PUBLICITÉ

Lawaai: welke invloed op de gezondheid?

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 25/08/2014 - 16h16
-A +A

Wist u dat het lawaai van een stofzuiger het gehoor kan aantasten?

Het lawaai dat we zelf voortbrengen kan schadelijk zijn, en dan hebben we niet over vliegtuigen, bouwwerven of hogesnelheidstreinen.

Een woordje uitleg over lawaai en zijn gevolgen ...

PUB

Ondraaglijk lawaai

Voor veel medeburgers is lawaai een ondraaglijke agressie.
De WGO schat dat 44% van de Europeanen regelmatig wordt blootgesteld aan lawaai dat hun gezondheid bedreigt.

We moeten zeggen dat het gevaarniveau vaak lager ligt dan we zelf veronderstellen.

De gevoeligheid voor lawaai kan natuurlijk bij iedereen en op elk moment variëren.
Vermoeidheid verlaagt de tolerantiedrempel: als men vermoeid is, verdraagt men lawaai minder goed. De geluidsperceptie varieert ook naargelang de tijd dat men eraan wordt blootgesteld.Blootstelling aan het geluid van een gewone stofzuiger (85 dB) 8 uur per dag veroorzaakt geen pijn, maar kan reeds een effect hebben op het gehoor. Het effect is tijdelijk, maar na 6 tot 12 maanden blootstelling wordt het gehoorverlies blijvend.

Lawaai verstoort bovendien de slaap.
Het geluidsniveau om goed te kunnen slapen, zou niet meer mogen bedragen dan 30 dB. Het niveau van een normaal gesprek bedraagt 25 dB. Een constant geluid van bijv. 50 dB bemoeilijkt het inslapen, verhoogt de frequentie van nachtelijk ontwaken... wat uiteraard een negatieve invloed heeft op de paraatheid de volgende dag.

Impact op de gezondheid

Er werd ook aangetoond dat lawaai hartziekten in de hand kan werken en een grote invloed heeft op de bloeddrukcontrole.

Lawaai heeft ook een invloed op het concentratievermogen en het geheugen en is vaak verantwoordelijk voor arbeidsongevallen.

Een Amerikaanse studie heeft aangetoond dat het scholingsniveau van kinderen die in een woonwijk wonen, afhangt van de verdieping waarop ze wonen. Hoe hoger het appartement, des te lager het geluidsniveau en des te beter de schoolresultaten.

Niemand twijfelt er ook nog aan dat meer lawaai ook de agressiviteit verhoogt.

Een wereld zonder lawaai bestaat helaas niet, maar momenten van rust 's avonds of in het weekeinde zijn zeer belangrijk voor onze gezondheid. Een goed verstaander...

70 decibel stemt bijv. overeen met het lawaai in een straat met druk verkeer. De pijndrempel ligt bij volwassenen op 140 dB en bij kinderen op 120 dB.

Maar hinder en zelfs ziekten kunnen reeds optreden bij lagere niveaus.

Initialement publié par Pierre Dewaele le 06/05/2002 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 25/08/2014 - 16h16

Brussels Instituut voor Milieubeheer - Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement: http://www.ibgebim.be

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Wereldbeker voetbal: let op uw oren Geüpdatet op 15/06/2010 - 00h00

Vuvuzela's , toeters , fluitjes, maar ook trommels en nationale volksliederen, zijn allemaal geluidsbronnen waarvoor supporters op hun hoede moeten zijn tijdens het WK voetbal. In een stadion , in het bijzonder tijdens een evenement van deze omvang,...

Graag minder lawaai voor onze kinderen! Geüpdatet op 18/04/2017 - 16h21

We kennen al de negatieve effecten van geluidsoverlast op de gezondheid, vooral dan op de gezondheid van ons hart en onze bloedvaten. Maar waar we minder rekening mee houden, is dat lawaai ook nefast is voor de ontwikkeling van de kinderen!

Luchthavens verhogen de bloeddruk! Geüpdatet op 21/01/2002 - 00h00

Een studie uitgevoerd in de streek van Stockholm toont aan dat personen die dichtbij een luchthaven wonen, 80% meer kans lopen op hoge bloeddruk dan personen die in rustige gebieden wonen.

Bescherm uw oren en die van uw kinderen! Gepubliceerd op 22/05/2015 - 09h01

Een trommel, een speelauto op batterijen, een nepcomputer of -telefoon die belsignalen maakt... Heel veel speelgoed produceert tegenwoordig geluiden en kleine kinderen zijn er dol op. Maar de ouders beseffen niet altijd dat hun kind door dat soort la...

Meer artikels