PUBLICITÉ
ARTIKELS VERVUILING
128 online artikels over Vervuiling
Shinrin-yoku of forest bathing: iets voor u? Geüpdatet op 09/08/2017 - 11h09

Shinrin-yoku is een Japanse praktijk waarbij mensen zich onderdompelen in de heilzame atmosfeer van het bos. Het gaat om een wandeling in het bos, maar dan een omgevormd tot een echte meditatie. Volgens de fans heeft de praktijk een reële positieve impact op lichaam en geest.

Doe iets aan de vervuiling in huis Gepubliceerd op 13/07/2017 - 13h27

Weinig mensen weten het, maar onze woningen zijn vaak meer vervuild dan de straten in de steden. Nochtans hebben we de wapens om er iets aan te doen, en de remedies zijn simpel: grondig en voldoende luchten, en uitstoot van vervuilende stoffen mijden.

Ozon: Opgepast bij een hittegolf! Gepubliceerd op 21/06/2017 - 15h30

Ozon is een onzichtbaar gas dat ons beschermt tegen de zonnestralen, maar op de grond heeft ozon een schadelijk effect op de gezondheid. Ozon is zelfs een zeer toxische stof.

Waterfilterkannen: tips voor echt zuiver water Geüpdatet op 24/05/2017 - 14h43

Almaar meer gezinnen schaffen zich een waterfilterkan aan om kraantjeswater bij hen thuis te zuiveren. Maar u moet zo’n kan ook nog op de juiste manier gebruiken om er zeker van te zijn dat u de kwaliteit van uw drinkwater ermee verbetert en niet verslechtert. Enkele tips voor het correct gebruik va...

Graag minder lawaai voor onze kinderen! Geüpdatet op 18/04/2017 - 16h21

We kennen al de negatieve effecten van geluidsoverlast op de gezondheid, vooral dan op de gezondheid van ons hart en onze bloedvaten. Maar waar we minder rekening mee houden, is dat lawaai ook nefast is voor de ontwikkeling van de kinderen!

Risico op allergieën: moeten we baby’s beschermen tegen de vervuiling? Gepubliceerd op 13/03/2017 - 17h31

Vervuiling is een van de risicofactoren voor luchtwegenallergieën . Blootstelling aan vervuilende stoffen in het milieu beïnvloedt en irriteert namelijk de luchtwegen, waardoor het risico op het ontwikkelen van een allergie toeneemt. We weten dat het risico op een allergie zich al bij de geboorte in...

Kernenergie: waarom hebben we jodiumpillen nodig? Geüpdatet op 09/03/2017 - 16h50

In 2017 wil de regering de verdeling van jodiumpillen uitbreiden tot het hele land; elke Belg zou dus binnenkort de tabletten in huis moeten kunnen halen. De maatregel moet ons beschermen tegen de gevolgen van een eventuele kernramp. Maar hoe werken de pillen? En hoe gebruiken we ze correct?

Arsenicum op ons bord! Gepubliceerd op 23/02/2017 - 11h41

De Deense dienst voor Volksgezondheid raadt aan om het gebruik van producten op basis van rijst bij kinderen te beperken. Ze zouden te grote hoeveelheden arseen bevatten. Arseen komt relatief veel voor in onze voeding. Het zit niet alleen in rijst, maar ook in leidingwater en andere voedingswaren. E...

Diabetes type 2: de rol van luchtvervuiling Geüpdatet op 15/02/2017 - 17h10

Bij kinderen met overgewicht lijkt blootstelling aan vervuilde lucht het risico op het krijgen van diabetes type 2 te vergroten. Los daarvan zou ook het risico op obesitas vergroten. Wat als we al die tijd op het verkeerde doel hebben gefocust?

Klimaatopwarming en luchtvervuiling: een ramp voor hart- en vaatziektes! Gepubliceerd op 21/12/2016 - 09h55

De inzet van het Raamverdrag van de Klimaatconferentie van Parijs (COP21) dat op 11 december is afgesloten, was om de temperatuursstijging te beperken tot 2°C boven het pre-industriële gemiddelde temperatuurniveau. Dat is dringend nodig omdat de luchtvervuiling door de industrie en de gezinnen - de...

Is mijn matras vervuild? Gepubliceerd op 15/11/2016 - 16h27

Matrassen zijn net als hoofdkussens bronnen van binnenhuisvervuiling. Matrassen scheiden namelijk toxische stoffen af en die komen bovenop de stoffen die vrijkomen tijdens onze activiteiten in huis of uit allerlei soorten voorwerpen en materialen in de woning. Hoe kunt u er zich tegen beschermen?

