PUBLICITÉ

Keizersnede: wat zijn de risico’s voor het kind?

Geüpdatet door Dr Catherine Solano op 10/12/2012 - 13h56
-A +A

De beslissing om al dan niet over te gaan tot een keizersnede hangt af van verschillende elementen.

De chirurg moet altijd de gezondheid van de moeder en het kind voor ogen houden.

Maar welke risico’s loopt een kind dat via een keizersnede geboren wordt?

PUB

Het risico van de verdoving bij een keizersnede: wat is het gevolg voor de baby?

Een keizersnede gebeurt onder verdoving, dat kan een epidurale zijn of algemene verdoving. Een deel van de verdovende middelen komt in het bloed van het kind terecht.

Bij alleen een algemene verdoving (niet na een epidurale dus) gaan er echter minder verdovende middelen over dan bij een lange epidurale verdoving, omdat de baby heel snel uit de buik van de moeder wordt genomen.

Langdurige epidurale verdoving wordt ook gebruikt bij een bevalling via de natuurlijke weg. Ook dan komen er verdovende stoffen in het bloed terecht. 
De gevolgen van die overdracht van verdovende stoffen op het kind zijn een zwakkere spiertonus en een zwakkere zuigreflex meteen na de geboorte.

Keizersnede: wat is het risico op overlijden voor het kind?

De kindersterfte bij de geboorte ligt vandaag heel laag.

Toch loopt een kind dat via een keizersnede geboren nog altijd een groter risico op overlijden. De kans is 1,77 op 1000 geboorten tegenover 0,62 op 1000 geboorten bij kinderen die langs de natuurlijke weg ter wereld komen.

Om de gegevens niet te vervalsen heeft de studie (1) die met deze cijfers naar buiten kwam, enkel rekening gehouden met de geboorten die geen specifiek risico inhielden, die op de vooraf berekende datum plaatsvonden (niet prematuur dus) en waarbij de baby met het hoofdje eerst verscheen. Het ging dus allicht vaak om een keizersnede om het comfort. Die zijn in de VS erg courant.

Toch mogen we niet vergeten dat een keizersnede het leven van het kind bij een risicobevalling kan redden!

Initialement publié par Dr Catherine Solano le 10/12/2012 - 13h56 et mis à jour par Dr Catherine Solano le 10/12/2012 - 13h56

(1) MacDorman MF et coll., Birth., sep 2006;33(3):175-82, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16948717.
(2) Morrison J.J. et coll., Br J Obstet Gynaecol, feb 1995;102(2):101-6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7756199.
(3) Dominguez-Bello MG et al., coll., Proc Natl Acad Sci U S A. jun 2010 29;107(26):11971-5. Epub 2010 Jun 21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20566857.
(4) Thavagnanam et coll., Clin Exp Allergy. Apr. 2008;38(4):629-33, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18352976. Roduit C, et coll., Thorax. 2009 Feb;64(2):107-13. Epub dec 2008 3, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19052046.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Keizersnede: minder kans op incontinentie Geüpdatet op 01/04/2003 - 00h00

Urine-incontinentie is één van de meest voorkomende en meest hinderlijke complicaties na de bevalling. Bij een keizersnede ligt dit risico veel lager dan bij een natuurlijke bevalling.

Meer artikels