PUBLICITÉ
ARTIKELS ZIEKENHUIS
53 online artikels over Ziekenhuis
Medische fouten: de rol van ouders is bepalend! Gepubliceerd op 13/10/2017 - 08h42

Medische fouten komen jammer genoeg voor. Artsen zijn ook maar mensen, ze kunnen niet de hele tijd perfect zijn. Tegenover dit risico is hebben ook wij een rol te spelen…

Hersenen en hersentumoren: achterhaalde opvattingen Geüpdatet op 08/02/2016 - 09h23

De hersenen opereren zonder de patiënt in een diepe slaap te brengen, of een hersentumor verwijderen in de zone van het spraakvermogen zonder dat de patiënt de spraak verliest... Het is mogelijk en fascinerend. Prof. Hugues Duffau, een Frans neurochirurg en laureaat van de Herbert-Olivecrona medaill...

Doorligwonden: preventie en behandeling Gepubliceerd op 04/12/2015 - 12h09

Doorligwonden zijn chronische wonden die veroorzaakt worden door het afsterven van onderhuids weefsel (necrose). Elk jaar krijgen duizenden Belgen met doorligwonden te maken, vooral bejaarden, ziekenhuispatiënten of bedlegerige mensen en mensen die niet goed meer te been zijn. Wat zijn de risicofact...

Belgische ziekenhuizen: gevaar voor ondervoeding Gepubliceerd op 04/12/2015 - 11h55

Ondervoeding is een te weinig bekend probleem bij ziekenhuispatiënten in België. In elk ziekenhuis van het land zijn nochtans twee tot zes van de tien patiënten ondervoed. Dat is in de eerste plaats gevaarlijk voor de patiënten zelf, maar het kost de samenleving ook naar schatting 400 miljoen euro p...

Tumoren, fibromen, bloedingen: radiologen voeren ook operaties uit! Geüpdatet op 16/03/2015 - 16h48

Een radioloog voert onderzoeken uit die nuttig zijn voor de diagnose, dat is bekend. Minder bekend is dat een radioloog ook allerlei vaak heel uiteenlopende problemen kan behandelen, zoals een tumor of een fibroom wegnemen of een bloeding stoppen. Met behulp van een echo, een scan of een ander e typ...

Schouderprothesen: hoe en waarom? Gepubliceerd op 11/10/2017 - 10h28

Een prothese om een versleten of beschadigd gewricht te vervangen, is tegenwoordig een banale ingreep. Meestal is het resultaat dat de patiënt zijn vroegere mobiliteit terugkrijgt en verlost is van de pijn. Maar wat houdt een operatie voor het plaatsen van schouderprothese precies in en wat zijn de...

Hepatitis B, C en aids: snij- en prikongevallen in het ziekenhuis Gepubliceerd op 01/12/2014 - 17h07

Mensen die in de gezondheidszorg werken en beroepshalve gebruik maken van voorwerpen die snij- en prikongevallen kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld naalden. Zij lopen een verhoogd risico op ernstige infecties die zelfs dodelijk kunnen zijn en die doorgegeven worden via het bloed.

Arbeidsongevallen in ziekenhuizen: hoe prikongevallen voorkomen? Gepubliceerd op 04/03/2014 - 13h07

Prikongevallen zijn de meest voorkomende arbeidsongevallen in Belgische ziekenhuizen en kunnen infecties veroorzaken bij het ziekenhuispersoneel. Vooral via virussen, zoals hiv, hepatitis B of hepatitis C. Vaak heeft dit ook aanzienlijke psychische, financiële en juridische gevolgen.

Staphylococcus aureus, publieke vijand nummer 1 Gepubliceerd op 13/10/2017 - 08h42

De bacterie staphylococcus aureus wordt automatisch geassocieerd met voedselvergiftiging en nosocomiale of ziekenhuisinfecties. Maar de bacterie speelt ook een rol in tal van andere infecties. We nemen deze geduchte ziekteverwekker even onder de loep.

Eenpersoonskamer in het ziekenhuis: opgelet voor de verborgen kosten Gepubliceerd op 13/10/2017 - 08h43

Een beetje meer betalen om tijdens een ziekenhuisverblijf de privacy van een individuele kamer te hebben, is misschien verleidelijk. Maar wees voorzichtig, want de kosten houden daar niet op. Als u een eenpersoonskamer kiest, mag het ziekenhuis u ook ereloonsupplementen aanrekenen.

