PUBLICITÉ

Kinderen en echtscheiding: tips voor de ouders na de effectieve scheiding

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 03/11/2014 - 11h47
-A +A

Welke ook de context moge zijn, de scheiding van de ouders is voor een kind, ongeacht zijn leeftijd, een ingrijpende verandering.

Hoe kunnen de ouders zich, wanneer de scheiding eenmaal vastligt, organiseren om hun kind te beschermen?

Speciaal voor de ouders heeft dr. Paul Bensussan* een aantal raadgevingen geformuleerd.

PUB

Welke zijn de oplossingen of welke raadgevingen kan men na de scheiding aan de ouders geven?

Bij echtscheidingen waarbij alles in der minne wordt geregeld, worden de regelingen meestal gezamenlijk opgesteld en wordt spontaan gewerkt aan een oplossing voor de ontreddering van het kind. Dat is echter niet het geval wanneer er sprake is van een vechtscheiding, waarbij de ouders ruziën voor het hoederecht of de uitoefening van het bezoekrecht. Het is dan ook uiterst belangrijk om het kind te beschermen tegen de mogelijk verschrikkelijke omstandigheden op het ogenblik dat een ouder het kind komt afhalen of terugbrengen.

De zondagstress mijden

De zondagstress, die zelfs volwassenen kunnen ervaren, wordt vertienvoudigd wanneer het verhuizen van de ene ouder naar de andere in een vijandige sfeer plaatsvindt. Het speelt geen rol of dat ogenblik gepaard gaat met een doodse stilte of met een explosie van klachten (laattijdigheid omwille van het verkeer, het kind dat niet gewassen is, vergeten spullen, geen huiswerk gemaakt…). In dergelijke omstandigheden, pleit ik ervoor dat het kind op een neutrale plaats wordt afgehaald of teruggebracht: bij de kinderoppas bijvoorbeeld, of in het kinderdagverblijf als het kind nog niet naar school gaat. Of aan de school, als de kinderen wat ouder zijn. Het is, zowel voor het kind als voor de ouder, gemakkelijker en minder stresserend om afscheid te nemen aan de schoolpoort op een maandagmorgen ("mama komt je straks na de school halen"), dan op een zondagavond op het trottoir of in de hal van een gebouw… Deze regeling veronderstelt wel dat beide ouders van goede wil zijn: als de rechter bevolen heeft dat het kind op zondagavond naar de woning van de ouder met het hoederecht moet teruggebracht worden, kan men, als volwassenen en in het belang van het kind, nog altijd beslissen om een beetje af te wijken van de strikte regeling.

Weekends of vakantie

Tijdens de weekends of de vakantie, moet men er ook aan denken het contact tussen het kind en de andere ouder te bevorderen (even telefoneren, een kaartje sturen). Dat is zeer belangrijk omdat het kind misschien niet durft zeggen dat het de andere ouder mist, uit schrik om de ouder waar het logeert verdriet te doen. Om te vermijden dat er constant getelefoneerd wordt, wat door de ouder snel als negatief wordt ervaren, kan men afspreken om op bepaalde ogenblikken contact op te nemen. Het kind kan dan zelf opnemen omdat het weet dat de oproep voor hem bestemd is.

Het kind is geen detective

Men moet ten slotte aan de verleiding weerstaan om van het kind een detective te maken. Vraag het kind zo weinig mogelijk details over hetgeen bij de andere ouder gebeurt. Te veel ouders begaan dit soort fouten, die niets anders zijn dan uitingen van tactloosheid ten opzichte van hun kind.

Praktische tips voor een verantwoordelijke scheidingLaten we tot slot de raadgevingen hernemen die belangrijk zijn voor een verantwoordelijke scheiding, die tot doel heeft de belangen van het kind te vrijwaren:

 

 • Vergeet nooit dat het kind niet van u alleen is.
 • Vraag nooit aan een kind of het meer van u houdt dan van de andere ouder.
 • Help het kind om in contact te blijven met de andere ouder.
 • Praat met uw ex-partner als volwassenen en gebruik het kind niet als boodschapper.
 • Wees niet verdrietig wanneer uw kind naar de andere ouder vertrekt.
 • Voorzie nooit speciale activiteiten op de dagen waarop uw kind bij de andere ouder is.
 • Wees noch verwonderd, noch kwaad wanneer het kind bij de andere ouder is en geen contact met u opneemt.
 • Speel het kind niet aan elkaar door alsof het een voorwerp is.
 • Maak geen ruzie in aanwezigheid van het kind.
 • Vertel geen dingen die het kind nog niet kan begrijpen.
 • Laat het kind vriend(inn)en uitnodigen in zijn twee woningen.
 • Zorg ervoor dat jullie het eens zijn over geld en uitgaven.
 • Maak geen duizend plannen met het kind: laat het gewoon gelukkig zijn.
 • Laat zoveel mogelijk dingen onveranderd in het leven van het kind (zoals het vóór de scheiding was…).
 • Wees vriendelijk met de andere grootouders.
 • Aanvaard de nieuwe partner van uw ex.

Ook al lijken ze soms naïef en utopisch in een gespannen situatie, toch moeten deze raadgevingen gegeven worden: elke ouder kan dan de tips toepassen die haalbaar zijn of maatregelen nemen om de kleine fouten en onhandigheden te vermijden die de gevoeligheid van het kind kunnen raken. Vergeet niet dat het kind door de scheiding al zwaar op de proef werd gesteld.

Initialement publié par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 18/05/2009 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 03/11/2014 - 11h47

Interview van dr. Paul Bensussan. * Dr. Paul Bensussan is psychiater, erkend deskundige aan het Franse Hof van Cassatie en afgestudeerd in de klinische seksuologie. Zijn werk over incest en vechtscheidingen is bekend bij zijn collega's en bij de magistraten.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Scheiding: hoe er met de kinderen over spreken? Gepubliceerd op 03/04/2012 - 12h35

Een scheiding is niet alleen een mislukking voor het koppel maar ook een beproeving voor de kinderen . Voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om de toch reeds delicate situatie niet op de spits te drijven. Enkele adviezen van Elisabeth Martin-Leb...

Kinderen voorbereiden op een ziekenhuisopname Gepubliceerd op 11/10/2017 - 11h02

Jaarlijks worden één miljoen kinderen geopereerd. Het is niet niets in slaap te worden gedaan en te worden geopereerd. Appendicitis, poliepen of een ongeval... wat moet u aan uw kind zeggen vóór een lichte operatie ?

Meer artikels