PUBLICITÉ
ARTIKELS TIPS EN KRITIEK
5 online artikels over Tips en kritiek
Hoe om te gaan met constructieve kritiek? Geüpdatet op 23/12/2008 - 00h00

Een opmerking maken is niet altijd gemakkelijk, maar ze krijgen evenmin! Er zijn enkele elementen die u moet kennen en koesteren om op een positievere en meer constructieve manier te leren omgaan met kritiek en er profijt uit te halen...

Hoe kritiek geven zonder te kwetsen of te beledigen? Geüpdatet op 16/12/2008 - 00h00

Iemand zeggen dat we ergens niet akkoord mee gaan is moeilijk. Hoe kunnen we duidelijk zijn zonder de andere te kwetsen, hoe kunnen we kritiek leveren zonder in verwijten te vervallen? Op een constructieve manier opmerkingen maken is een kunst…

Hoe kan men iemand helpen om te slagen? Geüpdatet op 15/08/2006 - 00h00

Iemand uit uw vriendenkring is bezig met een project dat heel belangrijk is voor hem en u wilt hem helpen om te slagen ? Hoe gaat u tewerk om hem te ondersteunen zonder te autoritair of afstandelijk te zijn? Welk middel kunt u gebruiken om hem te helpen ?

Psychologie: denk na voor je iemand gaat beschuldigen! Geüpdatet op 09/05/2006 - 00h00

De wereld is niet zo zoals je ze ziet. Iemand anders zal er een heel andere kijk op hebben. Een groot deel van de oordelen die je over de mensen rondom je velt hebben meer met je eigen persoon te maken.

'U bent een nul': een moeilijk te slikken opmerking? Geüpdatet op 05/04/2005 - 00h00

Een bijzonder kwetsende opmerking die zeer moeilijk te incasseren is. Zelfs als u vindt dat het niet klopt, volkomen onterecht is of om een impulsieve opwelling gaat. Hoe moet u in dat geval reageren?

PUBLICITÉ