PUBLICITÉ

Labyrintitis

Mise à jour le 26/05/2003 - 00h00
-A +A

Ontsteking van het vliezig en/of benig labyrint in het binnenoor met als gevolg stoornissen in de functie van het evenwichtssysteem en/of gehoorapparaat.

PUB

Auto-immuunlabyrintitis
De oorzaak is een immunologische stoornis die zich dan tevens uit in oorsuizen, duizeligheid, nystagmus en misselijkheid en braken.

Bacteriële labyrintitis
De aandoening wordt veroorzaakt door bacteriën. De acute labyrintitis wordt gekenmerkt door:
- plotseling optredende doofheid;
- oorsuizen (meestal bruisend);
- hevig optredende duizeligheid met uitvalsnystagmus;
- misselijkheid en braken.

Luetische labyrintitis
Een chronisch verlopend laat verschijnsel met als symptomen doofheid, duizeligheid, oorsuizen en vegetatieve verschijnselen. Kenmerkend is de duizeligheid met evenwichtsstoornissen en de langzaam progressieve doofheid.

Virale labyrintitis
Labyrintitis gekenmerkt door acute doofheid, soms met oorsuizen en duizeligheid. Vaak treden de symptomen op bij een ogenschijnlijk gezonde patiënt. De aandoening kan onder andere veroorzaakt worden door: bofvirus; influenzavirus; coxsackievirus.

Oorspronkelijk gepubliceerd op 01/04/2003 - 00h00 en geüpdatet op 26/05/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Geluidshinder Geüpdatet op 19/11/2002 - 00h00

Het oor is een fragiel orgaan en gehoorstoornissen ten gevolge van geluidstraumata kunnen onomkeerbaar zijn. De geneeskunde staat nog vrij machteloos ten aanzien van problemen van gehoorverlies. Hou dus rekening met het gevaar van te veel lawaai en n...

Moet doofheid systematisch opgespoord worden bij de geboorte? Gepubliceerd op 21/04/2017 - 14h34

Er zijn steeds meer argumenten om baby's systematisch te screenen op doofheid bij de geboorte. Het is daarbij de bedoeling deze kinderen zo snel mogelijk te behandelen, vóór hun doofheid hun taalvermogen aantast. Ingrijpen vóór negen maanden blijkt d...

Doofheid: waaraan merk je dat je kind problemen heeft? Gepubliceerd op 22/04/2014 - 16h45

Het screenen op doofheid of slechthorigheid bij de geboorte bestaat nu al enkele jaren, maar is niet verplicht. Voor de screening er kwam, werd de diagnose van doofheid vaak te laat gesteld. Kinderen liepen daardoor op school vaak leerachterstand op....

Meer artikels