PUBLICITÉ
ARTIKELS ANTICONCEPTIEPIL
33 online artikels over Anticonceptiepil
Indien u de pil neemt, vermindert uw risico op eierstokkanker Gepubliceerd op 10/02/2016 - 11h38

De anticonceptiepil beschermt tegen eierstokkanker, die zelden voorkomt, maar waarvan de vooruitzichten weinig rooskleurig zijn. Naar verluidt, zou de positieve invloed van de anticonceptiepil zich zelfs uitstrekken over meerdere decennia.

De pil of het spiraaltje? Gepubliceerd op 30/09/2015 - 14h57

De pil is de meest gebruikte methode van anticonceptie. Het nadeel van deze methode is dat de pil dagelijks moet genomen worden. Elke vergetelheid kan leiden tot een ongewenste zwangerschap, ja zelfs tot een vrijwillige zwangerschapsonderbreking. Het spiraaltje is een zeer interessant alternatief, m...

De pil en het risico op trombose Gepubliceerd op 29/09/2014 - 14h34

De pil is zonder twijfel de populairste vorm van anticonceptiva. Toch zijn er ook enkele nadelen aan verbonden. Zo is het al langer bekend dat ze een iets verhoogde kans op trombose geeft. Onlangs hebben twee studies verduidelijkt welk type pil het meest te vrezen is.

Pil kan depressies veroorzaken Gepubliceerd op 23/09/2014 - 10h14

Dat de contraceptiepil efficiënt is, staat buiten kijf, maar soms heeft ze helaas ook bijwerkingen. Een ervan zijn stemmingswisselingen en meer bepaald depressies. Dit effect is al langer bekend en is nu ook wetenschappelijk bewezen.

De pil, verrassende positieve neveneffecten! Gepubliceerd op 23/09/2014 - 10h10

De resultaten van een grootschalig Brits onderzoek geven aan dat de pil behalve haar contraceptieve werking ook heel wat voordelen inhoudt voor de gebruiksters. Alles wijst erop dat de pil zelfs goed is voor de gezondheid ! Tekst en uitleg door dr. David Elia*.

De pil en de risico’s voor hart en bloedvaten Geüpdatet op 28/04/2014 - 11h16

De pil vergroot het risico op flebitis. Het is weliswaar een heel kleine stijging, maar toch genoeg om orale oestroprogestatieve anticonceptie af te raden aan vrouwen die al een cardiovasculair risico hebben. Ter herinnering nog even de contra-indicaties voor orale oestroprogestatieve anticonceptie.

Hormonen en de pil Gepubliceerd op 07/04/2014 - 23h21

De rol van seksuele hormonen en sommige gynaecologische termen zijn moeilijk te begrijpen: metrorragies, amenorroe... Op het vlak van anticonceptie, is het niet altijd vanzelfsprekend om onze weg te vinden! 10 vragen, 10 antwoorden over hormonen, maandstonden en anticonceptie. Après vous serez imbat...

Anticonceptie: zorgt de pil voor haaruitval? Gepubliceerd op 09/09/2013 - 17h01

Haaruitval is een verschijnsel dat altijd moeilijk te aanvaarden is, zowel voor mannen als voor vrouwen. Men hoort vaak zeggen dat de anticonceptiepil tot haaruitval kan leiden... Is dat een mythe of is het werkelijkheid?

Maakt de pil dik? Gepubliceerd op 06/03/2012 - 14h10

Heel wat vrouwen zijn ervan overtuigd dat orale contraceptie , of de pil , tot een toename van het gewicht leidt. Wat is ervan aan? Maakt de pil echt dik ?

Ik heb mijn pil vergeten te nemen. Wat nu? Gepubliceerd op 24/01/2012 - 12h18

Wat moet u doen als u vergeten hebt uw anticonceptiepil te nemen? Wat zijn hiervoor de basisregels? Zijn er periodes waarin het risico op een zwangerschap groter is dan op andere dagen? Wanneer moet u de noodpil of morning-afterpil nemen?

Het gevaar van vierdegeneratiepillen Gepubliceerd op 13/12/2011 - 09h38

Een studie heeft de laatste tijd veel inkt doen vloeien over de risico’s van een synthese hormoon , drospirenon. Dat hormoon wordt gebruikt in vierdegeneratiepillen , zoals Yaz, Yasmine of Yasminelle.

Verlaagt de anticonceptiepil het seksuele verlangen? Gepubliceerd op 09/09/2011 - 10h37

Volgens sommige artsen, kan het seksuele verlangen alleen maar toenemen bij vrouwen die de anticonceptiepil nemen. Die vrouwen lopen niet het risico om ongewenst zwanger te worden, zijn niet meer bang om te vrijen en voelen zich bijgevolg verlost van een zware last zodat zij zich op seksueel vlak vo...

Juist/fout over de anticonceptiepil Geüpdatet op 07/03/2011 - 18h25

De pil is in België het meest gebruikte anticonceptiemiddel. Toch doen over de anticonceptiepil heel wat valse geruchten de ronde. Kunt u het onderscheid maken tussen wat juist is en wat fout? Bent u goed op de hoogte van de orale contraceptie?

Een anticonceptiepil die u ononderbroken inneemt Geüpdatet op 09/03/2009 - 00h00

Een nieuwe anticonceptiepil, Yaz®, heeft twee speciale eigenschappen: haar samenstelling en haar originele wijze van toediening. Naar verluidt zouden vrouwen die deze pil nemen minder menstruatieklachten hebben en minder last hebben van acne. Bovendien zou het risico om de pil te vergeten kleiner zi...

