PUBLICITÉ

Laattijdige depressie: een boom die het bos verbergt?

Gepubliceerd door Aanpassing: Pierre Dewaele op 29/04/2002 - 00h00
-A +A

Een toestand van depressie kan wijzen op een echte ziekte die moet worden opgespoord, gediagnosticeerd en behandeld, maar een depressie kan ook een symptoom zijn van andere aandoeningen, zoals bijv. dementie.

PUB

Wat is laattijdige depressie?

We spreken van laattijdige depressie bij patiënten die voor het eerst depressief worden na de leeftijd van 55 jaar.Een groep Nederlandse wetenschappers onderzocht 53 depressieve patiënten ouder dan 60 jaar die in twee groepen werden ingedeeld: 34 patiënten vertoonden een laattijdige depressie en 19 een vroegtijdige depressie.De patiënten met een laattijdige depressie bleken vaker hart- en vaatziekten en stoornissen van de hersenfuncties te vertonen; in die groep waren er minder familiale antecedenten van depressie.Men zou dan ook kunnen veronderstellen dat een laattijdige depressie het eerste teken is van achteruitgang van de hersenfuncties, en vanaf daar is het maar een stap naar dementie...Zo eenvoudig is het echter niet.

Dementie gaat soms gepaard met depressie

Dementie wordt in drie groepen ingedeeld.In de helft van de gevallen betreft het een degeneratieve dementie. De bekendste en frequentste vorm is de ziekte van Alzheimer (80% van de gevallen van degeneratieve dementie). Een degeneratieve dementie gaat zeer vaak gepaard met symptomen van depressie, vooral in de beginfase. Soms is de depressie het eerste teken van dementie.In 20 tot 30% van de gevallen betreft het een vasculaire dementie, te wijten aan één of meer cerebrovasculaire accidenten. Ook een vasculaire dementie leidt vaak tot depressie.Bepaalde aandoeningen (syfilis, hersentumoren, ernstige endocrinologische stoornissen, enz.) leiden tot dementie. We spreken dan van secundaire dementie, en ook dergelijke patiënten kunnen symptomen van depressie vertonen.

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 29/04/2002 - 00h00 Dr Stéphanie Lehmann. VAN EXEL E. et al. 'Patients with late onset depression have poor cognitive function at old age'. JAGS 2001; 49: 231-233
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Dementie: meer dan alleen maar de ziekte van Alzheimer Geüpdatet op 31/03/2014 - 11h55

De ziekte van Alzheimer is de bekendste vorm van dementie. Dat is ook logisch, want ze komt het meest voor. Maar het is niet de enige vorm. Er bestaan nog heel wat andere types van dementie met telkens andere en vaak heel erg uiteenlopende oorzaken.

Senioren: een depressie verhult pijn Geüpdatet op 29/04/2003 - 00h00

Pijn komt zeer vaak voor bij bejaarden. Volgens studies komt pijn voor bij 30 tot 75% van de senioren. Welnu, in geval van depressie of symptomen van dementie is pijn uiterst moeilijk op te sporen. Het is aangewezen pijn actief op te sporen en aandac...

Depressie: meer aandacht voor preventie! Geüpdatet op 06/08/2002 - 00h00

Volgens studies zou 6 tot 16% van de Belgische bevolking depressief zijn. Deze sterk uiteenlopende cijfers zijn te wijten aan het feit dat verschillende definities en evaluatiemethoden werden gebruikt.

Meer artikels