Misschien maakt uw smartphone u wel ongelukkig! Gepubliceerd op 05/10/2016 - 12h01

"Nog heel even en dan ben ik helemaal van jou, schat!" Uw smartphone voor laten gaan op uw partner zou wel eens een manier kunnen zijn om allebei ongelukkig te worden...

Vijf minder bekende vervuilende stoffen die de lucht in huis vergiftigen Gepubliceerd op 28/09/2016 - 12h31

Door de evolutie van de industriële technieken en onze manier van leven is de lucht die we in huis inademen soms meer vervuild dan de buitenlucht, en dat blijft niet zonder gevolgen voor onze gezondheid (NKO-problemen, ademhalingsproblemen, neurologische problemen, vruchtbaarheidsproblemen, kanker,...

De klimaatopwarming en de impact ervan op onze gezondheid: een groeiend risico Geüpdatet op 21/09/2016 - 10h08

Meer allergieën, meer astma, meer luchtwegenziektes en infectieziektes, meer maag-darmontstekingen, een grotere sterfte... De impact van het veranderende klimaat op de gezondheid is complex en er is nog maar weinig onderzoek naar gebeurd. Het effect hangt ook af van individuele en sociaaleconomische...

De luchtvervuiling tast ook onze hersenen aan Geüpdatet op 04/07/2016 - 10h42

Het is tijd dat we weer schone lucht kunnen inademen en in een groenere omgeving wonen, want de luchtvervuiling is nefast voor onze hersenen . Almaar meer studies bevestigen dat verschillende vervuilende stoffen een rol spelen in de cognitieve achteruitgang, de daling van het QI en bepaalde gedragss...

Maken onze kleren ons echt ziek? Gepubliceerd op 03/07/2016 - 22h27

Er verschijnen almaar meer alarmerende artikelen over toxische stoffen in kleren. Zijn onze kleren echt een risico voor onze gezondheid?

Zonnecrème: goed voor mijn huid en niet vervuilend voor de oceanen! Geüpdatet op 18/05/2016 - 17h37

Wie zonnecrème zegt, zegt vakantie, luieren en genieten. De crèmes beschermen ons tegen melanomen en zonnebrand en blijven dus absoluut noodzakelijk, maar de laatste tijd komen ze almaar vaker in een slecht daglicht te staan omdat ze onze oceanen zouden vervuilen. De boosdoeners zijn de filters en s...

Voeding, cosmetica, huishouden: hoe voorkomen we vervuilende stoffen? Gepubliceerd op 10/02/2016 - 10h55

Er valt niet te ontsnappen aan de vervuilende stoffen in de lucht en nog minder aan die in onze woningen. Die laatste zijn vaak nog meer vervuilend dan de stoffen buiten. We kunnen ons in ons dagelijkse leven wel bepaalde reflexen toe-eigenen om er zo toch gedeeltelijk aan te ontsnappen en er zeker...

Gsm's: 10 tips om veilig te telefoneren Gepubliceerd op 08/12/2015 - 15h00

Er zijn nu bewijzen dat intensief telefoneren met een gsm schadelijk is voor de gezondheid. Toch hebben Franse oncologen onlangs een oproep gedaan aan de bevolking om voorzichtig om te springen met gsm's. Ze vinden het risico te groot om het gewoon te negeren. Hieronder vindt u enkele eenvoudige reg...

Waarom moeten we zo vaak mogelijk biologisch eten? Geüpdatet op 30/11/2015 - 16h47

Zo vaak mogelijk biologisch eten lijkt een noodzaak te worden zolang ons voedsel vol schadelijke pesticiden zit. Het is een goeie manier om onze gezondheid en vooral die van onze kinderen te beschermen.

Met de fiets naar het werk gaan, is dat gezond? Gepubliceerd op 09/09/2015 - 13h09

Fietsen in de stad doet het risico stijgen om in een verkeersongeval om te komen. Het verhoogt anderzijds onze fysieke activiteit en beschermt ons bijgevolg tegen cardiovasculaire ziekten. Maar wellicht ademen we meer verontreinigende stoffen in… is met de fiets naar het werk gaan nu wel of niet gez...

Pesticiden: welke residuen zitten er in ons voedsel? Geüpdatet op 23/03/2015 - 20h50

Een Europees rapport heeft een analyse opgemaakt van de pesticidenresten die in onze levensmiddelen terug te vinden zijn. Hoe staat het in België? En welke levensmiddelen zijn het zwaarst besmet?

