PUBLICITÉ
ARTIKELS ZICH POSITIEF LEREN OPSTELLEN
11 online artikels over Zich positief leren opstellen
Positief denken Gepubliceerd op 30/12/2013 - 15h29

Het is geen toeval dat de slogan van Carrefour "En alles wordt mogelijk" aanslaat. Hij berust alleszins op een manier van denken, het zgn. "positief denken", die ons moet helpen om het leven wat meer door een roze bril te bekijken...

Niet iedereen kan positief denken Gepubliceerd op 05/12/2011 - 17h15

Met een positieve attitude en door positief te denken , lacht de wereld ons toe. Deze wijdverspreide gedachte heeft echter geen wetenschappelijke basis. Ze kan zelfs schadelijk zijn.

Dankbaar zijn voor het leven geeft meer energie Geüpdatet op 18/01/2010 - 00h00

Aan het begin van het jaar maken we allemaal goede voornemens . Daarmee geven we ons verlangen om ons beter te voelen en een beter mens te zijn een duwtje in de rug. Maar om die beloftes na te komen moeten we ook genoeg positieve energie hebben om ze uit te voeren. Ziehier een tip om u te helpen dez...

Ken uw gemoedsgesteldheid Geüpdatet op 08/06/2009 - 00h00

In zijn boekje " Les états d'âme, un apprentissage de la sérénité " dat onlangs is verschenen bij uitgeverij Odile Jacob, verkent psychiater en psychotherapeut Christophe André een weinig bekend gebied van de psychologie, dat van onze dagelijkse gemoedstoestand. Een handleiding om gelukkiger te zijn...

Een andere kijk op de wereld kan zorgen voor meer optimisme Geüpdatet op 26/01/2009 - 00h00

"De duurzaamheid van het geluk" is de uitdrukking die Martin Seligman (1) gebruikt om een in zijn ogen essentiële kwaliteit te omschrijven: de kwaliteit om vertrouwen te hebben in de toekomst. Seligman is een Amerikaanse psychiater die zich al jaren bezighoudt met het thema van de positieve psycholo...

Negatieve gevoelens kunnen het hart schaden Geüpdatet op 14/10/2008 - 00h00

Niet alleen cholesterol en hypertensie hebben een nefaste invloed op de gezondheid van hart en bloedvaten. De cardiovasculaire gezondheid is ook gevoelig voor stemmingen, voor het affect. Zo kunnen negatieve gevoelens (depressie, vijandigheid, woede, angst) het risico op een coronaire aandoening ver...

Tevredenheid is ook een kwestie van wilskracht! Geüpdatet op 18/03/2008 - 00h00

Wij stellen ons het geluk dikwijls voor als de vervulling van onze behoeften: eten, wonen, liefde en genegenheid, een redelijk inkomen. Met de vervulling van deze wensen, zouden wij ons goed moeten voelen. En toch voelen we ons daarmee zelden tevreden. Hoe kunnen we erin slagen toch tevreden te zijn...

Negatieve gevoelens: hoe ze te stoppen? Geüpdatet op 31/07/2007 - 00h00

Angst, woede, verdriet, ontgoodcheling... We worden allemaal wel eens overspoeld door negatieve gevoelens, maar soms houden die gevoelens langere tijd aan en gaan ze ons leven beheersen. Depressie bijvoorbeeld is een geval waar de negatieve gevoelens in een kringetje rondraaien. Wat moeten we doen o...

Vermijd een negatieve spiraal Geüpdatet op 27/06/2006 - 00h00

Om met iemand te kunnen communiceren , moet je hem in de eerste plaats nemen zoals hij is en dus aanvaarden wat hij zegt, ook al bent u het er niet mee eens. U moet hem met andere woorden de vrijheid gunnen om anders te denken dan u en hem duidelijk maken dat u daar geen moeite mee hebt. Als hij zic...

PUBLICITÉ