PUBLICITÉ

Is zona besmettelijk?

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 18/07/2017 - 14h24
-A +A

Deze vraag is logisch aangezien zona (ook gordelroos genoemd) veroorzaakt wordt door een uiterst besmettelijk virus, het varicella- of waterpokkenvirus. Het antwoord is trouwens "neen": zona wordt niet overgedragen op andere mensen. Toch dient u op te passen om geen waterpokken te krijgen nadat u in contact bent geweest met iemand die getroffen is door een zona-aanval!

PUB

Zona wordt veroorzaakt door een reactivatie van het varicellavirus

Zona wordt gekenmerkt door pijnlijke huiduitslag (blaasjes), met jeuk en een branderig gevoel tot gevolg. Dit doet zich vaak voor aan slechts één kant van de romp of de rug. Zona treft hoofdzakelijk mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Het risico om getroffen te worden door zona stijgt ook duidelijk met de leeftijd. Alle mensen met zona hebben iets met elkaar gemeen, namelijk dat ze de waterpokken hebben gehad.

Zona is inderdaad een reactivatie van het varicella- of waterpokkenvirus. Nadat men de waterpokken heeft gehad, zijn de meeste virussen verdwenen, behalve sommige die latent aanwezig blijven in de klieren. Het is waarschijnlijk dat deze virussen in een periode waarin het immuunsysteem verzwakt is, opnieuw geactiveerd worden en dan zona veroorzaken. Zowat 20% van de mensen die waterpokken gehad hebben, krijgt op een bepaald ogenblik te maken met zona.
 

Kan zona overgedragen worden op andere mensen?

Het antwoord is "neen": zona is niet besmettelijk. Men krijgt geen zona nadat men in contact is geweest met een persoon die door zona getroffen is.
In sommige gevallen, kan iemand die in contact is geweest met een door zona getroffen persoon wel waterpokken krijgen. Dat is het geval met mensen die nooit waterpokken hebben gehad (10% van de bevolking) en die daarbij in contact zijn geweest met het vocht van de blaasjes.
Tijdens een zona-aanval, ontstaan blaasjes (puistjes) gevuld met een vocht waarin bestanddelen van het waterpokkenvirus zitten. Dit vocht kan andere mensen besmetten als het met slijmvlies in contact komt. Het volstaat bijvoorbeeld al om even in de ogen te wrijven met een door het virus besmette hand.

Deze besmetting kan gevaarlijk zijn voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, maar ook voor pasgeborenen en zwangere vrouwen (gevaarlijk voor de foetus). Wie getroffen is door zona, doet er dus goed aan geen contact te zoeken met risicopersonen: zeer jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een immunodepressie.
 

Initialement publié par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 16/11/2009 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 18/07/2017 - 14h24

Merck Manual, Medisch handboek

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Waterpokken en zona stammen af van hetzelfde virus Geüpdatet op 14/08/2015 - 11h16

Waterpokken is een van de klassieke kinderziektes. Het kleine broertje ervan dat vooral bij volwassenen voorkomt - zona of gordelroos - is minder bekend. Waterpokken en zona worden nochtans door een en hetzelfde virus veroorzaakt: het VZV of varicell...

Hoe wordt zona behandeld? Gepubliceerd op 18/03/2013 - 11h50

Zona of gordelroos wordt veroorzaakt door het Herpes zoster-virus, hetzelfde virus dat aan de basis ligt van waterpokken . Ongeveer 25% van de mensen die in hun kindertijd de waterpokken hebben gehad, krijgen later zona . Wat zijn de symptomen van zo...

Wat zijn de symptomen van zona? Geüpdatet op 13/12/2011 - 10h51

Zona of gordelroos wordt veroorzaakt door een heractivatie van het waterpokkenvirus . Alleen mensen die ooit de wind- of waterpokken gehad hebben - in de meeste gevallen als kind - kunnen zona krijgen. Zona komt het meeste voor bij vijftigplussers, e...

Een vaccin ter preventie van zona Gepubliceerd op 12/05/2014 - 15h53

Zona, een zeer pijnlijke ziekte die veroorzaakt wordt door een reactivatie van het waterpokkenvirus, kan worden voorkomen door een vaccin. Het is weliswaar nog niet verkrijgbaar in België, maar zou in de loop van de komende jaren gelanceerd worden.

Meer artikels