PUBLICITÉ
ARTIKELS INFARCT
50 online artikels over Infarct
Stress vermijden na een myocardinfarct Geüpdatet op 23/02/2002 - 00h00

Stress is een bewezen cardiovasculaire risicofactor. Een studie toont nu aan dat patiënten met hart- en vaatziekten complicaties op lange termijn kunnen voorkomen door te leren stress onder controle te houden.

Psoriasis vergroot risico op hartinfarct Geüpdatet op 23/02/2009 - 00h00

Uit een recente studie blijkt dat psoriasis een verhoogd risico op een hartinfarct meebrengt, vooral dan bij jonge patiënten die een ernstige vorm van de aandoening hebben.

Hartinfarct: vrouwen moeten zich beter verzorgen Geüpdatet op 22/12/2015 - 11h45

Vrouwen lopen bij een myocard- of hartinfarct op verschillende niveaus van de behandeling vertraging op. Tijdens hun herstel worden ze ook minder vaak doorverwezen voor hartrevalidatie of zien ze soms uit eigen beweging af van revalidatie. Deze sekseverschillen in de behandeling van infarcten moet d...

Bypass via endoscopie: minder invasief! Geüpdatet op 31/05/2005 - 00h00

Een bypass via endoscopie is veel minder invasief dan een klassieke bypassoperatie. Het vermindert de postoperatieve pijn en veroorzaakt slechts minimale littekens, waardoor de patiënt sneller recupereert.

Hartinfarct: welke vrouwen zijn risicopersonen? Geüpdatet op 07/12/2015 - 09h43

Een hartinfarct komt niet vanzelf. Zoals alle andere hart- en vaataandoeningen zijn hartaanvallen niet langer de exclusieve zaak van vrouwen in de menopauze die de zestig voorbij zijn; ook almaar meer jonge vrouwen krijgen ermee te maken. Ze betalen daarmee een hoge prijs voor hun moderne leefstijl...

Hartpatiënten moeten werk maken van mond- en tandhygiëne Geüpdatet op 24/01/2006 - 00h00

Uit een studie naar cardiologische aandoeningen blijkt dat een er een aanzienlijke stijging van het aantal recidieven is in geval van parodontitis, een banale en goedaardige bacteriële aandoening ter hoogte van de weefsels die de tanden ondersteunen. Een aandoening die de preventie van hartaandoenin...

Hartinfarct: meteen de hulpdiensten bellen! Geüpdatet op 03/10/2011 - 14h36

Twee derde van de mensen die een hartinfarct krijgen, overlijden voor ze in het ziekenhuis zijn. Een bewijs dat we minder lang moeten wachten om de ziekenwagen te roepen.

Hoe groot is uw risico op SOA’s? Geüpdatet op 17/10/2011 - 15h35

Met deze test wordt het risico vastgesteld op seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) . Ze richt zich niet tot mensen die in een stabiele en vaste relatie leven en sinds lang aan elkaar trouw zijn. Ze is eerder bedoeld voor mensen die – al dan niet tijdelijk - geen stabiel emotioneel en seksueel l...

De pacemaker: welke zin voor bejaarden? Geüpdatet op 03/06/2003 - 00h00

De pacemaker (hartstimulator) is ondertussen al meer dan 40 jaar geleden uitgevonden en wordt vandaag vooral ingeplant bij 60-plussers. In die tijd is de technologie er uiteraard enorm op vooruitgegaan en zijn ook de indicaties geëvolueerd. Ziehier wat u moet weten over de werking van deze vernuftig...

Ook hartpatiënten kunnen met het vliegtuig reizen Gepubliceerd op 12/07/2017 - 09h50

Mensen met een hartaandoening lopen specifieke risico's als ze met het vliegtuig reizen, maar dat betekent nog niet dat ze aan de grond moeten blijven. Wie de risico's kent, kan preventieve maatregelen nemen. Het gaat om enkele heel eenvoudige weetjes. We hadden hierover een gesprek met prof. Jean-P...

