PUBLICITÉ

Ischias: wat u er nog niet over wist

Gepubliceerd op 28/03/2003 - 00h00
-A +A

Ischias is een neuralgie van de ischiadicus-zenuw

PUB

Inleiding

Onder een neuralgie verstaat men een prikkelingsverschijnsel gepaard gaande met pijn, van een perifere sensibele zenuw. Het is meestal een heftige pijn, die dikwijls aanvalsgewijs voorkomt in het verloop van een of meer zenuwen, waarbij geen morfologische veranderingen waarneembaar zijn.Een neuralgie heeft de volgende kenmerken:- heftige pijn in het verzorgings- of innervatiegebied van de perifere zenuw. De pijn heeft een stekend of snijdend karakter en is veelal intermitterend van aard; - de zenuw is in zijn verloop drukgevoelig; bij drukken op bepaalde plaatsen treedt een duidelijke uitstralende pijn op; - de sensibiliteit in het innervatiegebied van de perifere zenuw is weinig veranderd. Soms is een hypesthesie gecombineerd met een paresthesie waarneembaar, soms een hyperesthesie, en combinaties komen voor. Een aantal predisponerende factoren speelt een rol bij de ontstaanswijze van een neuralgie. Tot de belangrijkste factoren worden gerekend: - de leeftijd (neuralgieën worden meestal waargenomen op middelbare of nog oudere leeftijd); - constitutionele factoren; - lokale factoren, waaronder plaatselijke afkoeling van de zenuw of compressie; - een psychogene factor; bij een vrijwel identieke lokale factor klaagt de ene patiënt wel en de andere niet over pijn in het innervatiegebied van de sensibele zenuw. Tot de algemene kenmerken van ischias (zoals de aandoening meestal genoemd wordt) zijn terug te voeren tot symptomen van de lumbosacrale plexus: - pijn in het lendendeel van de rug, verergerend bij bewegen en pijn, uitstralend langs de achterkant van het been, verergerend bij hoesten, niezen en persen; - krachtverlies, sensibiliteitsstoornissen en reflexverlaging aan been en voet; - drukgevoeligheid van de grote heupzenuw (nervus ischiadicus) en rekgevoeligheid van deze zenuw (symptoom van Lasèque), - op de röntgenfoto of scan (CT- of MRI-scan) zijn kenmerkende structurele veranderingen van de wervelkolom waar te nemen.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaak is een hernia van de zachte kern (nucleus pulposus) van de tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), vooral ter hoogte van of tussen het vierde en vijfde lumbale segment en het vijfde lumbale en eerste sacrale segment.De tussenwervelschijf (discus intervertebralis) bestaat uit vezelig kraakbeen en is opgebouwd uit de ringvormige anulus fibrosus waarbinnen zich de nucleus pulposus bevindt. De anulus fibrosus is aan de voorkant verbonden met het ligamentum longitudinale posterior van de wervelkolom.De zeer krachtige anulus omgeeft de weke, vervormbare nucleus en verleent deze daardoor een grote veerkracht. Het ontstaansproces van de hernia nuclei pulposi kan zowel berusten op een degeneratie als op een trauma, waarbij de nucleus pulposus zich naar perifeer, dus naar buiten, verplaatst. Door de microtraumata van het dagelijks leven treedt een soort materiaalvermoeidheid op van de tussenwervelschijf en vooral van de anulus fibrosus.Met spreekt van protrusie van de discus wanneer de anulus plaatselijk uitrekt en de discus uitpuilt. Men spreekt van prolaps wanneer een scheur optreedt en de aldus onder spanning staande discus verder uitpuilt. Er is sprake van een ruptuur wanneer een losliggend stukje van de discus (hetzij anulus, hetzij nucleus) in het wervelkanaal terechtkomt.Men spreekt voorts van een laterale en een mediale discusherniadiscus In het eerste geval wordt vaak één ruggenmergswortel onder druk gezet (compressie) en in het laatste geval de beide wortels.Met betrekking tot het optreden van een hernia komt een tweetal etiologische factoren in aanmerking:- een verzwakte aanleg van de tussenwervelschijf;- de inwerking van een trauma, zowel direct als indirect.

Gepubliceerd op 28/03/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
Roosjerood

vertaal het in gewone mensentaal

PUBLICITÉ
Lees ook
Misschien is het wel een discushernia? Gepubliceerd op 24/02/2017 - 11h02

Als we pijn in de onderrug hebben, is het dan "gewone" rugpijn of een discushernia ? Wel, het verschil is niet zo duidelijk. Een woordje uitleg.

Iedereen heeft wel eens lage rugpijn Gepubliceerd op 23/09/2015 - 11h58

Lage rugpijn is geen ziekte, maar een symptoom. Een symptoom dat zeer frequent voorkomt : iedereen heeft ooit wel eens lage rugpijn . Maar veelal is de evolutie gelukkig goedaardig.

Meer artikels