PUBLICITÉ

Klimaatopwarming en luchtvervuiling: een ramp voor hart- en vaatziektes!

Geüpdatet door Hélène Joubert, wetenschapsjournaliste op 21/12/2016 - 09h55
-A +A

De inzet van het Raamverdrag van de Klimaatconferentie van Parijs (COP21) dat op 11 december is afgesloten, was om de temperatuursstijging te beperken tot 2°C boven het pre-industriële gemiddelde temperatuurniveau. Dat is dringend nodig omdat de luchtvervuiling door de industrie en de gezinnen - de belangrijkste oorzaak van de klimaatopwarming - desastreuze gevolgen heeft voor hart- en vaatziektes. Tekst en uitleg.

PUB

Luchtvervuiling maakt doden

In 2012 was de luchtvervuiling in Europa verantwoordelijk voor 524.000 gevallen van vroegtijdige sterfte, dat is even veel als de jaren ervoor (1). 432.000 sterfgevallen zijn te wijten aan het fijn stof, 75.000 aan het stikstofdioxide en 17.000 aan de ozon in de lucht. In de stad leven is niet gezond: 87% van de stadsbevolking in de Europese Unie stond in 2013 bloot aan concentraties van PM2,5 (de beruchte zwevende deeltjes van 2,5 micrometer diameter en kleiner) die boven de norm lagen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is vastgelegd.

Hart- en vaatziektes: eerste gevolg van de luchtvervuiling

Door de luchtvervuiling sterven er in Europa elk jaar 400.000 mensen vroegtijdig - 80% door hart- en vaatziektes (vooral hartinfarcten), de rest vooral aan longziektes en kanker (1) (2).

Op lange termijn verslechtert de luchtvervuiling niet alleen de hartproblemen van mensen die al ziek zijn (hartinfarct, angina pectoris, hartritmestoornissen, cerebrovasculair accident en coronaire aandoeningen), maar heeft de vervuilde lucht ook een schadelijke impact op het hart- en vaatstelsel van gezonde mensen!

De fysiopathologische mechanismen die in het spel zijn, zijn dezelfde als bij roken*, dat met 78.000 doden per jaar in Frankrijk alleen en 700.000 doden in heel Europa nog meer slachtoffers eist dan de luchtvervuiling: tromboseverschijnselen (vorming van bloedklonters), het verminderd uitzettingsvermogen van de bloedvaten en ontstekingsverschijnselen.

Prof. Daniel Thomas, cardioloog aan het CHU van de Pitié Salpêtrière in Parijs en erevoorzitter van de ‘Fédération française de cardiologie’ (FFC) zegt hierover: «Deze mechanismen veroorzaken een destabilisering van de atheroomplaques (toenemende afzetting van cholesterol) en leiden tot acute vasculaire accidenten, vooral in de kransslagaders van het hart. Er is trouwens een duidelijk chronologisch verband tussen luchtvervuilingspieken en acute vasculaire accidenten! Het verminderde uitzettingsvermogen van de slagaders kan ook aanleiding geven tot coronaire spasmen. Dat is een plotselinge vernauwing van de diameter van de slagaders waardoor het bloed makkelijker stolt of klontert. Dat kan leiden tot ventriculaire ritmestoornissen (in de hartkamers) en zelfs tot de plotselinge dood door afsluiting van de slagader. Koolstofmonoxide tot slot verhindert het normale transport van de zuurstof  - het verdringt de rode bloedlichaampjes -, wat nefast is voor hartpatiënten met coronaire aandoeningen.»

Initialement publié par Hélène Joubert, wetenschapsjournaliste le 22/12/2015 - 11h45 et mis à jour par Hélène Joubert, wetenschapsjournaliste le 21/12/2016 - 09h55

(1) Volgens een rapport uit 2015 van het Europees Milieuagentschap (EMA); (2) www.fedecardio.org  et http://mafedecardio.org; (3) Mathilde Pascal en coll. BEH/InVS N° 38-39 | 24 november 2015, Klimaatverandering en gezondheid:  nieuwe uitdagingen voor epidemiologie en volksgezondheid.

Op basis van een interview met prof. Daniel Thomas, cardioloog aan het CHU van de Pitié Salpêtrière in Parijs en erevoorzitter van de ‘Fédération française de cardiologie’ (FFC). 

De klimaatopwarming en de luchtvervuiling: een ramp voor hart- en vaatziektes, e-gezondheid.be

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Aspirine bij coronaire insufficiëntie Geüpdatet op 09/01/2002 - 00h00

Aspirine heeft anticoagulerende eigenschappen en kan de vorming van een thrombus (bloedstolsel) in de coronaire arteriën voorkomen en aldus het risico op cardiale problemen beperken. Bij vermoeden van of bewezen coronaire insufficiëntie zal uw arts u...

Hart- en vaatziekten: sprekende cijfers! Geüpdatet op 31/05/2005 - 00h00

In Europa is één op de twee sterfgevallen het gevolg van een kransslagaderaandoening. De statistieken zouden echter spectaculair kunnen dalen als de mensen meer zouden beseffen dat ze sommige risicofactoren makkelijk kunnen beïnvloeden. Enkele cijfer...

Meer artikels