PUBLICITÉ

Lichaamsbeweging bij kinderen: sensibilisering is niet voldoende!

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 14/09/2016 - 14h15
-A +A

Hoe stimuleren we kinderen om meer te bewegen? De ouders motiveren, is verre van voldoende, zo blijkt uit een Canadese studie…

PUB

Hoe zetten we kinderen aan tot bewegen?

Onze jeugd neemt steeds minder lichaambeweging: dat gigantisch probleem is alom bekend. Terwijl het jonge volkje enkele tientallen jaren geleden nog uren per dag lustig speelde, ravotte en klom, is het vandaag passiviteit alom. Anderhalf uur per dag bewegen, zo luidt de officiële aanbeveling, maar dat is heus niet evident. Volgens de meeste specialisten hangt die toegenomen sedentariteit samen met de huidige obesitasepidemie bij kinderen.

Wat moeten we doen om de situatie te verbeteren? Canada lanceerde een sensibiliseringscampagne voor de ouders, maar zonder de verhoopte resultaten…

Meer sensibilisering, minder vertrouwen

Want helaas: 15 maanden na de lancering van een campagne voor ouders, om hen te informeren over hoeveel tijd hun kinderen zouden moeten besteden aan lichaamsbeweging, moesten de onderzoekers vaststellen dat de resultaten uitblijven.
Eerst bevroegen ze de ouders om na te gaan of de campagne hen al dan niet aansprak, vervolgens bestudeerden ze de gedragsveranderingen tussen beide groepen.

Resultaat: ouders die zich aangesproken voelden, wisten goed hoeveel uur per dag hun kinderen moeten bewegen, en waren er zich tegelijk van bewust dat hun kind daar vaak niet aan toekwam. Ze waren ook optimistischer over het nut van lichaamsbeweging voor kinderen, en stimuleerden hen daadwerkelijk om er iets aan te doen.

Belangrijk minpunt: na de campagne waren de kinderen uit beide groepen nog altijd niet genoeg actief. En de gesensibiliseerde ouders hadden minder dan de andere vertrouwen in hun vermogen om hun kroost aan te zetten tot meer lichaamsbeweging.

Post gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 14/09/2016 - 14h15
Ce billet fait partie du blog : Blog van de redactie
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Durf neen te zeggen tegen uw kinderen! Geüpdatet op 28/06/2010 - 00h00

Alle ouders willen hun kinderen helpen om harmonieus op te groeien. Ze willen hen omringen met liefde en ze alles geven wat ze nodig hebben om zich te ontplooien, en dat is ook gezond. Maar kinderen moeten ook leren omgaan met grenzen. Neen kunnen ze...

Vaccins zijn nuttig! Geüpdatet op 13/01/2004 - 00h00

De Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde is voorstander van de preventie van ernstige ziekten bij kinderen en lanceert een grootschalige nationale sensibiliseringscampagne om baby's te laten inenten.

Meer artikels