Radonalarm! Gepubliceerd op 10/03/2015 - 12h40

Radongas is kleurloos, geurloos en smaakloos, maar wel zeer bekend als radioactief gas met kankerverwekkende risico's. Om deze onzichtbare vijand te verbannen, is er maar één oplossing: uw woning grondig screenen op de aanwezigheid van radon. Geef het gas geen enkele kans!

Zwanger en ver weg van alle vervuiling: kan het? Gepubliceerd op 09/02/2015 - 16h46

U hoeft zich niet negen maanden terug te trekken in de bossen om uw toekomstige baby tegen de vervuiling te beschermen. Enkele aanpassingen aan de dagelijkse gang van zaken volstaan om een perfect gezond kindje op de wereld te zetten. Een woordje uitleg.

Bent u het slachtoffer van uw smartphone? Geüpdatet op 28/01/2015 - 15h44

Het is belangrijk dat u van uzelf weet of u de nieuwe technologieën zoals smartphone en tablet onder controle hebt of er eerder het slachtoffer van bent. De bedoeling is om de situatie te corrigeren zodat u op een verstandige manier met deze tools omgaat en uw gezondheid niet in gevaar brengt. Enkel...

Straling: elektromagnetische hypergevoeligheid, wat is dat? Geüpdatet op 12/09/2014 - 10h23

De symptomen wisselen of zijn onsamenhangend, de oorzaken zijn niet goed te verklaren en er wordt zelfs getwijfeld aan het bestaan ervan. Elektromagnetische gevoeligheid is voor sommige mensen een zwaar probleem, maar in wetenschappelijke kringen is men over dit fenomeen erg verdeeld. Een overzicht...

Stofzuigers: hoe maakt u de juiste keuze en vermijdt u allergieën? Gepubliceerd op 09/09/2014 - 09h45

Stofzuigen is belangrijk voor onze gezondheid. De werking van een stofzuiger bepaalt voor een deel of de lucht in huis zuiver is. Als dat niet zo is, kunnen er luchtwegproblemen ontstaan. Hoe kiest u een stofzuiger die goed is voor uw gezondheid?

De tuin: een mooi gazon zonder pesticiden Gepubliceerd op 02/09/2014 - 11h07

Een tuin en een gazon onderhouden zonder gevaarlijke chemische producten te gebruiken, het kán! Er bestaan biologische producten en technieken die milieuvriendelijk zijn en die u en uw kinderen niet blootstellen aan giftige stoffen. Hoe bestrijdt u onkruid, mos en klaver en blijft u toch ‘groen’? Ti...

Lawaai: welke invloed op de gezondheid? Gepubliceerd op 25/08/2014 - 16h16

Wist u dat het lawaai van een stofzuiger het gehoor kan aantasten? Het lawaai dat we zelf voortbrengen kan schadelijk zijn, en dan hebben we niet over vliegtuigen, bouwwerven of hogesnelheidstreinen. Een woordje uitleg over lawaai en zijn gevolgen ...

Een verband tussen luchtvervuiling en veneuze trombose Gepubliceerd op 22/08/2014 - 16h20

Meerdere studies hebben al aangetoond dat luchtvervuiling leidt tot een hoger sterftecijfer. Wij weten nu ook dat vervuilende stoffen een invloed hebben op de stolling van het bloed en op het risico op een trombose.

Gezond wonen: is uw woning toxic-free? Gepubliceerd op 28/07/2014 - 15h02

Onze woningen zitten vol synthetische materialen en chemische producten. Maar met enkele inspanningen en vooral door onze gewoonten te veranderen, kunnen we de binnenluchtvervuiling verminderen. En u? Hebt u thuis de juiste reflexen?

Planten tegen vervuiling: kweek ze thuis en op het werk! Gepubliceerd op 21/07/2014 - 14h44

Het principe is eenvoudig: de lucht zuiveren via planten. De lucht binnenshuis (thuis, werk, enz.) is nog meer verontreinigd dan de buitenlucht, zo blijkt uit onderzoek. Goed gekozen planten zorgen voor een meer gezonde binnenlucht, dat is het goede nieuws!

Radon, een onzichtbare vijand onder uw dak? Geüpdatet op 22/04/2014 - 10h12

Radon is een radioactief gas dat van nature in de bodem aanwezig is. Het gas is een vervalproduct van uranium en kan door de bodem en door bouwmaterialen heen dringen. Via spleten, voegen in gebouwen en zelfs de sanitaire voorzieningen komt het in onze huizen binnen. We maken kennis met deze onzicht...

