PUBLICITÉ
ARTIKELS PSYCHOLOGIE VAN HET KIND
48 online artikels over Psychologie van het kind
Pak voor de broek voortaan uit den boze? Geüpdatet op 02/07/2013 - 09h40

Het antwoord is onomwonden ja. Een pak slaag is een slecht middel om kinderen op te voeden. Niets rechtvaardigt deze lijfstraffen in de omgang met kinderen. In Frankrijk loopt momenteel een campagne die pleit voor een algemeen verbod. Een unieke kans voor een gesprek met Edwige Antier, een bekend ki...

Gaan honden en kinderen goed samen? Gepubliceerd op 12/11/2012 - 13h04

Wil uw jongste peuter absoluut een hond ? De voordelen van een huisdier voor de ontwikkeling van een kind zijn er wel degelijk , maar een hond in huis nemen is geen beslissing die u lichtvaardig mag nemen. Enkele overwegingen.

Moeten we onze kinderen het huis uitsturen? Geüpdatet op 14/06/2005 - 00h00

Buiten spelen, welk spelletje dan ook, zonder enige vorm van verplichting. Dat is wat onze kinderen lijken te missen! Een van de gevolgen daarvan is een steeds toenemende incidentie van overgewicht. Andere gevolgen zijn veeleer psychisch van aard.

EMDR: een therapie die ook kinderen helpt Geüpdatet op 29/07/2008 - 00h00

EMDR is een vorm van psychotherapie die helpt bij het verwerken van een traumatische gebeurtenis die nefaste gevolgen heeft in het dagdagelijkse leven. E-gezondheid sprak met Dorinda Bernardo die als psycholoog en psychotherapeut sinds meer dan vijftien jaar kinderen helpt en EMDR toepast in Frankri...

Adoptiekinderen: het goede moment om het te zeggen Geüpdatet op 01/10/2002 - 00h00

Het is niet steeds gemakkelijk zijn kind te zeggen dat het geadopteerd is. Maar de waarheid moet worden gezegd en wel zo vroeg mogelijk. Het is belangrijk een eenvoudig antwoord te geven op de vragen van het kind.

Burn-out: ook kinderen hebben hun grenzen Geüpdatet op 07/06/2016 - 09h42

Niet alleen volwassenen krijgen een burn-out . Almaar meer jongeren en zelfs kinderen krijgen ermee te maken en gaan eronderdoor omdat er al veel te vroeg in hun leven te veel van ze gevraagd wordt.

Wat is de rol van Kerstmis voor kinderen? Geüpdatet op 03/12/2012 - 11h53

Het is bijna Kerstmis , we moeten cadeautjes zoeken voor de kinderen . Maar wat is eigenlijk het nut van cadeautjes geven in een samenleving waar alles in het teken staat van consumptie?

Mijn kind heeft last van tics Geüpdatet op 22/04/2013 - 11h52

Knipperen met de ogen, draaien met het hoofd, hoofdschudden, schrapen van de keel… Tics of zenuwtrekkingen komen vrij veel voor bij kinderen. Ze kunnen onschuldig en van voorbijgaande aard zijn of een symptoom zijn van het syndroom van Gilles de la Tourette. Wat moet u doen als uw kind tics heeft?

Kent u de tekenen die wijzen op bewustwording bij kinderen? Gepubliceerd op 16/02/2011 - 11h02

In zijn laatste boek "Tout ce qui n’intéressait pas Freud" legt Philippe Presles, hoofdredacteur van E-sante.fr, uit dat we de tekenen van bewustwording bij ons kind kunnen herkennen. Doe deze quiz en kijk of u ze zou herkennen.

Het Oedipuscomplex oplossen Geüpdatet op 14/01/2003 - 00h00

'Later trouw ik met mama!' Kinderen kunnen te strk gehecht zijn aan de ouder van het andere geslacht en zeer jaloers zijn op de ouder van hetzelfde geslacht.

Zo jong en al gestresseerd! Geüpdatet op 15/04/2002 - 00h00

Onze kinderen kunnen ook gestresseerd zijn! Volgens Gisèle Georges, kinderpsychiater in Parijs, kunnen spanningen op school en hoge eisen van ouders en leerkrachten zeer stresserend zijn voor kinderen, met slaapstoornissen, prikkelbaarheid en herhaalde buikpijn als gevolg.

