PUBLICITÉ
ARTIKELS HYPERACTIVITEIT VAN HET KIND
15 online artikels over Hyperactiviteit van het kind
Aandachtstekortstoornis: nog steeds te weinig bekend Geüpdatet op 30/11/2009 - 00h00

ADD/ADHD (*), aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit , heeft de voorbije jaren al veel inkt doen vloeien. Heel wat mensen denken nog altijd dat het slechts om een normale uiting van onstuimigheid bij jonge kinderen gaat, die door ouders die het niet meer aankunnen, overmatig gemedical...

Interview: Is mijn kind hyperactief? Geüpdatet op 23/09/2003 - 00h00

Is uw kind te druk, te woelig of echt hyperactief? Hoe moet u het probleem aanpakken? Heeft het behandeling nodig? Wat zijn de gevaren? Hoe moet u het helpen om zich te integreren en te ontplooien? Antwoord op die vragen krijgt u van dr. Marie France Leheuzey, psychiater.

De drie kenmerken van het hyperactieve kind Gepubliceerd op 13/12/2011 - 10h46

Een hyperactief kind is niet alleen druk, maar gebruikt ook zijn energie anders dan een "normaal" kind. Het kanaliseert zijn energie zo slecht dat ze "overloopt", en in sommige gevallen kan dit een ernstige handicap vormen voor zijn dagelijkse leven. Er bestaan drie criteria om echte hyperactiviteit...

Aandachtsstoornis met of zonder hyperactiviteit : een miskende aandoening Geüpdatet op 18/03/2003 - 00h00

Aandachtsstoornis met hyperactiviteit (ADHD) is een gedragsprobleem dat in België vaak beschouwd wordt als een uitvinding van de Amerikanen. Met als gevolg dat te weinig kinderen de juiste behandeling krijgen. Bij volwassenen wordt de aandoening nog altijd onderschat. Ze worden door hun omgeving bes...

Hyperactiviteit: een neurologische stoornis Gepubliceerd op 22/08/2014 - 16h28

Hyperactiviteit is een neurologische stoornis Het is een gevolg van een verstoorde hersenwerking waarvoor vandaag nog geen enkele afdoende behandeling bestaat. ADHD (attention deficit hyperactivity disorder/aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, hyperkinetisch syndroom) onder de loep….

Additieven, hyperactieve kinderen, het verband en de twijfel Geüpdatet op 06/05/2008 - 00h00

Onder wetenschappers woedt een debat over het mogelijke verband tussen bepaalde additieven en hyperactief gedrag bij kinderen. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) stelt dat er geen reden is voor alarm, maar ze beveelt wel bijkomend onderzoek aan. Tekst en uitleg.

Hyperactieve kinderen zouden kampen met ijzertekort Geüpdatet op 04/01/2005 - 00h00

Franse artsen hebben vastgesteld dat kinderen met het hyperactiviteitssyndroom minder ijzer in hun bloed hebben dan normaal. Dat wijst erop dat ijzersupplementen de symptomen bij deze jonge patiënten zouden kunnen verminderen.

Hyperactiviteit: slaapstoornissen opsporen Geüpdatet op 25/04/2006 - 00h00

Het kan verrassend zijn: het verwijderen van de amandelen bij bepaalde hyperactieve kinderen verbetert deze gedragsstoornis. Dit betekent niet dat kinderen die last hebben van hyperactiviteit systematisch hun amandelen moeten laten wegnemen, maar het is belangrijk om bij deze jonge patiënten slaapst...

Sporten als middel tegen hyperkinetisme Geüpdatet op 29/03/2005 - 00h00

We kennen bijna allemaal minstens één hyperactief of hyperkinetisch kind in onze omgeving. Sport is weliswaar geen wondermiddel, maar kan toch helpen…

ADHD: de televisie is de boosdoener! Geüpdatet op 05/05/2004 - 00h00

Uit een Amerikaanse studie blijkt dat, hoe vaker jonge kinderen tv kijken, hoe meer risico ze lopen om ADHD te krijgen.

Hyperactiviteit bestrijden met regels Geüpdatet op 08/01/2008 - 00h00

Voor kinderen met een aandachtsstoornis kan het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten behoorlijk moeilijk zijn. En voor hun ouders kan het net zo zijn. Een mogelijke doeltreffende maar zware oplossing is het bieden van structuur. Altijd maar weer structuur.

INTERVIEW: Wat is hyperactiviteit bij kinderen? Geüpdatet op 10/09/2002 - 00h00

Prikkelbaarheid, verstrooidheid of gebrek aan aandacht, leerproblemen: 5% van de kinderen is hyperactief. Maar als uw kind wat onstuimig is, moet u niet dadelijk vrezen dat het hyperactief is. Een gesprek met Dr. Bange, arts verbonden aan het Ziekenhuis Robert Debré en specialist terzake.

Is Rilatine® te veel een automatisme geworden? Geüpdatet op 26/04/2016 - 14h39

Volgens de gegevens van het RIZIV is het aantal patiënten dat tussen 2004 en 2014 behandeld is met Rilatine meer dan vertienvoudigd. Methylfenidaat (Rilatine®, Concerta®, Equasym® of de generische middelen) wordt voorgeschreven aan kinderen met aandachtstoornissen met of zonder hyperactiviteit (ADHD...

ADHD: de symptomen evolueren Geüpdatet op 13/02/2007 - 00h00

ADHD is geen aandoening die alleen bij kinderen voorkomt. Meestal blijft ze aangehouden tot op latere, volwassen leeftijd. De symptomen evolueren en veranderen wel en veel oudere ADHD-ers zijn normaal functionerende volwassenen, maar toch kan het syndroom voor heel wat psychologisch leed zorgen in h...

PUBLICITÉ