Goed voorbereid naar het ziekenhuis Geüpdatet op 22/07/2013 - 09h28

Ziekenhuisinfectie, slecht eten, slaapproblemen… u zou voor minder zenuwachtig worden als u zich op een ziekenhuisopname voorbereidt. Enkele adviezen om uw bezoek aan het ziekenhuis gezond door te komen.

Een hartoverbrugging of bypass, een alternatieve route voor de aders Geüpdatet op 03/03/2013 - 23h59

"We maken een overbrugging…" Dat is wat menig man en vrouw te horen krijgt die lijdt aan angina pectoris of herstelt van een hartaanval . Een woordje uitleg over deze ingreep die het leven van heel wat zieken heeft veranderd en hen weer een optimaal werkend hart gegeven heeft .

Waarom moeten we nuchter zijn voor een anesthesie? Gepubliceerd op 13/10/2017 - 08h46

Misschien hebt u al eens een operatie moeten ondergaan. Dan kent u vast het voorschrift: niet drinken of eten vanaf middernacht de dag voor de operatie. Maar weet u ook waarom we nuchter moeten zijn voor een anesthesie ?

Palliatieve zorg: om sereen te sterven Gepubliceerd op 11/12/2012 - 10h18

De palliatieve zorg vormt zowat de tegenpool van langdurige en hardnekkige therapieën. Ze probeert de levenskwaliteit van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn te verbeteren . Daarbij wordt ingegaan op de pijn en de twijfels van de zieke.

Osteoporose: de doeltreffendheid van vertebroplastie opnieuw in vraag gesteld Gepubliceerd op 11/12/2012 - 10h04

Verschillende recente onderzoeken hebben de doeltreffendheid van vertebroplastie opnieuw in vraag gesteld . Vertebroplastie is een niet-invasieve chirurgische techniek die gebruikt wordt voor de behandeling van wervelbreuken veroorzaakt door osteoporose . Waarschijnlijk is deze techniek voorbehouden...

Naar de spoed of naar de dokter met wachtdienst? Geüpdatet op 11/04/2011 - 16h27

Volgens een omstreden studie van het socialistische ziekenfonds, zou meer dan de helft van de bezoeken aan de spoeddienst niet gerechtvaardigd zijn. In welke gevallen kan men wel gerechtvaardigd naar de spoed gaan? En wat moet men dan doen in de andere gevallen?

Ervaren ziekenhuizen halen betere resultaten Geüpdatet op 11/09/2009 - 00h00

Sommige ziekenhuizen zijn beter in het uitvoeren van bepaalde operaties dan andere. Chirurgen en ziekenhuizen die vaak een bepaalde ingreep uitvoeren, halen betere resultaten. Het verband tussen de ervaring en de uitkomst van de operatie verschilt wel van ingreep tot ingreep.

Iatrogene aandoeningen en nosocomiale infecties Geüpdatet op 22/01/2008 - 00h00

We horen vaak spreken over de risico's die we kunnen oplopen in het ziekenhuis of over aandoeningen die mensen krijgen na een behandeling. We gaan er even dieper op in, want hoe beter we ze kennen, hoe beter we ook gewapend zijn om ze te bestrijden.

Doorligwonden, geen pretje! Geüpdatet op 20/11/2007 - 00h00

Doorligwonden zijn huidletsels die ontstaan doordat de zachte weefsels samengedrukt worden tussen een hard vlak en een benig uitsteeksel. Ze zorgen voor vaak heel diepe wonden, zijn een bron van pijn en infecties en ze treffen vooral patiënten die bedlegerig of maar beperkt mobiel zijn. Gelukkig kun...

Plantenextracten: kijk uit bij anesthesie! Geüpdatet op 21/08/2007 - 00h00

Neemt u producten op basis van planten en moet u een chirurgische ingreep ondergaan? Dan moet u de anesthesist op de hoogte brengen van wat u slikt. Waarom? Omdat fytotherapie en anesthesie niet goed samengaan.

Ziekenhuisinfecties: kopert doet kiemen de das om Geüpdatet op 03/04/2007 - 00h00

Gaan ziekenhuizen en andere zorginstellingen de klinken van deuren en vensters en de kranen vervangen door exemplaren in koper ? Koper zou in staat zijn om de meest resistente kiemen drie keer sneller te vernietigen. Die capaciteit zou aangewend kunnen worden in de strijd tegen ziekenhuisinfecties,...

