PUBLICITÉ

Jongetjes: is er een probleem met de teelballen?

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 29/09/2014 - 13h20
-A +A

Zijn de teelballen van uw zoontje goed ingedaald?

Het antwoord is belangrijk, want er staan belangrijke dingen op het spel.

PUB

Teelballen: waarom is het indalen belangrijk?

Tijdens de zwangerschap dalen de teelballen van mannelijke foetussen normaal uit het bekken af naar de balzak of het scrotum. Maar soms gebeurt het dat er geen teelballen in de balzak zitten. Dan is er sprake van cryptorchidie.

Het is belangrijk om na te gaan of de teelballen goed zijn ingedaald.

Waarom? Allereerst omdat als de teelballen in de balzak zitten ze de juiste temperatuur hebben. Als ze niet vanuit het bekken indalen, kan de vruchtbaarheid van de jongen in het gedrang komen.

Slecht of niet ingedaalde teelballen leiden bovendien vaker tot kanker (ook al komt dat weinig voor).

Er zijn meerdere factoren die kunnen  verklaren waarom een van de teelballen of beide teelballen in de balzak ontbreken:

 • Er zijn geen teelballen of ze zijn heel klein (ze zijn bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap verschrompeld). Die gevallen vragen een bijzondere follow-up, onder meer met een hormonaal onderzoek.
   
 • De teelballen zitten door een of ander obstakel vast in het bekken (verkleving, enz.). Soms is er sprake van ectopie. Dat wil zeggen dat de teelballen op een abnormale plaats zitten, bijvoorbeeld in het lieskanaal.
   
 • De teelballen kunnen ook «wandelen of pendelen»: soms zitten ze in de balzak en soms klimmen ze weer naar boven. Dat gebeurt eerder bij stress of koude.

Hoe weet u of de teelballen goed ingedaald zijn?

Het is niet zo moeilijk om te controleren of de teelballen er al dan niet zijn. Gewoon even kijken of eventueel tasten bij het vervangen van de luier volstaat al.

Doe het wel op tijd. Cryptorchidie moet vroeg behandeld worden om de vruchtbaarheid te redden, liefst rond de leeftijd van één jaar.

Normaal gebeurt het onderzoek door de kinderarts - eerst bij de geboorte, daarna bij elk bezoek tijdens het eerste levensjaar.

Soms  heeft de arts informatie van de ouders nodig. Een pendelende teelbal kan bijvoorbeeld tijdens het wassen in bad duidelijk aanwezig zijn, terwijl hij op de consult niet te zien is.

Hoe wordt cryptorchidie behandeld?

Eerst moet duidelijk zijn waarom een of beide teelballen niet op hun plaats zitten. De behandeling zal natuurlijk afhangen van de oorzaak en is dus telkens verschillend.

 • Als de teelballen in het bekken zijn blijven zitten of als ze op de verkeerde plaats zitten, zal de arts ze laten afdalen naar het scrotum en ze vastzetten.
   
 • Als de teelballen soms in de balzak aanwezig zijn, kunt u wachten tot het probleem zich vanzelf oplost. In de helft van de gevallen daalt de teelbal in voor de baby drie maanden oud is, bij twee derde van de jongens nog vroeger.

Wat moet u doen?
Als u denkt dat de teelbal van uw zoontje in het scrotum (de balzak) niet op de juiste plaats zit of als de teelbal er ontbreekt, moet u erover praten met uw kinderarts. Hij kan dan uitmaken of een ingreep nodig is om de situatie recht te zetten.

Tijdens de operatie laat de arts de teelbal(len) indalen en hecht hij die vast in het scrotum. Het is geen ingewikkelde en ook geen erg pijnlijke ingreep. Er is wel follow-up nodig, want soms verschrompelen de teelballen na de operatie.

Initialement publié par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 26/09/2014 - 09h15 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 29/09/2014 - 13h20

Dr Françoise Mascart, Groupement belge des pédiatres de langue française. Association française d’urologie

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Vader worden na chemotherapie, het kan! Geüpdatet op 11/03/2002 - 00h00

Mannen die chemotherapie krijgen voor kanker, zijn vaak steriel. Sommigen vormen echter nog functionele spermatozoa die kunnen worden afgenomen en gebruikt voor in vitro fertilisatie dankzij de ICSI-techniek.

Meer artikels