Hartinfarct, een race tegen de klok Geüpdatet op 01/10/2002 - 00h00

Hartinfarct is een ernstige en frequente aandoening. Jaarlijks zijn er in België meer dan 200.000 nieuwe gevallen. Hartinfarct is de belangrijkste doodsoorzaak bij personen ouder dan 40 jaar. Nochtans is de behandeling aanzienlijk verbeterd: zowel de initiële behandeling (in de spoedgevallendiensten...

Beroerte en hartaanval: hoe zijn de alarmsignalen te herkennen? Geüpdatet op 15/12/2014 - 12h47

Een beroerte en een hartaanval zijn medische noodgevallen waarbij dringend moet worden ingegrepen. Elke minuut telt dan. In deze situaties stroomt er namelijk geen bloed meer naar de hersenen (in het geval van een beroerte of CVA ) of het hart (in het geval van een infarct van de hartspier), en hoe...

Plotse dood bij sporters voorkomen Geüpdatet op 04/04/2006 - 00h00

Plotse dood komt niet heel vaak voor in de sport. Het komt voor bij 1 à 2 sporters op de duizend. In bijna alle gevallen vindt men een cardiale oorzaak. Het klinisch onderzoek dat uitgevoerd wordt voor een geschiktheidsattest zou meer moeten zijn dan zo maar een formaliteit.

Alle ontstekingsremmers verhogen het hartrisico Geüpdatet op 05/07/2005 - 00h00

Vioxx is een geneesmiddel dat tot de familie van de coxibs behoort, maar in 2004 uit de handel werd genomen omdat het het hartrisico zou verhogen. Uit een nieuwe studie blijkt echter dat alle ontstekingsremmers dat risico zouden doen stijgen. Toch is er geen reden tot paniek: deskundigen benadrukken...

90 % van alle hartinfarcten zijn te vermijden! Geüpdatet op 05/10/2004 - 00h00

De resultaten van de zogenaamde Inter-Heart-studie zijn ronduit spectaculair te noemen. De auteurs identificeerden in totaal negen factoren die een verhoogd risico inhouden op een hartinfarct, en tonen aan dat 9 op de 10 hartinfarcten te voorspellen zijn.

Cholesterol en hartinfarcten: ook vrouwen blijven niet gespaard! Gepubliceerd op 27/10/2017 - 14h33

Onlangs werd in een vijftigtal landen een grote studie verricht waarbij meer dan 15.000 patiënten werden gevolgd die een hartinfarct hadden gekregen. Daaruit blijkt dat cholesterol veruit de belangrijkste risicofactor is en dat ook vrouwen niet gespaard blijven.

Thee tegen een infarct Geüpdatet op 13/05/2002 - 00h00

Thee gaat het verouderen tegen, heeft een gunstig effect op bepaalde tumoren en zou ook doeltreffend zijn in de preventie van hart- en vaatziekten. Thee vermindert het risico op dodelijk infarct met 70%, vooral bij vrouwen. Waarop wacht u nog om een kop thee te zetten?

Antibiotica tegen infarct Geüpdatet op 08/04/2002 - 00h00

Antibiotica om een myocardinfarct te voorkomen? Het idee is minder gek dan men op het eerste gezicht zou denken. Finse onderzoekers hebben immers aangetoond dat antibiotica het risico op myocardinfarct significant verlagen.

Hormonale substitutiebehandeling: een overlevingsfactor tegen hartinfarcten Geüpdatet op 14/12/2001 - 00h00

Bij het verschijnen van de menopauze wordt tegenwoordig klassiek aan de vrouw voorgesteld een hormonale substitutietherapie in te stellen (HST) om de symptomen gebonden aan het gebrek aan hormonen (warmteopwellingen, vermoeidheid, humeurstoornissen...) te onderdrukken. Toch biedt de HST nog vele and...

Talrijke hartpatiënten weten niet dat ze suikerziekte hebben Geüpdatet op 30/07/2002 - 00h00

De stoornissen die voorbeschikken tot het optreden van diabetes (of suikerziekte), nl. glucose-intolerantie, zouden een zeer goede aanwijzing zijn van het risico van een recidief (nieuwe aanval) van myocardinfarct (afsterven van hartspierweefsel).

