PUBLICITÉ
ARTIKELS ONDERVOEDING VAN DE OUDERE
7 online artikels over Ondervoeding van de oudere
Ondervoeding: een reëel risico bij 70-plussers. Oorzaken en symptomen… Gepubliceerd op 14/09/2016 - 15h34

Volgens een onderzoek bij 70-plussers, loopt 45% van de ouderen een reëel risico op ondervoeding en is 12% van de ondervraagden ondervoed. Genoeg redenen om ons zorgen te maken over onze naasten… Ondervoeding bij senioren: het is belangrijk waakzaam te blijven en aan de alarmbel te trekken bij de ee...

Belgische ziekenhuizen: gevaar voor ondervoeding Gepubliceerd op 04/12/2015 - 11h55

Ondervoeding is een te weinig bekend probleem bij ziekenhuispatiënten in België. In elk ziekenhuis van het land zijn nochtans twee tot zes van de tien patiënten ondervoed. Dat is in de eerste plaats gevaarlijk voor de patiënten zelf, maar het kost de samenleving ook naar schatting 400 miljoen euro p...

Senioren: wees op uw hoede voor ondervoeding Geüpdatet op 24/08/2009 - 00h00

De gevaren van ondervoeding beginnen langzaam maar zeker tot de media door te dringen. Ondervoeding bij senioren is nochtans een ernstig probleem, dat de mobiliteit vermindert en de kostprijs van de gezondheidszorg aanzienlijk doet stijgen.

Ondervoeding en de ziekte van Alzheimer gaan hand in hand Geüpdatet op 29/04/2008 - 00h00

Er bestaat een rechtstreeks verband tussen ondervoeding en de ziekte van Alzheimer. Maar gewichtsverlies bij iemand met de ziekte van Alzheimer werkt het ziekteproces nog eens in de hand en versnelt ook de effecten ervan. De enige oplossing is om de ondervoeding zo snel mogelijk vast te stellen, zod...

Senioren: depressie leidt tot ondervoeding... of omgekeerd? Geüpdatet op 19/04/2005 - 00h00

Bij bejaarden is ondervoeding een bron van complicaties die het risico van depressie verhoogt. Maar omgekeerd veroorzaakt depressie een verminderde eetlust, wat leidt tot ondervoeding. Het is een vicieuze cirkel.

Ondervoeding bij bejaarden: hou uw maten in het oog Geüpdatet op 13/05/2003 - 00h00

Gewichtsverlies bij bejaarden wordt vaak als een normaal en onvermijdelijk gevolg gezien van het ouder worden. Het fenomeen is in werkelijkheid veel ingewikkelder en ondervoeding is een plaag die men moet leren herkennen. Je hebt slechts een paar zaken nodig om het te kunnen: een goede zin voor obse...

De toekomst van bejaarden ligt in de koelkast! Geüpdatet op 09/01/2002 - 00h00

Maar Mevrouw, uw koelkast is leeg... Ondervoeding komt niet zelden voor bij 65-plussers. Onvoldoende voedselinname verhoogt het risico op complicaties ten gevolge van leeftijdgebonden stoornissen en ziekte. Vaak mondt dat zelfs uit in een ziekenhuisopname of plaatsing in een rusthuis. Minder eten ga...

PUBLICITÉ