PUBLICITÉ
ARTIKELS KUNNEN LUISTEREN
6 online artikels over Kunnen luisteren
Een luisterend oor en steun bieden in 10 minuten. Geüpdatet op 23/02/2009 - 00h00

Een van uw vrienden, een kennis, iemand uit uw familie is er niet goed aan toe. Wat kunt u doen om hem te helpen, hem te steunen en hem te tonen dat u er bent, zonder zijn leed erger te maken, maar integendeel een beetje verlichting te brengen? Er bestaat een eenvoudige en toch heel nuttige methode...

Beter leren luisteren door te herformuleren Geüpdatet op 05/06/2007 - 00h00

Goed kunnen communiceren , is een kunst die bij sommigen een natuurlijke gave lijkt. Okay, maar je kunt die kunst ook leren. Door anderen te observeren en te imiteren, maar ook door na te denken, te leren en te oefenen. Ziehier een oefening om op een heel gemakkelijke en leuke manier beter te leren...

Hoe kunt u weigeren naar iemand te luisteren zonder hem te kwetsen? Geüpdatet op 18/04/2006 - 00h00

Naar anderen luisteren, beschikbaar zijn en openstaan, dat is goed. Maar soms is het om uiteenlopende redenen gewoon niet mogelijk! En soms is het moeilijk om "neen" te zeggen zonder iemand te kwetsen of zich schuldig te voelen. Het is ook niet goed om u door anderen te laten inpalmen. Wat moet u da...

Leer anderen uw aandacht te schenken Geüpdatet op 15/03/2005 - 00h00

Als een kind u een gedicht voordraagt, een muziekstuk speelt of een liedje zingt, geeft het u een geschenk. Het biedt u en de eventuele toeschouwers of toehoorders het resultaat aan van zijn inspanningen, zijn repetities. Hoe moet u daarop reageren?

Leren luisteren... Geüpdatet op 16/11/2004 - 00h00

'Alle ellende op deze wereld wordt veroorzaakt doordat mensen niet naar elkaar luisteren.' Een treffend eenvoudige uitspraak van een arts die klopt als een bus. Als we meer naar elkaar zouden luisteren, zouden er veel minder ruzies, frustraties, oorlog en haatgevoelens zijn. We willen immers allemaa...

Kent u de kracht van metaforen? Geüpdatet op 25/05/2004 - 00h00

Hélène heeft een zieke schildklier. De twee artsen die ze achtereenvolgens raadpleegt, zeggen haar dat ze geopereerd moet worden, maar ze weigert, ondanks hun wetenschappelijke uitleg. Dus gaat ze te rade bij een derde arts, en die gebruikt een beeld: "Uw schildklier is als een dode boomtak, en een...

PUBLICITÉ