Er bestaat meer dan één soort pil Geüpdatet op 17/06/2008 - 00h00

De klassieke anticonceptiepil bestaat uit twee hormonen: oestrogeen en progesteron. Maar bij sommige vrouwen bestaat er een contra-indicatie voor deze pil. In dat geval kunnen ze hun toevlucht nemen tot een pil die alleen progesteron bevat. Een woordje uitleg.

Acht jaar aan de pil? Kies voor andere contraceptie Geüpdatet op 02/10/2007 - 00h00

Wordt de pil gelinkt aan risico's of aan voordelen ten opzichte van kanker ? Tot nu toe pleitten onderzoeken in het voordeel van een beschermend effect van de orale anticonceptie op kanker. Hoewel dit positief verband bevestigd blijft, is er toch een nieuwe, belangrijke studie die erg interessante i...

Pil: de 'quick start' methode Geüpdatet op 12/12/2006 - 00h00

De pil is het meest gebruikte en het meest doeltreffende contraceptivum. De enige 'maar' van dit anticonceptivum is dat het vergeten van een pil tijdens de cyclus of het door vergeetachtigheid niet tijdig starten met een nieuwe strip na een pilpauze van zeven dagen de doeltreffendheid van het middel...

Contraceptie: binnenkort ook een pil voor mannen! Geüpdatet op 16/05/2006 - 00h00

Naar het voorbeeld van de pil voor vrouwen zouden mannen binnenkort ook over een hormonale contraceptie moeten beschikken. Het bewijs van zijn doeltreffendheid was reeds geleverd. Dan moest alleen nog worden aangetoond dat deze pil ook reversibel is. Dat is nu een feit: alle mannen worden opnieuw vr...

Toch de pil bij lupus Geüpdatet op 16/01/2006 - 00h00

Sommige studies hebben een verband gesuggereerd tussen lupus en geslachtshormonen. Vandaar dat artsen geen contraceptiepil voorschrijven aan vrouwen met stabiele lupus erythematosus disseminatus (LED). Uit nieuwe studies blijkt echter dat oestrogenen lupusopstoten niet verergeren.

De 'pil voor alle werk' Geüpdatet op 31/05/2005 - 00h00

Uit een recente Canadese studie blijkt dat de pil de ligamenten verstevigt en het risico op een zware enkel- of knieverzwikking verkleint. Toch doet deze bevinding tegelijk zware ethische problemen rijzen.

Jongeren en de pil: zwanger van vooroordelen! Geüpdatet op 01/07/2003 - 00h00

De meeste adolescenten zijn zich ervan bewust dat bescherming bij seksueel contact belangrijk is… Er zijn er echter maar weinig die echt goed op de hoogte zijn van contraceptie. In dit artikel gaan we dieper in op de vooroordelen.

De pil na de leeftijd van 35 Geüpdatet op 06/05/2003 - 00h00

Bij het voorschrijven van orale contraceptiva na de leeftijd van 35 jaar moeten de contra-indicaties strikt worden gerespecteerd. Een overzicht van het gebruik van de pil in deze leeftijdscategorie.

De pil: nog altijd heel wat misvattingen! Geüpdatet op 25/03/2003 - 00h00

De pil mag dan al massaal gebruikt worden, het aantal abortussen blijft toenemen, en dat in alle leeftijdscategorieën. Komt dat door een gebrekkige kennis over contraceptie?

INTERVIEW: Relatie tussen de pil en borstkanker Geüpdatet op 03/12/2002 - 00h00

De meeste vrouwen die orale anticonceptiva (of voorbehoedsmiddelen) nemen, vragen zich af of ze daarmee geen risico lopen op borstkanker. We hebben de vraag voorgelegd aan Dr. David Elia, gynaecoloog.

De pil stelt een gewenste zwangerschap niet uit Geüpdatet op 29/10/2002 - 00h00

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zal een zwangerschap niet langer op zich laten wachten bij vrouwen die voordien gedurende lange tijd de pil hebben genomen.

Hoe met zijn dochter over de pil spreken? Geüpdatet op 08/10/2002 - 00h00

Liefst vrij vroeg, ten laatste op het moment van de eerste regels. Het wordt aanbevolen erover te spreken als het meisje nog niet seksueel actief is. De dialoog is dan gemakkelijker omdat er minder emoties en intieme gevoelens in het spel zijn.

Mislukkingen van de pil: het gewicht is een essentiële factor Geüpdatet op 17/09/2002 - 00h00

Het risico dat vrouwen die de pil nemen, toch zwanger worden, zou afhangen van hun gewicht. Het risico zou het hoogst zijn bij vrouwen die meer dan 70,5 kg wegen. Ook de dosering van de orale anticonceptiva speelt een belangrijke rol.

Pil en roken: slecht voor het hart Geüpdatet op 02/03/2002 - 00h00

De inname van een oraal anticonceptivum (de pil) verdubbelt het risico op myocardinfarct. Vrouwen die de pil nemen vóór de leeftijd van 40 jaar, moeten dus veiligheidshalve de voorkeur geven aan de minder gevaarlijke anticonceptiva van de derde generatie en moeten vooral zorgen voor een goede leefhy...

Plan voor de pil Geüpdatet op 21/01/2002 - 00h00

Magda Aelvoet, Federaal Minister voor Volksgezondheid, wil het gebruik van anticonceptiva en het condoom promoten.

De aanhoudende paradox rond de pillen van de derde generatie Geüpdatet op 26/11/2001 - 00h00

Reeds meer dan 5 jaar woedt er een hevige polemiek rond de pillen van de derde generatie. De wetenschappelijke gemeenschap geeft toe dat ze meer flebitis veroorzaken en toch blijven de artsen ze massaal voorschrijven. Waarom?

PUBLICITÉ