PUBLICITÉ

Lijd geen pijn in stilte!

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 18/10/2005 - 00h00
-A +A

4 op de tien Belgen (37 %) lijden aan chronische pijn. Toch vinden de meeste van die patiënten niet snel genoeg de specifieke hulp die ze nodig hebben.

PUB

Uit studies is gebleken dat chronische pijn zo vlug mogelijk behandeld moet worden. Erover praten met een arts, een therapeut of een apotheker is daarbij de eerste stap. De "Europese week van de pijn", van 17 tot 23 oktober, wil patiënten aanmoedigen om die eerste cruciale stap te zetten.

9 multidisciplinaire referentiecentra

Om de behandeling van chronische pijnpatiënten te verbeteren, gaf het RIZIV begin dit jaar groen licht voor een proefproject in negen Belgische ziekenhuizen die over een multidisciplinair referentiecentrum beschikken voor chronische pijn. Deze gespecialiseerde diensten worden multidisciplinair genoemd omdat het personeel opgeleid is in diverse disciplines: artsen, apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers enz. Deze referentiecentra zijn bestemd voor patiënten die gedurende minstens zes maanden chronische pijn hebben, maar tot nog toe niet geholpen konden worden, noch in eerste lijn (huisartsen) noch in tweede lijn (specialisten). Vandaar dat ze naar de derde lijn worden verwezen, meer bepaald naar een referentiecentrum. Daar wordt op basis van de interventies van de verschillende medische en paramedische actoren een multidisciplinaire diagnose gesteld. Op basis van de diagnose wordt voor elke patiënt een behandelingsplan op maat opgesteld. De behandeling gebeurt in de kliniek of ambulant, naar gelang het geval.

Communicatie: belangrijk om de negatieve spiraal te doorbreken

Chronische pijnpatiënten krijgen naast hun pijn ook vaak te maken met sociale, economische en familiale problemen. Ze hebben het moeilijk om een normaal leven te leiden; vandaar hun neiging om zich te isoleren. Pijnbehandeling is dan ook een echte noodzaak. De hoeksteen van een doeltreffende behandeling is echter communicatie. De patiënt moet gestimuleerd worden om zijn gevoelens te uiten, terwijl de arts moet leren om de pijn te (h)erkennen en er met de patiënt moet over praten.

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 18/10/2005 - 00h00 Persbericht 'Lancering van de Belgische sensibiliseringscampagne naar aanleiding van de week van de pijn (17-23 oktober)', UPSA Belgisch Pijninstituut, in samenwerking met verschillende patiëntengroeperingen en verenigingen tegen pijn.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
1 op de 4 Belgen heeft chronische pijn Geüpdatet op 23/12/2003 - 00h00

Uit een mondiale studie over pijn blijkt dat 23 % van de Belgen chronische pijn heeft, waadoor ons land meteen tot de top-4 behoort in Europa.

Nieuwigheden in de pijnbestrijding bij volwassenen Geüpdatet op 10/11/2001 - 00h00

Het aanschijn van pijn verandert, de mentaliteit ook. We hebben nu een veel beter inzicht gekregen in de pijnmechanismen en ook werden belangrijke therapeutische aanwinsten geboekt. We beschikken nu over relatief betrouwbare methoden om pijn te evalu...

Alcoholverslaving: medicatie helpt om te ontwennen Geüpdatet op 28/09/2016 - 15h00

Wie een alcoholverslaving heeft, kan gebaat zijn met medicatie . De patiënt neemt die in samenspraak met een arts, die op de hoogte is van het alcoholprobleem. Toch is medicatie alleen nooit een goede oplossing.

Meer artikels