PUBLICITÉ

Kent u de verschillen tussen mannen en vrouwen?

Gepubliceerd door Dr Catherine Solano op 22/08/2011 - 15h01
-A +A

Mannen en vrouwen verschillen maar van elkaar door één klein chromosoom. Toch zijn er grote verschillen in de manier waarop we psychisch functioneren. Kent u de verschillen?

PUB

Mannen en vrouwen hebben een verschillend hersenvolume. Waarom?

 Omdat mannen gespierder zijn.

 

Mannen hebben meer neuronen om hun grotere spiermassa te sturen. Maar ze scoren qua intelligentie niet beter dan vrouwen.

 

Wat het succes in de studies aangaat:

Doen meisjes het beter dan jongens.

 

Meisjes hebben betere schoolresultaten dan jongens. De studiebegeleiding voor leerlingen met leermoeilijkheden gaat voor 1/3 naar meisjes en voor 2/3 naar jongens. Dat scenario doet zich ook voor in de hogere studies. Daar haalt 32 % van de meisjes een masterdiploma. Bij de jongens is dat maar 21 %. (Bron: Le Monde)

 

Waarom kiezen meisjes vaker literaire richtingen en jongens wetenschappelijke vakken?

Omdat de leerkrachten en de ouders de meisjes makkelijker in de richting van literatuur loodsen en de jongens in de richting van wetenschap.

 

Blijkbaar verklaart de sociale context het verschil in de relatie tussen wiskunde en sekse. Leerkrachten vragen voor wetenschappelijke vakken betere resultaten van de meisjes dan van de jongens voor ze in die richting worden geloodst. De leerkrachten zijn met andere woorden veeleisender voor de meisjes.

 

Waarom vinden vrouwen vaak dat mannen schreeuwen terwijl zij zelf vinden dat ze heel normaal praten?

Omdat ze allebei anders horen: vrouwen horen 2 tot 3 keer beter!

 

Volgens Serge Ginger, klinisch psycholoog en oprichter van de school van de Gestalttherapie, horen vrouwen niet hetzelfde geluidsvolume dan mannen. Ze horen de mannen dus schreeuwen als die zelf de indruk hebben dat ze heel normaal spreken.

 

Welke van de volgende uitspraken over taal klopt:

Met 9 jaar staan meisjes verbaal ongeveer 9 maanden verder dan jongens. 

Tijdens één lesuur in de kleuterschool praten de meisjes 15 minuten en de jongens 4 minuten, dat is dus 4 keer minder (Bron: KIMURA Doreen (2000): Cerveau d’homme, cerveau de femme? Odile Jacob).

Meisjes hebben op hun negende een duidelijke verbale voorsprong op de jongens. Meisjes ontwikkelen hun woordenschat op jonge leeftijd beter dan jongens. En het verschil blijft tot op volwassen leeftijd bestaan. Ze zijn ‘praatzieker’ en voelen zich verbaal meer op hun gemak. Zo telefoneren ze gemiddeld 20 minuten, daar waar mannen 6 minuten telefoneren.

 

Welke uitspraak over ruimtelijke oriëntatie van mannen en vrouwen klopt?

Mannen hebben een beter oriëntatiegevoel in de ruimte.

 

Mannen hebben een beter oriëntatiegevoel in de ruimte dan vrouwen. Jongetjes scoren al van bij de geboorte beter in tests in ruimtelijke rotatie in drie dimensies. Vrouwen compenseren het tekort wel door zich op visuele elementen te baseren. Ze zeggen bijvoorbeeld: « Kijk toch, ik herken dat roze huis » (Bron: KIMURA Doreen (2000). Cerveau d’homme, cerveau de femme? Odile Jacob).

Wat is het verschil tussen mannen et vrouwen als het om zelfdoding gaat?

Vrouwen doen meer zelfmoordpogingen, maar mannen doen meer zelfmoordpogingen die fataal zijn.

 

Vrouwen ondernemen meer zelfmoordpogingen dan mannen. Maar mannen slagen vaker als ze een zelfmoordpoging ondernemen. Alles samen overlijden meer mannen door zelfdoding dan vrouwen.

 

Welke plaats neem seks in het leven van een man in en in dat van een vrouw?

 Vrouwen hebben meer behoefte aan intimiteit om zin te hebben in seks. Mannen hebben dan weer seks nodig om tot intimiteit te kunnen komen.

 

Voor mannen zorgt seks voor meer toenadering tot de andere, waardoor ze makkelijk toegang hebben tot intimiteit. Vrouwen hebben dat gevoel van intimiteit net nodig om zin in seks te krijgen. Zeggen dat mannen meer seks nodig hebben dan vrouwen is dus verkeerd. Het is gewoon de libido die een andere dynamiek volgt. Mannen kunnen, net als vrouwen trouwens, vrijen zonder verliefd te zijn. Vrouwen doen er vaak langer over om het verschil vast te stellen tussen lust en liefde, maar ze leren het even goed.

 

Mannen en vrouwen zijn niet gelijk op het vlak van depressies. Wat zijn de verschillen?

Vrouwen zijn twee tot drie keer vaker depressief, wellicht omdat hun hersenen minder serotonine produceren.

 

Depressies komen twee tot drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Dat verschil is vermoedelijk te wijten aan een lagere productie van serotonine. 

 

Vrouwen hebben meer empathie dan mannen. Waarom?

Omdat ze meer verbale kwaliteiten hebben en de emoties en geestelijke toestand van anderen beter registreren mannen.


Vrouwen leven zich meer in dan mannen omdat ze de gevoelens van anderen beter begrijpen, die beter kunnen lezen en dus makkelijker kunnen analyseren. Anderzijds tonen ze dat begrip ook omdat ze gemiddeld meer praten dan mannen.  

 

Gepubliceerd door Dr Catherine Solano op 22/08/2011 - 15h01
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Masturbatie: het verschil tussen mannen en vrouwen Gepubliceerd op 28/11/2011 - 15h46

Masturberen is niet langer een taboe, of toch niet meer zo'n groot taboe als het vroeger was. En sinds er meer over gepraat wordt, stelt men vast dat er op dat vlak aanzienlijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Wat zijn de verschillen en wa...

Meer artikels