Hoe praat u met uw kinderen over seksualiteit? Gepubliceerd op 22/08/2011 - 17h29

Da's een vraag die vaak gesteld wordt en die ook veronderstelt dat er daarvoor zoiets bestaat als een standaardmethode. Maar is het wel de juiste vraag, en moeten we ons niet veeleer afvragen: "Waarom moeten we met onze kinderen praten over seksualiteit "?

Breng uw kinderen een kritische geest bij Geüpdatet op 28/08/2007 - 00h00

Kinderen zijn een dankbaar publiek. Een spektakel en ze vermaken zich rot. Lees ze een verhaaltje voor en ze zijn altijd geboeid. De kritische geest die hen in staat stelt om de echt mooie dingen te appreciëren en die te onderscheiden van de minderwaardige zaken is niet aangeboren. Ze verwerven die...

Zeven tips om met uw kinderen over seksualiteit te praten Geüpdatet op 10/08/2015 - 17h06

Het is niet altijd makkelijk om met onze kinderen over seksualiteit te praten ! We zijn bang dat we ons slecht zullen uitdrukken, bang voor vervelende stiltes, bang dat we te moraliserend uit de hoek zullen komen, enz. Op welke leeftijd moeten we het thema aankaarten? Wanneer en hoe beginnen we eraa...

Uw kind heeft angstproblemen: hoe moet u reageren? Gepubliceerd op 30/05/2012 - 09h31

Kinderen krijgen vanaf hun geboorte geregeld te maken met angsten : verlatingsangst, angst om te ontgoochelen… Ouders kunnen hen helpen om daarmee te leren omgaan, door begrip te tonen en hun kind gerust te stellen.

Uw dochter wil actrice of zangeres worden. Hoe reageert u? Geüpdatet op 24/02/2004 - 00h00

Kinderen en tieners hebben zo hun dromen. Ze kunnen in die droomwereld blijven steken en de glamour- en glitterwereld die de media hun voorhouden, als dé realiteit beschouwen. Als ouders en als volwassenen weten we echter dat er heel wat illusies verkocht worden die steevast op… desillusies uitdraai...

Relaxatie: ook voor jonge kinderen! Gepubliceerd op 06/09/2010 - 00h00

Wie heeft nooit een wiegeliedje gezongen of een verhaaltje verteld om een kind in slaap te doen vallen? Zonder het zelf te beseffen, hebben we voor de kinderen allemaal al gebruikgemaakt van relaxatie technieken. Maar wat zijn eigenlijk de voordelen van die technieken?

Mijn kind bijt. Hoe moet ik reageren? Gepubliceerd op 16/07/2013 - 08h59

Naar schatting minstens één op de vijf kinderen probeert vroeg of laat te bijten. U mag zich daarbij niet laten doen en moet duidelijk maken dat zoiets pijn doet. Toch mag u ook nooit terugbijten, anders dreigt u dit gedrag te bekrachtigen. Alles hangt dus af van hoe u reageert.

Moeten we een kind zijn geloof in de Kerstman laten bewaren? Gepubliceerd op 03/12/2012 - 14h23

Uw kind is zo'n 5 of 6 jaar oud en zijn vriendjes zeggen hem dat de Kerstman niet bestaat . Die mooie kinderdroom aan de vooravond van Kerstmis valt aan diggelen. Het zou een leugen zijn... Is dat het ogenblik om hem de hele waarheid te vertellen?

Liegen hoort bij opgroeien Geüpdatet op 13/02/2007 - 00h00

Dingen verzwijgen, de waarheid verdraaien en echt liegen : de meeste kinderen hebben nood aan het vervormen of achterhouden van bepaalde waarheden. Waarom? Maakt het gedrag deel uit van de zelfontplooiing?

Waarom spelen ze? Geüpdatet op 27/08/2002 - 00h00

Spelen en speelgoed hebben niet alleen een plaats tijdens de vakantie, maar ook tijdens het schooljaar.

Zijn echtelijke ruzies schadelijk voor de kinderen? Gepubliceerd op 11/07/2011 - 17h58

Echtelijke ruzies zijn onvermijdelijk. Of ze nu zwaar of oppervlakkig zijn: op de één of andere manier zijn ook de kinderen er altijd bij betrokken. Hoe vermijdt u dat ze lijden onder conflicten, misverstanden en onenigheid?

