PUBLICITÉ

Knieartrose: het nut van een strakke bandage

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 23/09/2003 - 00h00
-A +A

Een Australische studie bevestigt het nut van een strakke kniebandage om de pijn te verzachten bij knieartrose.

PUB

Bij knieartrose werd tot nog toe altijd een kniebandage aanbevolen, ook al waren er daarvoor weinig wetenschappelijke bewijzen. Een Australische studie leverde echter overtuigende resultaten op. Aan de studie namen 87 patiënten met knieartrose deel. Ze werden ingedeeld in drie groepen: sommigen droegen geen bandage, anderen een soepele bandage die slechts schijnbaar steun gaf, terwijl de overige vrijwilligers een strakke bandage kregen die elke week vervangen werd. Ongeveer een maand later ondervroegen de auteurs de patiënten over de intensiteit van hun pijn en gingen ze de evolutie na van hun fysieke capaciteit.

Zo stelden ze vast dat 73 % van de proefpersonen met een strakke bandage geen pijn meer voelde, tegen 49 % van de patiënten met een soepele bandage en 10 % van de personen zonder bandage. Daarnaast bleek dat een strakke bandage de fysieke capaciteit verhoogde; die was drie weken na het verwijderen van de bandage nog altijd intact. Het precieze werkingsmechanisme dat tot deze klinische verbeteringen leidt, is nog altijd niet opgehelderd. Toch is een strakke kniebandage een doeltreffende behandeling die de pijn van patiënten met knieartrose verlicht en hun fysieke capaciteit verbetert.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 23/09/2003 - 00h00 British Medical Journal, 327 : 135-138, 2003.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Depressies tasten ook het lichaam aan Geüpdatet op 28/10/2008 - 00h00

Artsen hanteren vooral psychologische criteria om een depressie te identificeren. Nochtans komt de ziekte ook lichamelijk tot uiting. Wat zijn de fysieke gevolgen van een depressie?

Fysieke training: zet uw hart aan het werk Geüpdatet op 02/03/2004 - 00h00

Lichaamsbeweging is goed voor hart en bloedvaten en voor de spieren, en verbetert daardoor de symptomen van chronische hartinsufficiëntie. Het gebrek aan wetenschappelijke bewijzen was tot nog toe een hinderpaal voor de algemene toepassing van die st...

Meer artikels