PUBLICITÉ
ARTIKELS KIND OP SCHOOL
28 online artikels over Kind op school
Terug naar school: neem goede voornemens aan voor de tussendoortjes! Gepubliceerd op 02/09/2016 - 11h54

Nu het nieuwe schooljaar van start gaat, is het het moment om na te denken over de tussendoortjes en de snacks die u uw kind(eren) gaat meegeven voor de pauzes. Ze kunnen echte pijnpunten worden... of u net helpen om de voeding van kinderen over de hele loop van de dag evenwichtig te houden. Maak de...

Vijf tips voor gezonde boterhammen op school Gepubliceerd op 26/08/2016 - 09h31

Maandag boterhammen, dinsdag boterhammen, woensdag boterhammen ... Het zou een liedje kunnen zijn dat de meeste peuters uit volle borst kunnen meezingen. Volg de onderstaande tips zodat u eentonigheid vermijdt en u maakt tegelijk een gezonde en evenwichtige maaltijd klaar.

Pesten op school: hoe moet u reageren? Geüpdatet op 06/01/2016 - 09h52

Wat verstaat men precies onder pesten? Hebt u al enkele weken het gevoel dat er iets schort bij uw kind? Zondert het zich af, wil het niet meer naar school en is zijn zelfbeeld bijzonder laag? Misschien wordt het wel gepest op school? Maar hoe spoort u dat fenomeen op? En vooral, hoe moet u reageren...

Hoe kunt u uw kinderen helpen om hun lessen vanbuiten te leren? Geüpdatet op 01/06/2015 - 17h23

Een les vanbuiten leren is een vaardigheid die kinderen al in de basisschool moeten verwerven. Maar het probleem is dat niemand ze leert hoe ze hun geheugen aan het werk moeten zetten. Sommige kinderen komen er al snel op eigen houtje achter, andere hebben er problemen mee en raken zo soms ontmoedig...

Vijf criteria om een boekentas te kiezen Gepubliceerd op 29/08/2014 - 11h47

Een boekentas kiezen voor een kind is niet altijd makkelijk, want er bestaan veel modellen en prijscategorieën. Hebt u het er ook moeilijk mee? Dit zijn de belangrijkste criteria waarmee u rekening moet houden.

Een beter inzicht in dyslexie Geüpdatet op 10/02/2014 - 09h59

Dyslexie uit zich vooral bij lezen en schrijven, maar vindt ook haar oorsprong in gesproken taal. Zo zou de klankverwerking bij dyslexiepatiënten trager verlopen.

Boekentassen: opgelet voor rugpijn! Gepubliceerd op 13/08/2012 - 14h49

Staat u op het punt om een boekentas te kopen voor uw kind? Kies hem dan niet lichtvaardig! Kinderen die in hun groeifase een ongeschikte rugzak of tas dragen, kunnen later chronische rugpijn krijgen. Deze tips kunnen u helpen om de juiste keuze te maken.

Goed slapen, goed presteren Gepubliceerd op 08/05/2012 - 16h20

Er is een verband tussen de slaap en de schoolprestaties . Slaapstoornissen verstoren het leerproces. En toch zijn hierover nog altijd heel wat misverstanden, ondermeer over de vierdagen week en de bedtijduren.

Leerkrachten verliezen hun stem Geüpdatet op 02/10/2007 - 00h00

De stem is het belangrijkste instrument van de leerkracht. Nu wordt die stem heel vaak zwaar op de proef gesteld, waardoor lesgevers regelmatig problemen aan de stem hebben Ze zijn vaak oorzaak van absenteïsme bij leerkrachten. Enkele tips om de stem te behouden.

Hoe is schoolverzuim te verklaren? Geüpdatet op 11/09/2007 - 00h00

Het aantal kinderen dat spijbelt tijdens de lessen is gevoelig gestegen. Het probleem stelt zich niet meer uitsluitend bij de kinderen met problemen, maar nu zelfs ook bij 'goede' leerlingen. Alle onderwijstypes en onderwijsnetten bij elkaar genomen, hebben zowat 5% van de leerlingen met het verschi...

Leren schrijven moet op de eerste plaats leuk zijn Geüpdatet op 21/08/2007 - 00h00

De perfecte balpen bestaat niet: wij zijn wel allemaal gelijk, maar wij zijn tegelijk ook allemaal verschillend. Wat er ook van zij, een balpen die bestemd is om te leren schrijven, moet enthousiasme opwekken bij de jonge gebruiker. Diezelfde balpen moet ook een regelmatig en leesbaar schrift mogeli...