Kinderen en zakgeld: duidelijke afspraken maken... Geüpdatet op 21/10/2003 - 00h00

Bij zakgeld rijzen heel wat praktische vragen: moeten de ouders er geven of niet? Vanaf welke leeftijd? Hoeveel en hoe vaak? Om wat mee te kopen? In welke mate moeten ouders de uitgaven van hun kinderen controleren? Iedereen moet zijn eigen antwoord geven op die vraag. Het komt er vooral op aan cons...

Kinderen en zakgeld Geüpdatet op 26/11/2002 - 00h00

In de huidige consumptiemaatschappij is het voor ouders niet steeds gemakkelijk het zakgeld van hun kinderen te beheren. Hoe hen tevreden stellen zonder toe te geven aan elke gril? We overlopen enkele denkpistes met Véronique Caillard, psychologe.

Houdt overbescherming van kinderen risico's in? Geüpdatet op 03/06/2002 - 00h00

Er zijn ouders die uit gebrek aan ervaring of omdat ze angstig zijn, hun kinderen overbeschermen. Maar dat blijkt precies een averechts effect te hebben. Tekst en uitleg.

De schoolpsycholoog: een bevoorrechte gesprekspartner Geüpdatet op 24/09/2002 - 00h00

Gewaarschuwd door de leerkrachten of de ouders, ziet de schoolpsycholoog kinderen die het op school moeilijk hebben. Hij zal proberen een communicatie op te bouwen die noodzakelijk is voor de psychische stabiliteit van de leerling. Suzanne Guillard, schoolpsychologe, vertelt er meer over.

Wat wil je later worden, kindje? Geüpdatet op 23/03/2004 - 00h00

Ouders en volwassenen in de omgeving kunnen een jongere helpen om na te denken over zijn toekomst, als aanvulling op de school.

Hoe helpen wij kinderen van hun verlegenheid af? Gepubliceerd op 14/07/2016 - 10h14

Verlegenheid , een veelvoorkomend verschijnsel, lijkt vaak een onschuldig probleempje voor de mensen die zelf niet verlegen zijn. Zij is nochtans in staat om het leven van mensen te vergallen en ook om verschrikkelijke gevoelens van angst, schaamte en paniek te veroorzaken. Alle ouders die van hun k...

Ruziemaken als de kinderen het zien, is dat erg? Gepubliceerd op 02/11/2016 - 12h29

Ruzie met uw partner terwijl de kinderen toekijken, kan niet zo best zijn voor uw nageslacht. U kunt het beter met z'n tweetjes doen. Dat is wat je vaak hoort beweren. Maar is dat ook zo?

Enige kinderen zijn niet meer wat ze geweest zijn Geüpdatet op 30/12/2008 - 00h00

Vroeger waren enige kinderen de uitzondering. Maar nu vrouwen hun eerste kind op almaar latere leeftijd krijgen en de vruchtbaarheid daalt, komen ze almaar meer voor. Het gevolg is dat er minder vooroordelen over bestaan.

Kinderen in nood helpen Geüpdatet op 26/11/2002 - 00h00

In Brussel vond een Frans-Belgisch colloquium over ouderschap plaats op initiatief van de vzw Relais Parents-Enfants en de vzw Cancer & Psychologie.

Kinderen: delen kan je leren! Gepubliceerd op 30/07/2013 - 10h10

Je speelgoed delen met iemand anders, het is behoorlijk moeilijk voor een kindje. Vrijgevigheid is geen aangeboren instinct. Het bezitsinstinct is dat wel. Maar ouders kunnen hun kindje op een subtiele manier op de goede weg helpen.

Leren luisteren naar uw kinderen Geüpdatet op 06/07/2004 - 00h00

Als u goed kunt luisteren naar uw kinderen, zullen ze u beschouwen als een vertrouwenspersoon bij wie ze altijd terechtkunnen als ze problemen hebben. Dat is echter niet altijd zo eenvoudig, zelfs niet met een flinke dosis goede wil!

Humor: de sleutel voor een goede verstandhouding met uw kinderen? Geüpdatet op 27/01/2004 - 00h00

In een gezin zijn er niet alleen genetische, maar ook praktische banden: samen dingen doen, alledaagse momenten delen, er vaste gewoonten en rituelen op nahouden, … Naast die onvermijdelijke en verplichte banden kunnen we er ook andere creëren, affectieve. Humor geeft die emotionele contacten de nod...

