PUBLICITÉ

Kleine rokers: stop!

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 18/10/2005 - 00h00
-A +A

Rookt u? Nee, niet meer dan twee of drie sigaretten per dag? Mensen die niet meer dan een paar sigaretten per dag roken, worden vandaag niet gezien als echte 'rokers'. Ten onrechte, zo blijkt nu. Gezondheidsrisico's treden al op vanaf één tot vier sigaretten per dag.

PUB

De gezondheidsrisico's van roken zijn welbekend en die risico's stijgen proportioneel met het aantal sigaretten dat per dag gerookt wordt. Maar er werd nooit veel onderzoek gevoerd bij de zogenaamde kleine rokers, met andere woorden, mensen die één tot vier sigaretten per dag opsteken. Lopen zogenaamde kleine rokers meer risico's dan verstokte rokers? Vanaf hoeveel sigaretten treedt het risico op gezondheidsschade op? Een Noorse studie biedt een aantal antwoorden op een aantal vragen.

De studie in kwestie werd uitgevoerd bij meer dan 43.000 vrouwen en mannen van 35 tot 49 jaar oud die deelnamen aan een opsporingsprogramma voor cardiovasculaire risico's in de jaren zeventig. Na een follow-up tot in 2002 werd de aard van de overlijdens geregistreerd (cardiovasculair, kanker -waaronder longkanker- enz.). Ex-rokers werden niet opgenomen in de studie. De rokers werden opgedeeld in zes categorieën: 1 à 4 sigaretten per dag, 5 à 9 sigaretten per dag, 10 à 14, 15 à 19, 20 à 24 en meer dan 25 sigaretten per dag. En hierin schuilt meteen ook het aparte van dit onderzoek omdat in de meeste andere analyses de kleine rokers die zijn die 1 à 9 of 1 à 15 sigaretten per dag roken. De auteurs stellen vast dat de duur van de verslaving stijgt met het aantal sigaretten. De totale cholesterol- en triglyceridengehalten nemen ook toe met het aantal sigaretten en dat zowel bij mannen als bij vrouwen. De hoeveelheid lichaamsbeweging daarentegen neemt af: hoe meer men rookt, hoe minder men aan lichaamsbeweging doet. Mensen die één à vier sigaretten per dag roken, hebben een risico op overlijden door een ischemische hartaandoening dat drie keer zo hoog is dan bij mensen die nooit rookten. Ook het aantal overlijdens door longkanker is hoger in deze rokersgroep: het risico is drie keer zo groot bij kleine rokers en vijf keer zo groot bij kleine rooksters. Het risico op overlijden (alle oorzaken samen) neemt toe met 1,57 en 1,47 toe bij respectievelijk mannen en vrouwen.

In het algemeen kan men stellen dat voor alle ziekten en hoeveel sigaretten men ook rookt, het risico op overlijden kleiner is bij vrouwen dan bij mannen, met een uitzondering voor cardiovasculaire aandoeningen en kanker.In de praktijk bestaat er geen drempel waarop of waaronder men risicoloos kan roken. Ook kleine rokers lopen gevaar. Hen wordt dan ook aangeraden om definitief te stoppen met roken. Hoe lang of hoeveel men ook rookt, stoppen met de ongezonde rookgewoonte is àltijd goed voor de gezondheid.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 18/10/2005 - 00h00

Tabacco Control, 14 : 315-20, 2005, on-line publicatie.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
De sigaret of een erectie, aan u de keuze Geüpdatet op 29/04/2003 - 00h00

Algemeen lopen rokers tweemaal meer risico van erectiestoornissen dan niet-rokers. Dit risico is evenredig met het aantal sigaretten dat zij per dag roken. Voor rokers die lijden aan hypertensie wordt dat risico vermenigvuldigd met 27!

Meer artikels