Aids: infarct is de eerste doodsoorzaak geworden... Geüpdatet op 28/02/2006 - 00h00

Tritherapieën hebben de prognose van aids ingrijpend veranderd nu de mortaliteit in de ernstigste gevallen door drie werd gedeeld. Zo is de eerste doodsoorzaak bij patiënten die met HIV besmet zijn nu, net als bij de algemene bevolking, myocardinfarct. Maar omdat deze infarcten bij deze groep vroege...

Pijn ter hoogte van de thorax zonder infarct: de pijn aanpakken ... Geüpdatet op 21/11/2006 - 00h00

Pijn ter hoogte van de thorax of borst, is altijd onrustwekkend omdat men vaak meteen denkt aan een myocardinfarct. Maar als de twee grote oorzaken van borstpijn uitgesloten zijn, te weten een myocardinfarct en gastro-oesofagale reflux, dan moet men op zoek gaan naar een middel om de pijn te bestrij...

Beroerte en hartaanval: hoe zijn de alarmsignalen te herkennen? Gepubliceerd op 22/02/2011 - 15h00

Een beroerte en een hartaanval zijn medische noodgevallen waarbij dringend moet worden ingegrepen. Elke minuut telt dan. In deze situaties stroomt er namelijk geen bloed meer naar de hersenen (in het geval van een beroerte of CVA) of het hart (in het geval van een infarct van de hartspier), en hoe l...

Myocardinfarct: efficiënte preventie Geüpdatet op 25/03/2002 - 00h00

De geneesmiddelen die worden voorgeschreven om een eerste of een nieuw myocardinfarct te voorkomen, zijn zeer doeltreffend... op voorwaarde dat ze worden ingenomen!

Hartinfarct: hoe zit het met de symptomen bij vrouwen? Gepubliceerd op 16/03/2016 - 14h37

Wat de cardiovasculaire gezondheid betreft, zijn mannen en vrouwen niet elkaars gelijken, hoewel hun respectievelijke risico's naarmate de leeftijd vordert minder en minder verschillen. Gelijkenissen en verschillen bij de symptomen van een hartinfarct bij vrouwen en mannen...

Hoe kunt u zich beschermen tegen de vervuilde lucht? Geüpdatet op 16/11/2004 - 00h00

In onze geïndustrialiseerde samenlevingen is de lucht vervuild en er is niemand die daaraan kan ontsnappen. Maar we kunnen wel de schade beperken door enkele strategieën uit te bouwen. Hieronder vindt u er zo zes. Pas ze toe zodat de luchtvervuiling geen te grote impact heeft op uw gezondheid.

Een hart zonder hartslag Geüpdatet op 30/01/2007 - 00h00

Een 65-jarige man uit Québec met een ernstige vorm van hartinsufficiëntie verkeert nu in uitstekende conditie. Niet omdat hij een harttransplantatie kreeg, maar wel een mechanisch hart. Het pompje dat op batterijen werkt, zorgt voor een continue bloedstroom. Het gaat dus om een kunsthart zonder hart...

Nieuwe hoop voor hartpatiënten Geüpdatet op 21/01/2003 - 00h00

Een wereldprimeur in België. Als deze resultaten worden bevestigd, zou harttransplantatie een tweedelijnsbehandeling kunnen worden bij patiënten die een zwaar infarct hebben doorgemaakt.

Welke toekomst na een infarct? Geüpdatet op 09/03/2004 - 00h00

De huidige behandelingen en het doeltreffende advies geven reden tot optimisme: opnieuw een normaal leven leiden na een hartinfarct, is niet alleen mogelijk, maar maakt deel uit van de behandeling.

Niet roken = minder kans op hartinfarct Geüpdatet op 03/06/2003 - 00h00

Het volgende waargebeurde verhaal speelde zich af in Helena, een stad in de Amerikaanse staat Montana. Na een volksstemming werd besloten om roken op het werk en in restaurants, bars en casino's te verbieden. De maatregel had meteen effect, want het aantal hartinfarcten daalde met 60 %.

Geslachtsgemeenschap: geen gevaar voor hartpatiënten Geüpdatet op 09/01/2002 - 00h00

Volgens een Zweedse studie, gecommentarieerd door Prof. Walter Desmet (UZ Gasthuisberg, Leuven), hebben seksuele betrekkingen geen invloed op het optreden van een infarct bij hartpatiënten.