Dyslexie, nog onbekend Geüpdatet op 18/04/2006 - 00h00

Dyslexie, een leerstoornis bij het lezen en schrijven treft ongeveer 8% van de kinderen (vooral jongens). Toch wordt er niet vaak over gesproken. Nochtans ligt deze stoornis vaak aan de basis van grote problemen op school. Dr. Messerschmitt* van het Armand Trousseau-ziekenhuis (Frankrijk) helpt ons...

De lucht in klaslokalen beïnvloedt de schoolprestaties Geüpdatet op 20/09/2005 - 00h00

Slecht verluchte klaslokalen zijn niet goed voor kinderen. De lucht in de klas is nog meer vervuild dan buiten en dat kan schadelijk zijn voor de leerlingen, onder meer op het vlak van prestaties.

Jonge kinderen slagen op school en in hun sociaal leven... Geüpdatet op 20/09/2005 - 00h00

… op voorwaarde dat ze voldoende verantwoordelijkheid krijgen van hun ouders! Ouders die hun kind in de voorschoolse leeftijd aanmoedigen in hun eerste stappen naar zelfstandigheid, bevorderen op die manier hun sociaal aanpassingsproces en hun schoolresultaten in het lager onderwijs. Tekst en uitleg...

Alleen naar school? Geüpdatet op 08/03/2005 - 00h00

Vanaf welke leeftijd mag mijn kind alleen naar school? Hoe maak ik het bewust van de gevaren in het verkeer? Hoe leer ik het zich als een "verantwoordelijk" voetganger te gedragen?

Jongens aan het lezen krijgen Geüpdatet op 15/02/2005 - 00h00

Het is een feit, jongens lezen veel minder en minder goed dan meisjes. En de schoolresultaten hangen nu eenmaal nauw samen met de leesvaardigheid. Hoe kunnen we ze helpen?

Voor of tegen een verbod op frisdrankautomaten in de scholen? Geüpdatet op 14/12/2004 - 00h00

Enkele weken geleden oogstte de beslissing van de Waalse Gewestregering om frisdrank- en wellicht ook snoepautomaten in de scholen te verbieden, zowel bewondering als verontwaardiging. Gaat het hier om een lonende strategie? Niet noodzakelijk…

Leerlingen zijn geen lastdieren Geüpdatet op 21/09/2004 - 00h00

Meer dan 80 procent van de leerlingen torst een te zware boekentas. Hun boekenvracht weegt meer dan een tiende van hun eigen lichaamsgewicht. Volgepropte boekentassen en rugpijn: een onderzoek.

Goed zien op school is zo belangrijk voor de toekomst Geüpdatet op 07/09/2004 - 00h00

In een schrift schrijven, een boek lezen, tekst aflezen van het bord of het pc-scherm,… : de school vergt veel van het gezichtsvermogen, waarbij uiterst delicate en complexe mechanismen een rol spelen. Vandaar dat het zo belangrijk is om gezichtsafwijkingen tijdig op te sporen.

Luizen: reden om niet naar school te gaan? Geüpdatet op 24/12/2002 - 00h00

Zijn luizen een reden om niet naar school te gaan? Dat is de vraag die door Nicole Maréchal, minister van Volksgezondheid van de Franstalige Gemeenschap, wordt gesteld.

Uw kind schrijft links: dat is zijn keuze! Geüpdatet op 15/10/2002 - 00h00

De kinderen gaan terug naar school... Uw kind lijkt het goed te doen op school; het heeft zich goed aangepast aan zijn nieuwe leerkracht en zijn klas. Het toont u trots de eerste lijnen die het geschreven heeft, maar tot uw grote verbazing stelt u vast dat uw kind links schrijft! Vindt u dat vervele...

Uw kind gaat naar de lagere school Geüpdatet op 10/09/2002 - 00h00

Het eerste schooljaar is een cruciale stap voor uw kind. Het is nu geen kleuter meer; het wordt groot, en daarvoor gaat het eerst leren lezen! Maar het zal ook te maken krijgen met nieuwe vriendjes, meer wedijver en een nieuwe leerkracht.

PUBLICITÉ