PUBLICITÉ

Kinderziekten: een rondleiding

Gepubliceerd op 11/04/2003 - 00h00
-A +A

Gezondheid en ziekte, ogenschijnlijk tegengesteld aan elkaar, gaan in feite geleidelijk in elkaar over. Niemand is ooit helemaal gezond, altijd dreigen er wel ergens in het lichaam ziektekiemen door de breken.

PUB

Ziekte en gezondheid

Dit geldt eveneens en misschien wel vooral voor het kind dat ook lichamelijk en geestelijk veel nieuwe indrukken moet opdoen. Veel ziekten komen voornamelijk op de kinderleeftijd voor, bijvoorbeeld de echte kinderziekten zoals mazelen en waterpokken en ziekten van de keel, de oren en de luchtwegen.Het jonge kind moet in veel gevallen nog een afweer ontwikkelen tegen diverse ziekten en alle mogelijke ziektekiemen. De eerste tijd profiteert hij nog van de van de moeder meegekregen afweerstoffen en ook wel van het feit dat hij zo weinig contact met de buitenwereld heeft. Meestal zal hij echter na het tweede jaar in toenemende mate worden blootgesteld aan de virussen en bacteriën die anderen bij zich dragen.Gewone verkoudheid komt het meest voor bij kinderen tussen twee en zes jaar. Op die leeftijd ontstaan ook de meeste complicaties en duren de verkoudheden het langst. Het aantal verkoudheden is omstreeks het negende jaar al met de helft verminderd en op het twaalfde jaar opnieuw gehalveerd.Veel infecties van de luchtwegen op de kinderleeftijd verlopen bijna onopgemerkt; soms gaan ze wel gepaard met hoge koorts, maar duren ze maar twee of drie dagen. Dit geldt ook voor veel kinderziekten: rodehond blijft bijvoorbeeld dikwijls onopgemerkt. Hoewel het kind vaker ziek is, betekent de ziekte meestal een minder grote inbreuk op zijn functioneren in het gezin dan het geval is bij volwassenen.Net als bij volwassenen kan ziekte bij kinderen een psychische of sociale oorzaak hebben. Nervositeit kan hij kinderen de weerstand tegen infecties van de luchtwegen verkleinen. Dat een slechte hygiëne, een verkeerde voeding en verwaarlozing van het kind ziekte kunnen veroorzaken, spreekt vanzelf.Geestelijke en lichamelijke gezondheid beïnvloeden elkaar, ook bij het kind.Kinderen die wat langer ziek zijn en langdurige verzorging nodig hebben, wennen snel aan een nieuwe situatie en maken er soms misbruik van. Ziek zijn en medelijden ontvangen wordt dan tot een plezierige ervaring. In de volwassen maatschappij kan ziekte worden beschouwd als een vorm van afwijkend gedrag dat door iedereen geaccepteerd wordt, in tegenstelling tot duidelijk ongewenst geachte vormen van afwijkend gedrag, zoals criminaliteit.Ziekte kan dan ook worden uitgebuit. Bij het zieke kind ziet men deze ziektewinst soms in zijn meest primitieve vorm. Het kan zijn bezorgde ouders tiranniseren door ze steeds maar bij zich aan bed te roepen of te vluchten in ziektegedrag als een bepaalde omgeving te veel spanningen oproept. Men ziet hiervan een duidelijk voorbeeld in het verschijnsel van schoolziek zijn, dat bij sommige kinderen vaak optreedt.Ziekte bij kinderen kan soms gepaard gaan met pijn, waardoor ze bijzonder angstig kunnen zijn. De pijn van een vingerprik, de pijn bij angina of de pijn bij het doorprikken van het trommelvlies vergroot de angst van het kind voor de grote-mensenwereld. Het is dan ook beter het kind niet te misleiden over wat hem te wachten staat. Ook de arts moet, als hij een ingreep zal gaan verrichten, het kind van tevoren inlichten.Wanneer een kind in een ziekenhuis moet worden opgenomen, komt daarbij nog de scheiding van de ouders. Vooral kinderen tussen een en vier jaar verdragen dit slecht. Het kan dan helpen wanneer de ouders bij het eerste bezoek na de opname aanwezig zijn. 'n de meeste ziekenhuizen bestaat zelfs de mogelijkheid van continu bezoek en kan een van de ouders 's nachts bij het kind blijven (rooming-in).Narcose en pijnlijke ingrepen zoals amandelen knippen kunnen voor het kind traumatische ervaringen zijn. Soms kan een kind reageren alsof de ouders hem de pijn met opzet hebben aangedaan en al of niet bewust wraakgevoelens ten opzichte van de ouders tonen.Het is mogelijk dat het zijn gevoelens uit in fantasieën, bijvoorbeeld door tijdens het spelen met poppen zelf in de arm of in de oren van de pop te prikken. Voor de volwassenen is een dergelijk rollenspel vaak niet prettig om aan te zien, vooral omdat men er de tegen hen gerichte agressiviteit duidelijk in kan herkennen. Voor het kind is het echter een gelegenheid om zijn gevoelens te verwerken.Elke ziekte die zo besmettelijk is dat vrijwel iedereen deze krijgt voordat hij volwassen is, behoort tot de kinderziekten. Omdat deze ziekten erg besmettelijk zijn, heeft de infectie meestal op zeer jeugdige leeftijd plaats. De belangrijkste zijn:

 • difterie (difteritis);
 • kinkhoest (pertussis);
 • kinderverlamming (poliomyelitis);
 • mazelen (morbilli);
 • rodehond (rubella, rubeola);
 • bof (parotitis);
 • waterpokken (varicella);
 • vierde ziekte (rubella scarlatina);
 • vijfde ziekte (erythema infectiosum);
 • zesde ziekte (exanthema subitum);
 • roodvonk (scarlatina);
 • klierkoorts (mononucleosis infectiosa).

Aangeboren afwijkingen

Onder aangeboren verstaat men een grote verscheidenheid aan onvolkomenheden, van geboortevlekjes tot een grote afwijking als een open rugje (spina bifida).Veel voorkomende aangeboren afwijkingen zijn:- geboortevlekken;- breuken;- syndroom van Down (mongolisme);- gespleten verhemelte;- hazenlip;- open rugje;- aangeboren heupontwrichting;- klompvoet.Bij ongeveer de helft van de kinderen met deze afwijkingen is de oorzaak nog onbekend. Voor de andere helft bestaan twee voorname oorzaken:(1) erfelijke oorzaken of invloeden;(2) uitwendige oorzaken, milieu-invloeden.Bij de uitwendige oorzaken behoren de leeftijd van de moeder, infecties tijdens de zwangerschap en de invloed van schadelijke stoffen op de foetus zoals drugs, alcohol, bepaalde geneesmiddelen. Aangeboren afwijkingen kunnen ook door te veel roken of alcoholisme worden veroorzaakt.Een verrassende, maar erg belangrijke factor is de sociaal-economische situatie van de moeder. Hoe armer ze is, des te groter is de kans op afwijkingen bij haar baby. Milieufactoren bij aangeboren afwijkingen zijn in sommige opzichten moeilijk te beïnvloeden, maar in de laatste jaren is enorme vooruitgang geboekt.Enige jaren geleden was het nog ondenkbaar dat sommige aangeboren afwijkingen konden worden voorkomen. Thans zijn er talloze preventieve maatregelen, niet alleen op het gebied van voorlichting, maar ook de inenting van jonge meisjes tegen rodehond voorkomt veel aangeboren stoornissen. Tegenwoordig is het mogelijk om reeds in een vroeg stadium van de zwangerschap vast te stellen of een bepaalde afwijking of erfelijke ziekte zal optreden. Men kan in de twaalfde tot veertiende week van de zwangerschap vruchtwateronderzoek of een vlokkentest laten verrichten. Op deze wijze kan men enkele honderden erfelijke en stofwisselingsstoornissen op het spoor komen.

Gepubliceerd op 11/04/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Elk in zijn bed! Geüpdatet op 20/05/2003 - 00h00

Mama, ik ben bang, mag ik bij jou in bed komen? Welk kind heeft nooit eens zin om in het bed van zijn ouders te slapen? Welke ouder heeft zijn kind nog nooit toegestaan even bij hem in bed te kruipen? Als de uitzondering een leef- en slaapgewoonte wo...

Liegen hoort bij opgroeien Geüpdatet op 13/02/2007 - 00h00

Dingen verzwijgen, de waarheid verdraaien en echt liegen : de meeste kinderen hebben nood aan het vervormen of achterhouden van bepaalde waarheden. Waarom? Maakt het gedrag deel uit van de zelfontplooiing?

Meer artikels