PUBLICITÉ
ARTIKELS HST
14 online artikels over HST
Tibolon in de menopauze: een geneesmiddel zonder risico’s? Geüpdatet op 22/11/2016 - 15h21

Tibolon wordt gebruikt om symptomen van de menopauze te behandelen. Het is al sinds 1988 op de markt en is bij ons vanaf 2000 geleidelijk aan verspreid geraakt. Het middel geldt als een interessant alternatief voor de traditionele hormoontherapieën, maar experts tekenen nu toch enig voorbehoud aan v...

Menopauze: voor- en nadelen van hormonale behandeling Geüpdatet op 09/11/2009 - 00h00

De laatste jaren is er heel wat te doen geweest rond de hormoonbehandeling in de menopauze . Heel veel en vaak tegenstrijdige informatie is de wereld in gestuurd. Het gevolg is dat de hormoonbehandeling in diskrediet is geraakt en vrouwen er bang van zijn geworden. Waar staan we vandaag? We zetten a...

Hormoonbehandelingen in de menopauze: niet automatisch! Geüpdatet op 23/03/2009 - 00h00

De menopauze is een keerpunt in het leven van elke vrouw en begint rond het vijftigste levensjaar. Elke vrouw beleeft ze op haar manier, de ene al beter dan de andere. Er zal dus bij elke vrouw afzonderlijk moeten worden afgewogen of een behandeling met hormoonsubstitutie in de menopauze nodig of we...

Menopauze: tibolon, een aparte aanpak Geüpdatet op 19/06/2007 - 00h00

Tibolon is een geneesmiddel dat aangewezen is voor de behandeling van de menopauze. Het verschilt duidelijk van de hormonale substitutietherapie van de menopauze (HST) en is door zijn aparte eigenschappen een alternatief in de bestrijding van overgangsklachten.

Hormonale behandelingen in vraag Geüpdatet op 28/05/2007 - 00h00

Veel vrouwen doen in de menopauze een beroep op een hormonale substitutiebehandeling HST). Wat weet u over HTS en wat moet u weten? Weet u wat de voordelen en de nadelen van HST zijn? Doe de test!

Menopauze: nieuwe ontwikkelingen in de HBM Geüpdatet op 28/02/2006 - 00h00

De hormonale substitutiebehandeling van de menopauze verhoogt het cardiovasculaire risico niet, zoals aangekondigd door de grote Amerikaanse WHI-studie. Meer nog, ze doet het risico juist dalen als ze net na de menopauze wordt gestart.

Tips voor vrouwen in de menopauze die gestopt zijn met hun HST Geüpdatet op 21/12/2004 - 00h00

Een tijd geleden deed een Amerikaanse studie die stelde dat hormoonsubstitutiebehandeling (HST) tijdens de menopauze het risico op hart- en vaatziekten en op borstkanker doet stijgen, veel stof opwaaien in de media. Heel wat vrouwen kregen schrik en besloten uit eigen beweging om te stoppen met hun...

Geen hormoonsubstitutietherapie bij borstkanker! Geüpdatet op 23/03/2004 - 00h00

Vrouwen die borstkanker hebben gehad, mogen geen hormoonsubstitutietherapie (HST) volgen. Zoals blijkt uit een studie, verhoogt HST immers het recidiefrisico bij borstkanker.

HST in opspraak? Geüpdatet op 06/08/2002 - 00h00

De relatieve risico's van een hormonale substitutietherapie (HST) van de menopauze worden al jarenlang geminimaliseerd. Welnu, de resultaten van de HERS-studie, de vroegtijdige stopzetting van de Women's Health Initiative-studie en de sterke mediatisering ervan hebben het effect gehad van een donder...

PUBLICITÉ