PUBLICITÉ

Laat de baby op zich wachten? Het wordt een jongen!

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 03/01/2006 - 00h00
-A +A

Waarom worden er meer jongens dan meisjes geboren? Heel wat onderzoekers hebben getracht deze vraag te beantwoorden en evenveel hypotheses werden geformuleerd zonder dat ze ooit konden worden bevestigd. Onlangs werd een nieuwe uitleg geopperd, die stelt dat hoe langer de geboorte op zich laat wachten, des te groter de kans is dat het een jongen wordt...

PUB

Om een jongen te kunnen maken, is er een spermatozoïde met een Y-chromosoom nodig. En op dat vlak is het in theorie een kwestie van toeval (dat men altijd al zonder succes heeft proberen sturen), aangezien het mannelijke sperma evenveel X- als Y-chromosomen bevat. Naast deze hypotheses leggen we een aantal feiten, die gewoon werden vastgesteld en die suggereren dat het Y-chromosoom kwetsbaarder zou zijn:

  • spontane abortussen komen vaker voor bij mannelijke embryo's of foetussen;
  • de neonatale mortaliteit ligt bij jongens wat hoger dan bij meisjes.
Aangezien deze kwetsbaarheid niet logisch is wegens het hogere percentage geboorten van jongetjes in vergelijking met meisjes, kan men ervan uitgaan dat ze eerder in het conceptieproces wordt gecompenseerd. Om deze theorie te testen, analyseerden Nederlandse onderzoekers een reeks gegevens over bijna 5.000 vrouwen die tussen 2001 en 2003 op een natuurlijke wijze en zonder medische interventie een kind hadden gebaard. De auteurs stelden vast dat de geslachtsverhouding van de kinderen correleerde met de tijd die na het stopzetten van de anticonceptie nodig was om zwanger te worden. Bij de 498 vrouwen (9,4%) die er langer dan een jaar over deden om zwanger te worden, was de kans dat ze een jongen zouden baren 57,6% in vergelijking met 51,1% van de vrouwen die binnen de twaalf maanden zwanger waren. Volgens een wiskundig model is de kans dat een vrouw een jongen baart per bijkomend jaar voor de conceptie 4% hoger.Als verklaring suggereren de auteurs dat de snelheid waarmee de Y-spermatozoïden zich verplaatsen, sneller is dan deze van de X-spermatozoïden. Het langer uitblijven van een zwangerschap zou te wijten kunnen zijn aan een baarmoederslijmvlies van slechte kwaliteit, zodat de spermatozoïden die mobieler zijn - deze die het Y-chromosoom dragen - een voordeel hebben. Maar deze hypothese moet nog worden bewezen en we benadrukken dat ze in tegenspraak is met een andere vaststelling: wanneer de betrekkingen tijdens de cruciale perioden frequenter zijn (de periode voor de conceptie is dus meestal korter), worden er meer jongens geboren...
Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 03/01/2006 - 00h00 Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Hoe groot wordt uw kind later? Geüpdatet op 17/03/2009 - 00h00

"Hoe groot wordt mijn kind op volwassen leeftijd?" We kunnen u geen precies, maar wel een statistisch antwoord bezorgen. Het is het resultaat van een berekening, met name de methode van Tanner. Maar opgelet, andere factoren kunnen de uiteindelijke le...

Autisme, geboortegewicht en vroeggeboorte Gepubliceerd op 24/02/2014 - 16h45

Onderzoeken wijst op het verband tussen autisme enerzijds en een laag geboortegewicht en of prematuriteit anderzijds. Om voorlopig nog onbekende redenen is dat verband niet hetzelfde bij jongens dan bij meisjes.

Meer artikels