Chirurgische ingreep: ook stoppen met roken! Geüpdatet op 20/03/2007 - 00h00

Wie onder het mes moet, mag enkele uren voor de operatie niet meer eten of drinken. Maar het is ook absoluut noodzakelijk dat rokers enkele dagen voor de ingreep niet meer roken . Waarom is het aangeraden om voor een chirurgische ingreep te stoppen met roken ? De verklaringen zijn heel overtuigend!

Wordt u binnenkort geopereerd? Bereid uw lichaam erop voor! Gepubliceerd op 13/10/2017 - 08h45

Een chirurgische ingreep zorgt altijd voor stress, bij sommige mensen meer dan bij andere. De patiënt weet dat de operatie risico's inhoudt en dat er complicaties kunnen optreden. Alles verloopt niet altijd gesmeerd. Hoe kunnen we ons voorbereiden?

Bidden: een stressfactor voor patiënten die wachten op een operatie Geüpdatet op 13/06/2006 - 00h00

Er werd een heel ernstige studie uitgevoerd naar de effecten van bidden op patiënten die op een coronaire overbrugging wachten. Zouden Gods wegen ondoorgrondelijk zijn? Het lijkt er inderdaad op dat het feit dat de patiënt weet dat iemand bidt voor een goed herstel complicaties in zijn toestand kan...

Kauwgom: aangewezen bij abdominale heelkunde Geüpdatet op 14/03/2006 - 00h00

Kauwgom kauwen zou mensen die een abdominale heelkundige ingreep hebben ondergaan, helpen om sneller te herstellen en minder lang in het ziekenhuis te verblijven.

Doorligwonden: beter voorkomen dan genezen Geüpdatet op 28/02/2006 - 00h00

In België lijden bijna 10% van de gehospitaliseerde patiënten van doorligwonden, ook wel drukwonden genoemd. Dit probleem komt ook voor bij mensen die lang in hun zetel stilzitten of bedlegerig zijn thuis of in een home. Voor al deze personen is een doeltreffende preventie vereist.

Verandering aanvaarden na een heelkundige interventie Geüpdatet op 22/11/2005 - 00h00

Een chirurgische ingreep veroorzaakt vaak een verandering die moeilijk te aanvaarden is, zelfs al was de ingreep goed of heel goed geslaagd. Ook als men weet dat de ingreep noodzakelijk was en goed voor de gezondheid, dan nog is er het instinct dat zegt dat het tijd vergt om een lichamelijke verande...

Stop met roken vóór een operatie! Geüpdatet op 01/11/2005 - 00h00

Rokers lopen risico op postoperatieve complicaties, maar als ze zes tot acht weken voor de ingreep stoppen, lopen ze niet méér risico dan niet-rokers .

Een GPS voor de hersenen! Geüpdatet op 12/07/2005 - 00h00

De afdeling neurochirurgie van de Kliniek Sint-Jan in Brussel heeft onlangs één van haar nieuwe operatiekamers uitgerust met een hypermodern neuronavigatietoestel, het Stealth Station TRIA plus, een soort GPS voor de hersenen.

Bypass via endoscopie: minder invasief! Geüpdatet op 31/05/2005 - 00h00

Een bypass via endoscopie is veel minder invasief dan een klassieke bypassoperatie. Het vermindert de postoperatieve pijn en veroorzaakt slechts minimale littekens, waardoor de patiënt sneller recupereert.

Moeten cowboys geopereerd worden? Geüpdatet op 17/05/2005 - 00h00

In de orthopedie worden O-benen (of cowboybenen) aangeduid met de term "genu varum". Deze afwijking stelt meestal geen problemen, tenzij de patiënt intensief sport.

Palliatieve zorg: verlichting van kankerpijn Geüpdatet op 10/05/2005 - 00h00

De zin van de automatische toediening van morfine om kankerpijn te verlichten, wordt in vraag gesteld na de voorstelling van recente gegevens op het 9de congres van de Europese Vereniging voor Palliatieve Zorg (EAPC).

Nachtdiensten: een te hoge werklast verhoogt de kans op medische fouten Geüpdatet op 23/11/2004 - 00h00

Artsen in opleiding die te veel uren na elkaar moeten kloppen, lopen meer risico om zware medische fouten te maken. Dat wordt bewezen in de VS, waar assistenten op reanimatiediensten nog altijd langer dan 24 uur aan één stuk werken. Gevolg: er worden 5,8 keer meer ernstige fouten gemaakt dan normaal...

