PUBLICITÉ
ARTIKELS HART- EN VAATZIEKTEN
315 online artikels over Hart- en vaatziekten
Hartfalen: alles begint met ademtekort Geüpdatet op 23/06/2014 - 08h50

Paul is 56 jaar. Bij hem kwam het hartfalen heel sluipend. En vandaag voelt hij de effecten nauwelijks. Maar gelukkig werd de ziekte wel ontdekt. Alles begon met een gezondheidsupdate en ... ademtekort als symptoom. De getuigenis van Paul, een man met hartklachten.

Stress vermijden na een myocardinfarct Geüpdatet op 23/02/2002 - 00h00

Stress is een bewezen cardiovasculaire risicofactor. Een studie toont nu aan dat patiënten met hart- en vaatziekten complicaties op lange termijn kunnen voorkomen door te leren stress onder controle te houden.

Behandeling van hoge bloeddruk Geüpdatet op 08/04/2002 - 00h00

De sartanen zijn één van de families van bloeddrukverlagende middelen. Een recente vergelijkende studie uitgevoerd bij meer dan 10.000 patiënten levert het ontegensprekelijke bewijs van hun doeltreffendheid: sartanen verlagen de incidentie van vasculaire accidenten en de mortaliteit significant meer...

CVA en overleving: de rol van vitamine C Geüpdatet op 20/05/2008 - 00h00

Vitamine C heeft een tonisch effect, vooral in de wineter. Maar een regelmatige en voldoende hoeveelheid vitamine C is ook gunstig op lange termijn. Meer bepaald voor een aantal slagaders die de hersenen van het nodige bloed voorzien…

Stress en ons hart: relaxen is niet genoeg! Geüpdatet op 30/03/2004 - 00h00

Ons hart houdt niet van stress, da's geen nieuws meer. Wat wel minder geweten is, is dat relaxen niet de enige oplossing is, wel integendeel. Soms komt het erop aan heel je levensstijl om te gooien…

Vaatoperaties, dotteren, stents: hoe redden ze onze aders? Geüpdatet op 23/09/2013 - 12h14

Vaatoperaties - of a ngioplastiek - zijn veel voorkomende ingrepen, al dan niet in combinatie met het plaatsen van een stent. Ze voorkomen angina pectoris of dienen als behandeling van een hartinfarct als men er vroeg bij is. Angioplastiek, stent: 5 vragen en antwoorden om een beter begrip te krijge...

Cholesterol: nieuwe veelbelovende medicatie Geüpdatet op 02/10/2015 - 15h39

Als het niveau van de slechte cholesterol (LDL) te hoog is en de referentiegeneesmiddelen zoals statines niet volstaan of door de patiënt niet goed verdragen worden, zouden de nieuwe PCSK9-remmers heel goede diensten kunnen leveren. De eerste twee van die geneesmiddelen, alirocumab en evolucumab, zi...

Cardiovasculaire ziektes: Wat is juist en wat is fout? Geüpdatet op 12/06/2012 - 14h28

Een hartinfarct of hartaanval is de meest gevreesde en ook gevaarlijkste cardiovasculaire aandoening. Elk jaar krijgen in België 15 000 mensen een hartinfarct. Ongeveer de helft van de slachtoffers bezwijkt eraan, 45% daarvan in de eerste maand na het infarct. Nochtans zouden betere leefgewoonten en...

Hersenen herstellen met muziek Geüpdatet op 04/03/2008 - 00h00

Na een cerebrovasculair accident (CVA) of beroerte, is revalidatie van het allergrootste belang, vooral tijdens de eerste dagen na het accident. Finse onderzoekers hebben aangetoond dat naar muziek luisteren kan helpen om de prestaties van de hersenen te verbeteren.

8 vragen over pacemakers Geüpdatet op 22/06/2009 - 00h00

Zodra een arts het heeft over het inbrengen van een pacemaker , begint de patiënt zich meer en meer vragen te stellen. Deze vragen evolueren ook naargelang het tijdstip: vóór de implantatie, meteen erna of maanden en jaren later. We bieden u enkele nuttige antwoorden op deze vragen.

Neemt u uw leven ter harte? Geüpdatet op 08/09/2011 - 11h09

Van 26 september tot 2 oktober organiseert de Belgische Cardiologische Liga naar jaarlijkse gewoonte de " Week van het Hart ". De bedoeling is om mensen te wijzen op het gevaar voor cardiovasculaire aandoeningen . Hoewel ze vaak te voorkomen zijn, zijn ze in België nog altijd de belangrijkste doodso...