Als de bloedsuikerspiegel een infarct kan voorkomen... Geüpdatet op 11/03/2002 - 00h00

Bij bejaarden neemt het cardiovasculaire risico toe als de bloedglucosespiegel (glycemie) stijgt. Een studie toont aan dat het cardiovasculaire risico bij personen zonder diabetes goed kan worden voorspeld door meting van de glycemie twee uur na inname van glucose, beter dan op basis van de nuchtere...

Interview: spieren die het hart te hulp schieten Geüpdatet op 08/07/2003 - 00h00

In juni 2000 zorgde het team van professor Alain Hagège* voor een wereldprimeur: een hart herstellen na een hartinfarct door spiercellen uit de billen van de patiënt te injecteren. Welke nieuwe vooruitgang is er in dit domein geboekt?

Takotsubo: nieuwe inzichten over het gebrokenhartsyndroom Geüpdatet op 03/05/2016 - 15h15

Het takotsubosyndroom is de Japanse term voor een hartspierziekte die wordt veroorzaakt door stress. Het syndroom werd een twintigtal jaar geleden voor het eerst beschreven in Japan. Studies uit 2015 en 2016 hebben intussen nieuwe inzichten opgeleverd: het volledige spierweefsel van de hartkamers ka...

Hartstilstand, hartinfarct: meteen denken aan een defibrillator Gepubliceerd op 09/09/2015 - 13h00

Na een hartstilstand of een hartinfarct zijn de eerste minuten uiterst belangrijk. De terbeschikkingstelling van defibrillatoren, toestellen die reddende elektrische schokken toedienen, op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn, helpt levens redden. Onze informatie doet dat ook.

IJsgekoelde helm beschermt hersenen na hartstilstand Geüpdatet op 13/05/2003 - 00h00

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel brengen patiënten die een hartstilstand doormaakten met een ijsgekoelde helm in een "winterslaap". De hersenbeschadiging vermindert drastisch door deze maatregel.

Mag ik nog met de auto rijden na een hartinfarct of een andere hartziekte? Gepubliceerd op 07/09/2016 - 14h47

Een infarct heeft meestal geen nawerking als de behandeling gebeurt zoals het hoort, en meestal is dat ook zo. Ook de meeste hartaandoeningen kunnen onder controle gehouden worden, waardoor mensen hun leven gewoon kunnen voortzetten. Maar soms krijgen hartpatiënten toch verbod om nog met de wagen te...

Vitamines tegen infarct Geüpdatet op 03/02/2002 - 00h00

Vitamine B12- en B9-supplementen in de voeding zouden bescherming bieden tegen een infarct . Dat zou de mogelijkheid bieden tot grootschalige preventie van hart- en vaatziekten bij de bevolking.

Minder mortaliteit door infarct Geüpdatet op 27/01/2002 - 00h00

Het Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) heeft zopas de laatste cijfers over de mortaliteit in België gepubliceerd, cijfers die dateren van... 1996.

Hartheelkunde op elke leeftijd! Geüpdatet op 25/04/2006 - 00h00

Vandaag is meer dan de helft van de patiënten die aan het hart worden geopereerd ouder dan 70 jaar. Er is een hele lange weg afgelegd als men bedenkt dat deze groep in de jaren '70 amper 3,6% van de kandidaten voor hartheelkunde uitmaakte… En de resultaten zijn uitstekend!

Jobstress en hartinfarct: verband bewezen Geüpdatet op 29/04/2003 - 00h00

Dat een stresserende job slecht is voor het hart lijkt voor velen vanzelfsprekend. Toch is het verband in ons land nog niet wetenschappelijk aangetoond. Een Belgische studie brengt hierin verandering.

Infarct en aspirine: blijven behandelen! Geüpdatet op 09/01/2007 - 00h00

Na een ernstige hartaandoening zoals een infarct, is een antiaggregerende behandeling op basis van aspirine hét klassieke voorschrift. Maar die behandeling moet op lange termijn gevolgd worden en strikt. Doet men dat niet, dan is het risico op een tweede ernstige aandoening drie keer zo groot.

PUBLICITÉ