Help, mijn auto is vervuild! Geüpdatet op 20/01/2014 - 09h43

Iedereen weet dat auto’s mee aan de basis liggen van de luchtvervuiling. Maar wist u dat u ook binnen in uw auto aan zware vervuiling blootstaat?

Kachels en open haarden: zijn er gezondheidsrisico’s? Geüpdatet op 28/10/2013 - 09h57

Stoken op hout is meer en meer in de mode. Veel mensen springen op de boot, omdat hout een bron van hernieuwbare energie is of gewoon om de kosten te drukken nu de energieprijzen maar blijven stijgen. Maar dit type verwarming heeft ook zijn nadelen en houdt zelfs gevaren in.

Vervuiling en gezondheid: 5 plekken waar u beter niet kunt wonen… Geüpdatet op 14/10/2013 - 15h39

Over de impact van vervuiling op onze gezondheid raakt steeds meer bekend. Van slaapstoornissen tot longkanker: heel wat gezondheidsrisico’s hangen deels samen met de vervuilende stoffen die we inademen… en dus met de plaatsen waar we wonen. Een kort overzicht van de te vermijden woonplekken…

Koken met de microgolf: een gezondheidstroef? Gepubliceerd op 30/07/2013 - 13h53

De microgolfoven is een centraal element geworden in de keuken, zowel thuis als op het werk. Nochtans worden aan die kooktechniek vaak schadelijke effecten toegeschreven. Voorlopig heeft nog geen enkele studie kunnen bewijzen dat de microgolf echt gevaarlijk is. Hij zou zelfs eerder een bondgenoot z...

Citroen doet wonderen in het huishouden! Geüpdatet op 08/07/2013 - 15h44

Citroen is een wondermiddel om te bleken of vlekken te verwijderen, maar ook om te ontsmetten en vieze geurtjes weg te krijgen. Hebt u in de ijskast nog een halve citroen liggen en weet u niet wat ermee te doen? Dan hebt hebt vast iets aan deze 5 recepten voor het huishouden!

Radiografie, scanners, MRI: waarom moeten we voorzichtig zijn? Geüpdatet op 02/07/2013 - 09h40

We hebben heel veel te danken aan de medische beeldvorming. We kunnen er veel problemen mee opsporen en dus ook doeltreffend behandelen, van een simpele breuk tot de eerste stadia van kanker. Maar dat mag geen reden zijn om er te pas en te onpas gebruik van te maken!

Brandvertragers vergiftigen ons stukje bij beetje Geüpdatet op 24/06/2013 - 09h33

In heel wat zaken uit ons dagelijkse leven zitten brandvertragers. Je vindt ze in pc’s, kleren, tapijten, zetels, matrassen, maar ook in verf en isolatiemateriaal. Wetenschappers maken zich zorgen om deze stoffen. Sommige ervan zijn intussen verboden. Maar ze komen almaar massaler in het milieu tere...

Overgewicht en obesitas: opgelet voor plasticverpakking voor voeding! Geüpdatet op 17/06/2013 - 10h24

Plasticverpakking voor voeding is vandaag alomtegenwoordig. Maar de meeste verpakkingsmaterialen bevatten bisfenol A en ftalaten, twee chemische stoffen die onze hormoonhuishouding kunnen verstoren. Zouden deze stoffen ook een rol spelen in de ontwikkeling van overgewicht en obesitas? En zo ja, hoe...

Waarom zijn batterijen gevaarlijk? Geüpdatet op 27/05/2013 - 12h32

Batterijen zijn overal aanwezig. Ze kunnen gevaarlijk zijn voor onze gezondheid en voor ons ecosysteem. Waar schuilt het gevaar precies? En hoe kunnen we ons ertegen beschermen?

Natuurlijk wassen: (hoe) werkt het? Geüpdatet op 22/04/2013 - 11h31

Natuurlijke wasproducten zitten in de lift. De trend is zelfs verdrievoudigd. De explosieve stijging van het aantal mensen met allergieën en de almaar luidere roep naar eenvoud en een soberder leven zitten er zeker voor iets tussen, om nog niet te spreken over de daling van de koopkracht! Maar wat i...

Babyfoon: 3 tips voor een goede keuze en juist gebruik Geüpdatet op 26/03/2013 - 14h13

Een baby betekent automatisch een babyfoon . Vandaag lijkt dat vanzelfsprekend en zijn er weinig ouders die eraan denken het zonder dat toestel te doen als hun kindje niet meer bij hen op de kamer slaapt. Maar hoe moet een babyfoon juist gebruikt worden opdat zowel de baby als de ouders kunnen genie...

PUBLICITÉ