PUBLICITÉ

Jongeren: om te slagen moeten ze de angst om te verliezen overwinnen

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 02/09/2016 - 15h38
-A +A

Als men een examen moet afleggen of deelneemt aan een sportwedstrijd, wil men graag slagen of winnen. Maar deze drang naar succes kan tenietgedaan worden door een verlammende angst om te zakken of te verliezen. Hoe komt het dat deze angst zo invaliderend wordt?

PUB

De angst om te verliezen

Het probleem is dat de angst om te verliezen niet altijd een gewone angst blijft. Ze kan echt beklemmend worden. Het is dan niet langer een angst die in verhouding is met het belang van de inzet, maar een buitenmaatse angst . Iemand die dit soort angst voelt, zegt dan: "Het is alsof mijn leven ervan afhangt". Hij heeft bijna het gevoel dat hij zou kunnen sterven als hij zijn doel niet bereikt.De inzet wordt emotioneel gezien overdreven. In zijn hoofd weet deze persoon wel wat de inzet is, en die kan wel belangrijk zijn, maar zijn emoties interpreteren de situatie alsof het een kwestie van leven of dood is.En een dergelijke angst wordt daardoor een beklemming, een verschrikking.

Wat kan men doen om deze angst onder controle te brengen?

De zaak eerst op een rationele manier benaderen Heel vaak durft men zich niet in te beelden wat er zou gebeuren als men zijn diploma niet zou halen, als men de wedstrijd zou verliezen. En het is deze angst om zich de gevolgen voor te stellen, waardoor men gaat fantaseren en waardoor deze angst intenser wordt. Want het onvoorstelbare is vaak veel angstaanjagender dan de realiteit.Nochtans is het perfect voorstelbaar om er aan te denken. U kent zeker mensen die gezakt zijn voor hun examen, een wedstrijd of een match verloren hebben. Hun leven is er niet door gestopt en ze zijn het goed te boven gekomen!Het is dus de bedoeling de zaken in het juiste perspectief te plaatsen.

Initialement publié par Dr. Catherine Solano, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 23/05/2006 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 02/09/2016 - 15h38
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Babygehuil: een te ontcijferen taal Gepubliceerd op 07/10/2013 - 17h58

Moeders herkennen weliswaar vanaf de eerste dagen het gehuil van hun baby, maar hebben het moeilijker om de precieze redenen na te gaan. Honger, dorst, pijn, ongemak, angst, innerlijke spanning... redenen zijn er genoeg. Blijf hoe dan ook rustig, ste...

Meer artikels