PUBLICITÉ

Kinderen van 6 tot 10 jaar

Gepubliceerd door Dr Philippe Presles op 09/02/2011 - 16h09
-A +A

PUB

1/ Preventie van spraakstoornissen, visuele en gehoorstoornissen

Spraakstoornissen: herkennen en voorkomen

Het onder de knie krijgen van de mondelinge en schriftelijke taal is de grote inzet van de hele schoolgaande periode. Het is dus belangrijk dat jonge kinderen - in de basisschool dus - in dat leerproces niet worden gehinderd door een eventuele spraakstoornis.

Stotteren, articulatieproblemen, dysfasie, dyslexie... 4 tot 5% van de kinderen kampt met problemen in het schrijven en 1% heeft problemen met spreken.

Deze - kleine of grote - problemen zijn voor de ouders vaak een grote bron van zorgen omdat ze negatieve gevolgen kunnen hebben voor het evenwicht van hun kinderen: problemen in relaties, slechte schoolresultaten, isolement...

Nochtans kan een geschikte professionele begeleiding en behandeling van deze stoornissen heel wat soelaas beiden en ze soms zelfs volledig genezen. Zeker als men er vroeg genoeg bij is.

Een vroegtijdige diagnose is dus erg belangrijk.


De verschillende spraakstoornissen

Afwijkingen in de mondelinge of schriftelijke taal kunnen in verschillende vormen voorkomen:

  • Articulatiestoornissen: dit is een veel voorkomend fenomeen bij kinderen. Het gaat meer bepaald om problemen bij het voortbrengen van bepaalde klanken (vooral f, v, s, ch, z, j). Er zijn verschillende oorzaken mogelijk: psychische onrijpheid, gehoorproblemen, gebrekkige perceptie van klanken (en dus problemen om ze zelf correct te produceren), motorische slordigheid in de tong- en mondzone. De precieze aanpak van deze stoornis (logopedie, psychotherapie...) hangt af van de oorzaak, maar meestal is de behandeling van korte duur als er tijdig wordt ingegrepen.
  • Taalachterstand: die komt tot uiting in het verdraaien van woorden of lettergrepen in de opbouw van zinnen, waardoor deze moeilijk verstaanbaar worden. Het kind werkt dan met vervangingen (bijv.'ch' door 'k'), weglatingen (bijv. ‘kijgen ' in plaats van ‘krijgen’) of assimilatie ('panda ' voor 'pinda '). Vroegtijdige behandeling van de stoornis met logopedie kan problemen voorkomen in de sociale omgang en de schoolcarrière van het kind.
  • Stotteren: 1% van de bevolking stottert (drie jongens op één meisje). De stoornis wordt gekenmerkt door een verstoord spreekritme of blokkeringen van de stembanden, spiertrekkingen van de kaken en lippen met als gevolg dat het kind blijft steken bij een klinker of een medeklinker aan het begin van het woord en bepaalde lettergrepen herhaalt. De behandeling van deze problemen gebeurt meestal aan de hand van relaxatietechnieken en psychotherapie.
  • Dysfasie: bij kinderen gaat het om stoornissen in het spreken en is het een belangrijke taalachterstand. Dysfasie wordt gekenmerkt een gebrekkige articulatie, problemen met het onderscheiden van klanken en een slechte integratie van de grammaticale en semantische structuren in de taal. De behandeling van deze stoornis vergt een multidisciplinaire aanpak van een logopedist, een specialist in psychomotorische problemen en een psycholoog of kinderpsychiater.
  • Dyslexie: deze leesstoornis, ook wel woordblindheid genoemd, komt volgens de statistieken voor bij 8 tot 10 % van de schoolgaande kinderen. Dat zijn 2 tot 3 leerlingen per klas. De stoornis wordt behandeld met logopedie en draait rond het lezen van teksten. Daarnaast krijgt het kind ook vaak psychomotorische vaardigheden aangeleerd die de ontwikkeling van zijn lichaamsbewustzijn moeten stimuleren.


De rol van parentsde ouders in de preventie

Bij spraakstoornissen is de behandeling een absolute prioriteit, maar ook de ouders spelen in het verhaal een belangrijke rol. Ze kunnen namelijk bijdragen tot een vroegtijdige diagnose. Door hun waakzaamheid worden de symptomen van een pathologie vaak tijdig gedetecteerd. Stap dus naar uw huisarts zo gauw u twijfels hebt. Die zal nagaan of de psychische ontwikkeling van uw kind normaal verloopt en of de zintuiglijke vermogens (gezicht, gehoor) intact zijn.2/ Gehoor en gezichtsvermogen controleren


Het gehoor en het gezichtsvermogen zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een kind. Wees alert en signaleer elke afwijking, hoe klein ook, aan uw huisarts.
Laat de oren en ogen (gezichtsscherpte) bij de minste twijfel controleren.

Laat uw kind een zonnebril dragen bij fel buitenlicht.

Gepubliceerd door Dr Philippe Presles op 09/02/2011 - 16h09
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Terug naar school: medische check-up van uw kind Gepubliceerd op 29/08/2014 - 12h28

Het begin van het nieuwe schooljaar is altijd een drukke tijd. Sommige dingen kunnen al voor het nieuwe schooljaar afgehandeld of gepland worden. Wacht niet tot het laatste moment, maar neem wat voorsprong. Dat bespaart u en uw kind al een hoop stres...

Zwanger? Fragielere tanden... Gepubliceerd op 06/08/2013 - 18h16

De hormonale wijzigingen die inherent zijn aan een zwangerschap maken de tanden fragieler. Daarom moeten zwangere vrouwen extra aandacht besteden aan mond- en tandhygiëne en regelmatig een tandarts raadplegen.

Meer artikels