Hypertensie: de stille doder Geüpdatet op 14/12/2004 - 00h00

Wat hypertensie zo gevaarlijk maakt, is dat ze vaak geruisloos verloopt. Meestal heeft de patiënt namelijk geen duidelijke symptomen. Toch kan ze ernstige schade aanrichten aan hart, hersenen en nieren.

De bloeddruk en de meting Geüpdatet op 11/03/2008 - 00h00

De arteriële bloeddruk wordt uitgedrukt in een paar cijfers, maar de waarden zeggen heel wat over uw gezondheid. De streefwaarden zijn niet in alle omstandigheden dezelfde en de bloeddruk kan op verschillende manieren gemeten worden: thuis, in de artsenpraktijk, op korte of lange periode, enz.

Psoriasis vergroot risico op hartinfarct Geüpdatet op 23/02/2009 - 00h00

Uit een recente studie blijkt dat psoriasis een verhoogd risico op een hartinfarct meebrengt, vooral dan bij jonge patiënten die een ernstige vorm van de aandoening hebben.

Maatregelen tegen hoge bloeddruk Geüpdatet op 10/12/2001 - 00h00

De behandeling van arteriële hypertensie (of hoge bloeddruk) is de laatste jaren aanzienlijk verbeterd en men heeft ook een beter inzicht gekregen in de mechanismen die de bloeddruk controleren. De behandeling is tweeledig: enerzijds niet-farmacologische maatregelen (levenshygiëne, dieet) en anderzi...

Hartinfarct: vrouwen moeten zich beter verzorgen Geüpdatet op 22/12/2015 - 11h45

Vrouwen lopen bij een myocard- of hartinfarct op verschillende niveaus van de behandeling vertraging op. Tijdens hun herstel worden ze ook minder vaak doorverwezen voor hartrevalidatie of zien ze soms uit eigen beweging af van revalidatie. Deze sekseverschillen in de behandeling van infarcten moet d...

Test uw kennis over hypertensie Geüpdatet op 18/01/2010 - 00h00

Mensen moeten te allen prijze vermijden om constant opgezadeld te zijn met een te hoge bloeddruk of hypertensie . Deze veelvoorkomende aandoening treft heel wat mensen boven de 65 jaar, maar we stellen een tendens vast waarbij steeds jongere mensen ook getroffen worden door hypertensie . Maar wat we...

Een stap vooruit in de preventie van trombose Geüpdatet op 11/07/2006 - 00h00

Een studie geleid door het universitair medisch centrum van Utrecht (UMCU) in samenwerking met de universiteit van Cambridge is erin geslaagd de precieze plaats te bepalen waar het proteïne van de factor van Willebrand zich aan het collageen bindt, wat de eerste stap is in de vorming van een klonter...

Eerste slachtoffer van doping : het hart Geüpdatet op 11/02/2003 - 00h00

Doping kan hoge bloeddruk veroorzaken, en hoge bloeddruk is een risicofactor van hart- en vaatziekten, wat bij inspanning kan leiden tot een infarct. De artsen willen opnieuw waarschuwen voor de gevaren van doping.

De voordelen van de amandel Geüpdatet op 16/09/2008 - 00h00

De amandel is een niet alledaagse droge vrucht die al jaren de nieuwsgierigheid van wetenschappers prikkelt, in het bijzonder op het gebied van de cardiovasculaire gezondheid. De amandel zou zelfs verschillende positieve effecten hebben voor het hart…

De cardiologie laat de vrouwen in de steek. . . Geüpdatet op 20/09/2005 - 00h00

Men neemt vaak aan dat kanker de belangrijkste doodsoorzaak is bij Europese vrouwen, vooral borstkanker. Dat is helemaal fout. Vrouwen sterven vaker aan de gevolgen van cardiovasculaire aandoeningen dan aan alle kankers samen. En ook vaker dan mannen. De verkeerde veronderstellingen hebben wel ernst...

Kankertherapie vergroot risico op hartproblemen Geüpdatet op 11/01/2010 - 00h00

Agressieve kankerbehandelingen kunnen hartproblemen veroorzaken, tot dertig jaar later. Het hart van voormalige kankerpatiënten moet dan ook goed en regelmatig opgevolgd worden.

