PUBLICITÉ

Interview: welke relatie tussen bronchiolitis en astma?

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 16/12/2003 - 00h00
-A +A

Elk jaar krijgen in België tussen oktober en het einde van de winter ongeveer 70.000 baby's bronchiolitis. Twee vragen blijven het voorwerp van discussie: de relatie tussen bronchiolitis en astma, en de behandeling van bronchiolitis. We hadden hierover een gesprek met dr. Etienne Bidat, longpediater en allergoloog in het ziekenhuis Ambroise Paré in Parijs.

PUB

e-gezondheid: Welke relatie bestaat er tussen bronchiolitis en astma bij kinderen?

Dr. Etienne Bidat: Lange tijd is gedacht dat bronchiolitis het bedje spreidde voor astma. Uit studies blijkt echter dat de evolutie van bronchiolitis afhangt van de ernst van de begininfectie. Onderzoekers (1) volgden baby's tot hun 13de jaar. Zodra ze tekenen vertoonden van een infectie van de onderste luchtwegen, onderzochten ze of het neus- en keelvocht sporen bevatte van het respiratoir syncytiaal virus (RSV), dat bronchiolitis veroorzaakt. Kinderen die vóór hun derde een infectie van de onderste luchtwegen hebben gehad door RSV, hebben nadien vaker last van een piepende ademhaling. Met de jaren worden die episodes minder frequent. Wie een "banale" bronchiolitis heeft gehad, heeft op zijn 13de niet méér kans om astma te krijgen dan wie die infectie niet heeft gehad. In deze populatie leidt bronchiolitis tot astma, die echter wel voorbijgaand is. Een ander onderzoeksteam (2) volgde 47 baby's die in het ziekenhuis werden opgenomen met ernstige bronchiolitis. Op hun 7de had 23 % van hen astma, tegen 2 % in de controlegroep. Uit deze studie over baby's met ernstige bronchiolitis blijkt dat deze infectie het astmarisico verhoogt. Eén van de belangrijkste factoren voor de langetermijnevolutie van bronchiolitis blijkt dan ook de aanvankelijke ernstgraad en de leeftijd waarop men de ziekte krijgt.

e-gezondheid: Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Dr. Etienne Bidat: In 2000 werd een consensusconferentie gehouden waarvan de aanbevelingen actueel blijven en gemakkelijk raadpleegbaar zijn (3). De thuisbehandeling is vooral gebaseerd op een goede vrijmaking van de neus- en keelholte (een techniek die de arts moet aanleren aan de ouders), de flesvoeding meer spreiden dan anders (bv. 2 flessen van 100 ml geven in plaats van 1 fles van 200 ml) en een goede omgevingscontrole (verluchting van de kamer, temperatuur van 19°C, vermijden van passief roken). Ademhalingskinesitherapie is aan te raden om de luchtwegen vrij te maken, de uitscheiding van de secreties te vergemakkelijken en vooral de baby te bewaken en de ouders te sensibiliseren. Frankrijk is trouwens één van de weinige landen waar ademhalingskinesitherapie aangewezen is bij bronchiolitis. In sommige landen is deze behandeling zelfs gecontra-indiceerd. De conferentie merkt op dat er geen studies bestaan die het nut ervan bewijzen. Antitussiva, mucolytica en mucoregulerende geneesmiddelen zijn niet aangewezen, terwijl antibiotica slechts in zeer beperkte gevallen nuttig zijn. Ziekenhuisopname is noodzakelijk als de baby toxische verschijnselen vertoont, bij apneu, cyanose, een ademhalingsfrequentie van meer dan 60 (risico dat het voedsel in de longen terechtkomt) en eetproblemen. Sommige risicofactoren moeten aanzetten tot voorzichtigheid, waaronder een leeftijd onder de 6 weken, een vroeggeboorte, een hartaandoening of een andere ernstige chronische aandoening en psychosociale problemen. Als er beslist wordt om het kind thuis te houden, moet de arts nauwkeurige informatie geven aan de ouders en nagaan of ze goed de tekenen herkennen die op een verergering wijzen, zoals: voedsel weigeren, spijsverteringsstoornissen, gedragsveranderingen, een verslechterende ademhalingstoestand en een temperatuursverhoging. Elke verslechtering van de toestand van het kind vereist een snelle medische herevaluatie.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 16/12/2003 - 00h00 (1) Stein et coll., Lancet 1999 ; 354 : 541-45. (2) Sigurs et al. AJRCCM 2000 ; 161 : 1501-1507. (3) http://www.anaes.fr/anaes/Publications.nsf/nPDFFile/TL_ASSI-
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Van oktober tot maart: uitkijken voor bronchiolitis Gepubliceerd op 20/01/2014 - 14h32

Elk jaar krijgen 2/3 zuigelingen in België bronchiolitis. En het virus dat dit jaar in omloop is, is erg agressief. Deze ernstige aandoening van de luchtwegen die veroorzaakt wordt door het respiratoir syncytiaal virus (RSV) is de belangrijkste oorza...

Bronchiolitis: hoe te vermijden? Geüpdatet op 15/11/2005 - 00h00

Elk jaar, van oktober tot maart, worden duizenden baby's getroffen door een bronchiolitis-epidemie. Deze virusinfectie van de kleine bronchiën is weliswaar meestal matig ernstig, maar kan toch zeer zorgwekkend zijn bij de kwetsbaarste baby's. Vandaar...

Bronchiolitis: hoe weet ik of mijn baby geen gevaar loopt? Gepubliceerd op 24/02/2017 - 15h29

Oktober tot maart is het seizoen van de bronchiolitis. Voor ouders van heel kleine baby’s betekent dat extra waakzaamheid: ze moeten elke verkoudheid in de gaten houden om te zien of ze niet verder evolueert tot deze potentieel ernstige ziekte. Maar...

Meer artikels