PUBLICITÉ
ARTIKELS ORGAANTRANSPLANTATIE
9 online artikels over Orgaantransplantatie
Nieuwe hoop voor hartpatiënten Geüpdatet op 21/01/2003 - 00h00

Een wereldprimeur in België. Als deze resultaten worden bevestigd, zou harttransplantatie een tweedelijnsbehandeling kunnen worden bij patiënten die een zwaar infarct hebben doorgemaakt.

Gezichtstransplantatie: medische en ethische aspecten Geüpdatet op 27/12/2005 - 00h00

De recente gezichtstransplantatie kreeg enorm veel media-aandacht die nog versterkt werd door allerlei polemieken. Waarom? Wat waren de medische obstakels? Welke ethische problemen rijzen er? Een kritische kijk op deze wereldprimeur…

Geslaagde dubbele handtransplantatie Geüpdatet op 19/08/2003 - 00h00

Een Frans-Italiaans chirurgenteam voerde met succes een dubbele handtransplantatie uit en besteedde daarbij veel aandacht aan de psychologische voorbereiding van de patiënt.

Transplantatiepatiënten moeten aan sport doen Geüpdatet op 28/10/2003 - 00h00

Volgens sommige specialisten zal over tien jaar de helft van alle operaties een vervanging van een ziek orgaan zijn. Transplantaties zullen dus dagelijkse kost zijn, en de straten zullen vol lopen met transplantatiepatiënten!

Nog steeds een tekort aan organen... Geüpdatet op 09/01/2002 - 00h00

Orgaantransplantatie kent moeilijke tijden. Doordat minder organen worden afgestaan, neemt het tekort aan organen nog toe.

Een nieuwe hand voor David Geüpdatet op 02/07/2002 - 00h00

Het is nu mogelijk ledematen te transplanteren, maar er blijven medische en psychologische problemen.

PUBLICITÉ