Meer flebitis in de winter Geüpdatet op 21/10/2001 - 00h00

Veel studies tonen aan dat de incidentie van fatale longembolie varieert naargelang het seizoen. Longembolie zou vaker optreden in de winter. Maar wat flebitis (ontsteking van een ader) en diep-veneuze trombose betreft, werd nog niets aangetoond. Onderzoekers uit Nice hebben nu aangetoond dat ook fl...

Psoriasis : verhoogd infarctrisico Geüpdatet op 07/11/2006 - 00h00

Psoriasis is een vaak voorkomende huidziekte die het risico van myocardinfarct verhoogt, vooral bij jongeren. Deze nieuwe informatie wijst erop dat men bij mensen met psoriasis systematisch op zoek moet gaan naar cardiovasculaire risicofactoren, om die te kunnen beïnvloeden.

Hoe groter de tailleomtrek hoe groter het gevaar voor het hart Geüpdatet op 29/11/2005 - 00h00

Om het cardiovasculaire risico van overgewicht te evalueren is het niet zozeer het lichaamsgewicht op zich dat belangrijk is, maar wel de tailleomtrek. Hoe groter die is, hoe groter het risico voor het hart. En nog verrassender is dat de heupomtrek eerder een gunstig gezondheidseffect heeft. Ronde v...

Bypass via endoscopie: minder invasief! Geüpdatet op 31/05/2005 - 00h00

Een bypass via endoscopie is veel minder invasief dan een klassieke bypassoperatie. Het vermindert de postoperatieve pijn en veroorzaakt slechts minimale littekens, waardoor de patiënt sneller recupereert.

Hart: ACE-inhibitoren onder de loep Geüpdatet op 16/12/2003 - 00h00

Inhibitoren van het angiotensine-conversie-enzym zijn recente geneesmiddelen, en momenteel worden er heel wat grootschalige studies over verricht die stuk voor stuk de doeltreffendheid ervan bewijzen. Ze zijn zowel geïndiceerd bij een hartinfarct als bij hartinsufficiëntie.

Beschermt vitamine D u tegen cardiovasculaire ziekten? Geüpdatet op 16/12/2008 - 00h00

Recente onderzoeken wijzen uit dat een tekort aan vitamine D het risico op cardiovasculaire ziekten zou verhogen. Een onverwachte ontdekking die zou kunnen bijdragen tot een betere preventie…

Waarom vrouwen hun hart moeten beschermen Geüpdatet op 21/09/2015 - 15h19

Misschien hebt u de indruk dat vooral mannen getroffen worden door cardiovasculaire ziektes (hartinfarct, beroerte, enz.). U bent niet de enige die dat denkt, maar het klopt niet! Cardiovasculaire aandoeningen , hart- en vaatziektes dus, zijn even gevaarlijk of zelfs nog gevaarlijker voor vrouwen .

Vitamine B9: spectaculair effect op de bloeddruk! Geüpdatet op 26/10/2004 - 00h00

Vitamine B9, of in de volksmond de zwangerschapsvitamine, zou nóg een positieve invloed hebben op de gezondheid, namelijk een verlaging van het risico van hypertensie. Er is wel een voorwaarde aan verbonden: ze moet in grote hoeveelheden worden ingenomen...

Hartinfarct: welke vrouwen zijn risicopersonen? Geüpdatet op 07/12/2015 - 09h43

Een hartinfarct komt niet vanzelf. Zoals alle andere hart- en vaataandoeningen zijn hartaanvallen niet langer de exclusieve zaak van vrouwen in de menopauze die de zestig voorbij zijn; ook almaar meer jonge vrouwen krijgen ermee te maken. Ze betalen daarmee een hoge prijs voor hun moderne leefstijl...

Aspirine kan hartinfarct voorkomen Geüpdatet op 20/06/2011 - 17h00

Elke dag een aspirientje helpt hartaanvallen te voorkomen. Dat is zo bij gekende hartpatiënten , maar misschien ook bij mensen die nog nooit iets aan hun hart hebben gehad.

Hartpatiënten moeten werk maken van mond- en tandhygiëne Geüpdatet op 24/01/2006 - 00h00

Uit een studie naar cardiologische aandoeningen blijkt dat een er een aanzienlijke stijging van het aantal recidieven is in geval van parodontitis, een banale en goedaardige bacteriële aandoening ter hoogte van de weefsels die de tanden ondersteunen. Een aandoening die de preventie van hartaandoenin...

