PUBLICITÉ

Hoge bloeddruk: minder alcohol is beter

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 11/04/2017 - 14h44
-A +A

Minder alcohol drinken helpt om een hoge bloeddruk te doen zakken. Het is belangrijke informatie om iets te doen aan de vele risico’s op hart- en vaataandoeningen die te wijten zijn aan een te hoge bloeddruk.

PUB

Hypertensie: niet meer dan twee glazen alcohol per dag!

We weten al lang dat alcohol drinken het risico op hypertensie vergroot. Wat nog niet bekend was, is of een vermindering van het alcoholgebruik bij een te hoge bloeddruk de bloeddruk kon doen verlagen en zo ja, in welke mate. Een grootschalige studie die de resultaten van 36 studies over dit onderwerp heeft verzameld, levert nu een antwoord op die vraag. Het verdict: bij een verbruik van meer dan twee glazen per dag is het nuttig het alcoholgebruik te minderen om hypertensie tegen te gaan.

Verminder uw alcoholgebruik met de helft

Het effect is het grootst bij mensen die zes of meer glazen alcohol per dag drinken. Een vermindering van het alcoholgebruik met de helft haalt bij deze mensen de systolische druk met 5,5 mm en de diastolische druk met bijna 4 mm naar beneden. De cijfers  geven aan dat de cardiovasculaire sterfte meetbaar zou kunnen dalen als iedereen die keuze zou maken.

Alcohol en hypertensie: wat is de link?

Het precieze mechanisme dat alcoholgebruik en hoge bloeddruk aan elkaar linkt, is nog niet bekend. Er worden veel pistes naar voren gehaald, maar de effecten van het alcoholgebruik zijn complex en talrijk en ze verschillen vooral van persoon tot persoon, maar ook in de tijd. Bij sommige mensen doet één glas alcohol de bloeddruk in de daarop volgende minuten bijvoorbeeld zakken, bij andere niet; ‘s avonds alcohol drinken doet de bloeddruk overdag stijgen maar in de loop van de nacht zakken; enz. Maar alle experts zijn er het wel over eens dat op permanente basis te veel alcohol drinken slecht is voor de bloeddruk en voor cardiovasculaire gezondheid in het algemeen.

Als u een van die mensen bent die de gewoonte hebben te veel alcohol te drinken, denk er dan aan om de dosis te minderen. Aarzel niet om hulp te zoeken als u het gevoel hebt vast te zitten. Uw huisarts kan u helpen.

Initialement publié par Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist le 26/12/2001 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste le 11/04/2017 - 14h44

Xue Xin, Jiang He, Maria G. Frontini, Lorraine G. Ogden, Oaitse I. Motsamai, Paul K. Whelton, Hypertension 2001 ; 38 : 1112-1117. CFES, Alcool Actualités, december 2001.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
De waarheid over alcohol Geüpdatet op 15/02/2010 - 00h00

Rond alcohol bestaan heel wat misvattingen en fabeltjes, iedereen gelooft zo een beetje wat hem het beste uitkomt... We schenken klare wijn. Hieronder vindt u de antwoorden op vijf vragen, met als centrale vraag: wat is nu de aanbevolen hoeveelheid a...

België drinkt...: een stand van zaken Gepubliceerd op 29/11/2016 - 16h03

De Belgen hebben de reputatie dat ze graag hun biertjes lusten... maar naast de levensstijl, heeft het alcoholgebruik ook een belangrijke impact op de gezondheid . Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid heeft zich in het kader van zijn grote...

Hoge bloeddruk: opgelet voor slaapapneu! Gepubliceerd op 08/06/2016 - 12h38

Hypertensie en slaapapneu : twee sterk verspreide ziektes die soms weinig symptomen geven en vaak samenhangen. Die combinatie vormt een gevaar voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat ze worden opgespoord!

Meer artikels