Wie is er bang voor verdoving? Geüpdatet op 23/12/2003 - 00h00

De angst van sommige patiënten om verdoofd te worden, is even groot als de angst die sommige passagiers voelen vóór ze in het vliegtuig stappen. En toch is dit vervoermiddel veel veiliger dan de auto!

Waarom roken verpleegsters zoveel? Geüpdatet op 07/10/2003 - 00h00

Verpleegsters zijn goed geplaatst om de schadelijke werking van tabak te kennen. Toch roken ze evenveel als de algemene populatie. Wat kunnen daarvan de oorzaken zijn? Stress?

Rustoorden en ziekenhuizen krijgen de kriebel van schurftmijt Geüpdatet op 05/08/2003 - 00h00

Schurft, scabiës in de vaktaal, kan de rust in verzorgingsinstellingen danig verstoren. In Oost-Vlaanderen werd zelfs een heuse werkgroep opgericht om het jeukverwekkende beestje, Sarcoptes scabei, het hoofd te bieden.

Patiënt, kent u uw rechten? Geüpdatet op 15/04/2003 - 00h00

Sinds oktober 2002 is er in België een nieuwe wet van kracht die de rechten van de patiënt en de gezondheidswerker regelt. Een kort overzicht…

Een portable in het ziekenhuis: binnenkort toegestaan? Geüpdatet op 18/03/2003 - 00h00

Sinds een tiental jaar zijn gsm's verboden in ziekenhuizen, omdat ze kunnen interfereren met medische apparatuur. Als er zich echter geen zware incidenten meer voordoen, zou deze voorzorgsmaatregel binnenkort wel eens kunnen worden afgeschaft, temeer omdat de gsm kan bijdragen tot een betere zorgver...

Medische fouten : tussen begrip en verantwoordelijkheid Geüpdatet op 11/02/2003 - 00h00

Men hoort meer en meer spreken over medische fouten, wat bij de mensen slechte reflexen zou kunnen uitlokken, nl. zelfmedicatie en zich niet tijdig laten behandelen. Anderzijds neemt de verzekeringspremie van de artsen duizelingwekkend toe. Sommige artsen verklaren zelf dat ze niet kunnen worden ver...

Een heelkundige robot achtervolgt James Bond Geüpdatet op 17/12/2002 - 00h00

De vedette in één van de eerste scènes van de allerlaatste James Bond-film heet DaVinci. Naast zijn cinematografische activiteiten steekt die beroemde heelkundige robot ook de geneeskunde een handje toe.

Rechten en plichten van de patiënt Geüpdatet op 15/10/2002 - 00h00

De Belgische Liga tegen Kanker heeft onlangs een conferentie georganiseerd over de rechten van de patiënten. Uiteraard werd ook gesproken over onze plichten...

Hallo, met de wacht? Geüpdatet op 23/02/2002 - 00h00

Als de arts van wacht niet bereikbaar is, wenden de patiënten zich (te) snel naar een spoedgevallendienst. Een nieuwe dienst van Belgacom (tegen betaling!) zou dat probleem gedeeltelijk moeten oplossen, als Minister Frank Vandenbroucke zijn fiat geeft.

Spoedgevallen: duurder Geüpdatet op 16/02/2002 - 00h00

Het staat nog niet vast, maar de minister heeft gesproken: het aantal onnodige raadplegingen op spoedgevallendiensten moet dalen...

Uw rechten als patiënt Geüpdatet op 10/02/2002 - 00h00

Als patiënt zal u rechten hebben, maar u zal nog wat geduld moeten oefenen: het betreft nog maar een wetsontwerp dat evenwel reeds door de Raad van State werd goedgekeurd.

Doorligwonden: efficiënt handelen Geüpdatet op 03/02/2002 - 00h00

In de vorige boodschappen hadden we het over de hoge frequentie van doorligwonden in ons land (Doorligwonden: voorkomen is de boodschap) , de manieren om doorligwonden op te sporen en de eerste maatregelen die moeten worden genomen (Doorligwonden:... daarna handelen!) .

Doorligwonden: ... daarna handelen! Geüpdatet op 27/01/2002 - 00h00

Zoals we vorige week hebben aangekondigd, bespreken we hier de behandeling van doorligwonden. Voor informatie over de frequentie van de aandoening bij ons, verwijzen we u naar het eerder gepubliceerd artikel (DOORLIGWONDEN: VOORKOMEN IS DE BOODSCHAP).

PUBLICITÉ