PUBLICITÉ

Kinderen: het groepsleven werkt astma en allergieën in de hand

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 16/05/2006 - 00h00
-A +A

Kinderen die in een groep terechtkomen, worden vroegtijdig aan infecties blootgesteld. Vormt deze blootstelling een bescherming, bijvoorbeeld doordat ze een soort immuniteit stimuleert tegen stoffen waar het organisme reeds mee in contact geweest is? Of is ze integendeel nadelig omdat ze het risico van allergie en astma doet toenemen?

PUB

Allergieaanvallen in het groepsleven

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig omdat de resultaten van de rond dit onderwerp gepubliceerde studies elkaar enorm tegenspreken. Een nieuwe kwaliteitsstudie levert uiteindelijk overtuigende elementen. Deze Zweedse analyse had betrekking op meer dan 10.000 kinderen van 1 tot 6 jaar. Aan de hand van vragenlijsten konden gegevens over symptomen van de luchtwegen en allergieën, de gezinsomgeving en de opvangregeling van deze kinderen worden verzameld.

Een opvallende stijging van de symptomen van astma en allergie

Het besluit is ondubbelzinnig: de kinderen die in een groep worden opgevangen, vertonen veel meer symptomen van astma en allergie dan de andere. Deze spectaculaire stijging valt vooral op bij de jonge kinderen van 1 tot 4 jaar. De kleintjes die in groep worden opgevangen, vertonen allergische symptomen die 12 tot zelfs 160% hoger kunnen zijn:+ 33% fluitende adem + 56% nachtelijke hoest + 23% astma + 15% rinitis + 75% hooikoorts + 49% eczema+ 27% allergische reacties op voedingsmiddelen+ 160% verkoudheid.De opvangregeling houdt dus verband met het risico voor symptomen rond de luchtwegen, eczema en allergische reacties op voedingsmiddelen. In deze studie is er geen enkele indicatie dat er bij kinderen van 1 tot 6 jaar een bescherming tegen allergie zou bestaan. In de praktijk zouden de kindjes in de mate van het mogelijke niet te snel in een groep mogen worden geplaatst, vooral niet als er familiale antecedenten van astma en allergie zijn En men moet er uiteraard voor zorgen dat de vaccins op tijd worden toegediend...

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 16/05/2006 - 00h00 Hagerhed-Engman L. et coll., Allergy, 61 (4): 447-453, 2006.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Astma: een controletest voor kinderen Geüpdatet op 18/05/2009 - 00h00

Inschatten hoe goed een astma onder controle is en de effecten, de behandeling en de symptomen ervan evalueren is voor volwassenen al niet evident; voor kinderen is het pas echt moeilijk omdat zij vaak moeite hebben om zich uit te drukken. Gelukkig b...

Interview: welke relatie tussen bronchiolitis en astma? Geüpdatet op 16/12/2003 - 00h00

Elk jaar krijgen in België tussen oktober en het einde van de winter ongeveer 70.000 baby's bronchiolitis. Twee vragen blijven het voorwerp van discussie: de relatie tussen bronchiolitis en astma, en de behandeling van bronchiolitis. We hadden hierov...

Bronchiolitis in de kinderjaren, astma in de adolescentie Geüpdatet op 15/03/2005 - 00h00

Het verband tussen astma en bronchiolitis blijft omstreden. Lange tijd werd gedacht dat bronchiolitis het bedje spreidde voor astma. Sindsdien hebben studies aangetoond dat de evolutie van bronchiolitis afhangt van de ernst van de oorspronkelijke inf...

Meer artikels