PUBLICITÉ

Levenseinde: kent u de wilsverklaringen?

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 05/01/2018 - 11h47
-A +A

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de zorgen die ons verstrekt worden bij een ongeluk of een ziekte, als we niet meer in staat zijn om ons uit te drukken en dus wilsonbekwaam zijn, aan onze wensen beantwoorden?
Daarvoort bestaat het Advance Care Planning of ACP.

PUB

Wat is het Advance Care Planning?

Het gaat om het invullen van de zogenaamde wilsverklaringen, dat zijn documenten die onze wensen inzake gezondheidszorg preciseren. De bekendste wilsverklaring is allicht de wilsverklaring tot euthanasie, dat is een vraag om euthanasie toe te passen in welbepaalde omstandigheden als men op dat moment niet meer bij bewustzijn is of niet meer bij machte is om zijn wensen kenbaar te maken. Maar er bestaan nog andere documenten:

  • De negatieve wilsverklaring; die vraagt dat men zou afzien van bepaalde behandelingen (antibiotica, reanimatie en andere).
  • De laatste wilsbeschikking; daarin geeft men aan welke maatregelen getroffen moeten worden na het overlijden, bijvoorbeeld voor de uitvaart.
  • De wilsverklaring voor orgaandonatie; daarin kan men de wens uitdrukken zijn organen te schenken of zich er uitdrukkelijk tegen verzetten.
  • En tot slot is er de wilsverklaring voor lichaamsschenking aan de wetenschap (opgelet: hiervoor moet u voor u deze verklaring opstelt het advies inwinnen van de instelling waaraan u uw lichaam wenst te schenken).

 

Specifieke gebruiksaanwijzingen

U moet goed beseffen dat deze verklaringen op elk moment aangepast of herzien kunnen worden als uw prioriteiten veranderen. De wilsverklaringen zullen trouwens maar gebruikt worden als u zelf wilsonbekwaam bent en dus niet in staat bent om u uit te drukken.

Elk verklaring moet volgens welbepaalde modaliteiten gebeuren. Voor sommige verklaringen is nog een handtekening van een tweede (of derde) partij vereist, voor andere niet; de wilsverklaring voor euthanasie moet door een arts worden ondertekend; sommige documenten blijven levenslang geldig, andere moeten regelmatig hernieuwd worden, enz. Op http://online.flipbuilder.com/yafw/hzho/mobile/index.html#p=1 vindt u niet alleen alle betreffende formulieren, maar ook instructies die u helpen om de documenten correct in te vullen.

 

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 05/01/2018 - 11h47
Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