildkliernoduli Geüpdatet op 29/10/2002 - 00h00

Geen paniek! Slechts 5% van de schildkliernoduli zijn kwaadaardig en dan nog kunnen de meeste genezen. Er bestaan onderzoeken waarmee met een hoge graad van waarschijnlijkheid kan worden nagegaan of een nodulus goedaardig of kwaadaardig is vooraleer over te gaan tot een heelkundige ingreep.

PUBLICITÉ