Roze zalm, rooskleurige gezondheid! Geüpdatet op 03/07/2007 - 00h00

Zalm is bekend om zijn rijkdom aan omega-3 vetzuren die op hun beurt geroemd worden om hun positief effect op de gezondheid van hart en bloedvaten, maar zalm heeft nog een extra troef: de kleur. Het pigment dat voor de roze kleur zorgt zou de oxidatie van vetten in het bloed afremmen en ze zo minder...

Tijdig beroertes herkennen kan levens redden Geüpdatet op 03/06/2008 - 00h00

Beroertes maken elk jaar 19 000 nieuwe slachtoffers in België alleen. De gevolgen zijn vaak dramatisch. De campagne 'Herken tijdig een beroerte' moet daar een eind aan maken. Een snel optreden bij beroertes betekent achteraf immers een wereld van verschil.

Vitamine E en bètacaroteen in de vuurlinie Geüpdatet op 29/07/2003 - 00h00

Een nieuwe studie gooit om zo te zeggen een steen in de kikkerpoel van de cardiovasculaire preventie. Vitamine E- en bètacaroteensupplementen zouden namelijk niet alleen ondoeltreffend zijn, maar zelfs levensgevaarlijk ...

Muziek is goed voor het hart Geüpdatet op 11/01/2010 - 00h00

Naar muziek luisteren is niet alleen goed voor het moreel, maar ook voor het hart , letterlijk dan. Muziek verzacht ook pijn en angsten. Wacht dus niet langer en luister elke dag naar uw lievelingsmuziek...

CVA's zijn dodelijk en invaliderend Geüpdatet op 08/03/2005 - 00h00

CVA's worden vandaag nog altijd te weinig behandeld in België. Vandaar dat de Belgian Stroke Council een grootschalige infocampagne heeft gelanceerd om het grote publiek bewust te maken van de gevolgen van deze dodelijke aandoening.

Hartinfarct: meteen de hulpdiensten bellen! Geüpdatet op 03/10/2011 - 14h36

Twee derde van de mensen die een hartinfarct krijgen, overlijden voor ze in het ziekenhuis zijn. Een bewijs dat we minder lang moeten wachten om de ziekenwagen te roepen.

Borstvoeding is goed voor het hart van de moeder Geüpdatet op 22/07/2009 - 00h00

De voordelen van borstvoeding worden almaar meer bekend. Een recente studie bevestigt nu ook de heilzame effecten voor de gezondheid van hart en bloedvaten van de moeder. Vrouwen die borstvoeding geven, zouden in de menopauze minder hart- en vaatproblemen hebben

Pericarditis Geüpdatet op 22/04/2003 - 00h00

Een ontsteking van het pericard (het hartzakje) is één van de minst bekende oorzaken van thoraxpijn. Ze is evenwel van virale oorsprong (net als een gewone griep) en kan spontaan genezen of tot een shocktoestand leiden. Een bijzondere, maar niet zo zeldzame ziekte.

Rokers: opgelet voor een hersenbloeding! Geüpdatet op 11/05/2004 - 00h00

Bij een hersenbloeding, ook wel hemorragisch cerebrovasculair accident genoemd, scheurt er een bloedvat in het hersenweefsel. Rokers lopen vijf keer meer risico dan niet-rokers.

Ook schizofrenie is een cardiovasculaire risicofactor Geüpdatet op 15/08/2006 - 00h00

Mensen met schizofrenie moeten weten dat de aandoening ook een cardiovasculaire risicofactor is. Preventie, opsporing en behandeling van cardiovasculaire aandoeningen moeten dan ook deel uitmaken van de behandeling van schizofrenie .

Zout en bloeddruk: nieuwe inzichten Geüpdatet op 18/05/2016 - 17h37

Een studie trekt de gegrondheid van de huidige norm voor het zoutverbruik - minder dan 5 gram per dag, de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie - in twijfel. Hoe zit het nu? Is zout uit de voeding bannen beter voor de bloeddruk dan de bloeddrukverlagende geneesmiddelen? Het zijn vragen die...

Een hartoverbrugging of bypass, een alternatieve route voor de aders Geüpdatet op 03/03/2013 - 23h59

"We maken een overbrugging…" Dat is wat menig man en vrouw te horen krijgt die lijdt aan angina pectoris of herstelt van een hartaanval . Een woordje uitleg over deze ingreep die het leven van heel wat zieken heeft veranderd en hen weer een optimaal werkend hart gegeven heeft .

PUBLICITÉ