PUBLICITÉ

Kanker bestrijden is teamwerk

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 31/03/2015 - 15h35
-A +A

Kanker is een complexe ziekte. Eén arts alleen volstaat niet om ze te bestrijden. Er komen altijd meerdere specialisten bij kijken. Daarom worden vandaag vaak multidisciplinaire oncologische consulten georganiseerd. Dit jaar is het tien jaar dat de consulten door het RIZIV gefinancierd worden. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg heeft een balans opgemaakt…

PUB

Kanker bestrijden, een zaak van multidisciplinaire oncologische consulten

Een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) is een overleg tussen verschillende specialisten die elk hun bijdrage leveren in de behandeling van een patiënt met kanker. Welke specialisten dat zijn, hangt af van de patiënt en het type kanker. De behandelend arts neemt er natuurlijk aan deel, maar - afhankelijk van het individuele geval – kan er ook een chirurg aanwezig zijn, een medisch oncoloog, een specialist medische beeldvorming, enz. Ook een zorgcoördinator en mogelijk een psycholoog en/of een sociaal werker nemen deel aan het consult. In de mate van het mogelijke wordt ook de huisarts van de patiënt erbij betrokken, al gebeurt dat nog te weinig.

In welke gevallen kan iemand een beroep doen op een multidisciplinaire oncologische consult?

De consulten worden sinds 2003 terugbetaald door het RIZIV. Ze zijn in bepaalde gevallen verplicht:

  • Als de artsen beslissen om de kanker anders te behandelen dan volgens de methodes die traditioneel in het ziekenhuis worden toegepast.
  • Als er radiotherapie wordt toegepast in een zone die minder dan een jaar tevoren al eens bestraald is.
  • Ook sommige stoffen van chemotherapie leiden automatisch tot het houden van multidisciplinaire oncologische consulten.
  • Als de patiënt een vrouw is en behandeld wordt in een erkende borstkliniek.

Dat betekent wel niet dat alleen patiënten die hieronder vallen er toegang tot hebben. In 2003 waren er 28.350 consulten; in 2012 waren het er al 104.530. Een duidelijk bewijs van de populariteit bij de zorgverstrekkers.

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 31/03/2015 - 15h35

KCE report 239: 10 jaar multidisciplinaire oncologische consulten: balans en vooruitzichten

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Zelfdoding en zorgoverconsumptie Geüpdatet op 27/09/2005 - 00h00

Typisch voor zelfmoordplegers is hun "zorgoverconsumptie" tijdens de zes maanden vóór hun daad. Medische shopping, overmatig gebruik van geneesmiddelen (psychotrope middelen en antidepressiva) en chronische aandoeningen zijn in dit verband alarmsigna...

Opsporing van borstkanker: duurder! Geüpdatet op 03/02/2002 - 00h00

In België wordt een efficiënte campagne gevoerd om borstkanker op te sporen, maar Europa verleent een octrooi voor de vatbaarheidsgenen voor borstkanker. Het rechtstreekse gevolg daarvan is dat opsporingstests die een beroep doen op deze genen, voor...

Meer artikels