Traumata tijdens de kinderjaren Geüpdatet op 01/04/2002 - 00h00

Een emotionele shock tijdens de kinderjaren (vroeg verlies van een ouder, seksueel misbruik, geweld enz.) heeft steeds gevolgen voor de toekomst van die kinderen. Dergelijke emotioneel geladen gebeurtenissen zijn een voorspellende factor van psychiatrische aandoeningen en met name depersonalisatie.

Bepaalt onze plaats tussen de broers en zussen ons karakter? Gepubliceerd op 01/11/2015 - 23h49

De oudsten zus, de jongsten zo, en de kinderen in het midden nog anders… De plaats die we in het rijtje van broers en zussen hebben, bepaalt in grote mate hoe we onze kindertijd beleven. Maar heeft het ook echt een invloed op wie we zijn? Veel wetenschappelijke werken hebben zich al over die vraag g...

Durf neen te zeggen tegen uw kinderen! Geüpdatet op 28/06/2010 - 00h00

Alle ouders willen hun kinderen helpen om harmonieus op te groeien. Ze willen hen omringen met liefde en ze alles geven wat ze nodig hebben om zich te ontplooien, en dat is ook gezond. Maar kinderen moeten ook leren omgaan met grenzen. Neen kunnen zeggen is voor ouders dus net zo belangrijk. Prof. P...

De juiste psycholoog voor mijn kind Gepubliceerd op 19/07/2016 - 15h13

Het is al niet gemakkelijk om een psycholoog te vinden voor uzelf, laat staan voor iemand anders, en zeker niet voor een klein kind . Hoe vindt u de juiste psycholoog ?

Kinderen een kritische geest bijbrengen Geüpdatet op 10/01/2006 - 00h00

Kinderen hebben bij de geboorte uiteraard nog geen kritische geest en zijn dan ook meestal een 'dankbaar publiek'. Aan hun ouders - en natuurlijk ook aan de school - om hun dat kritische vermogen bij te brengen. En dat gebeurt niet zomaar van de ene dag op de andere!

Leerproblemen: misschien heeft uw kind baat bij een psychische check-up? Gepubliceerd op 15/05/2012 - 13h21

5 tot 10% van de kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep heeft leermoeilijkheden . Jongens zouden er meer last van hebben dan meisjes. We hadden hierover een gesprek met Hervé Glasel, neuropsycholoog en gespecialiseerd in de ontwikkeling van kinderen en pubers.

Hoe helpt u uw kinderen af van heimwee? Geüpdatet op 30/01/2007 - 00h00

Gelegenheden zijn er genoeg voor uw kinderen om eens een paar dagen of zelfs weken het ouderlijke nest te verlaten, of het nu gaat om school- of ontspanningsactiviteiten. Sneeuw- of zeeklassen, hoevevakanties, taal-, vakantie- of scoutskampen, sportstages, ... Ziehier enkele tips om hun heimwee te h...

Waarom een kind vertellen dat het geadopteerd is? Geüpdatet op 08/10/2002 - 00h00

De persoonlijkheidsvorming blijkt complexer te verlopen als men geadopteerd is. Hoe moeten adoptieouders zich gedragen? Het kind heeft het recht zijn achtergrond te kennen. Dit is een essentieel recht om op een gezonde manier volwassen te kunnen worden ... Een woordje uitleg van Anne-Marie Barreau,...

Hulpmiddeltje voor kinderen die bang zijn van een prik Geüpdatet op 13/03/2007 - 00h00

Uw kind moet wellicht af en toe een prik krijgen, zoals bij vaccinatie bijvoorbeeld. Niet één kind is blij met zo'n naaldenprik en ouders ook niet echt omdat ze hun kleintje geen verdriet willen doen. Therapeuten hebben een middeltje bedacht dat kan helpen om de angst te doen afnemen.

Zeg hun dat u hen graag ziet... Geüpdatet op 22/06/2004 - 00h00

Het lijkt vanzelfsprekend dat u uw kinderen graag ziet. Hun dat zeggen en laten zien, is echter niet altijd even eenvoudig. Of liever: we hebben soms de indruk dat het allemaal zo evident is dat er vaak niets te zeggen valt! En toch: als we een geliefd persoon verliezen, maken we onszelf vaak het ve...

PUBLICITÉ