PUBLICITÉ

Interview: Kun je bewust kiezen voor het geluk?

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 02/09/2003 - 00h00
-A +A

In zijn nieuwste boek 'Vivre heureux. Psychologie du bonheur' ('Gelukkig leven. Psychologie van het geluk') onthult dr. Christophe André* ons zijn geheimen voor een gelukkig leven. Hoewel geluk gedeeltelijk aangeboren is, moet je er ook aan werken, zo vindt hij...

PUB

e-gezondheid: Is geluk aangeboren of moet het aangeleerd worden?

Dr. Christophe André: Beide! Net als de meeste psychologische kenmerken is de mens emotioneel voorbestemd om gelukkig te worden, maar hangt zijn talent voor geluk ook af van zijn temperament (min of meer gemakkelijk en spontaan goed geluimd zijn). Op dat talent ent zich dan een psychologische stijl die aangeleerd is en samenhangt met het individuele levenstraject (oudermodellen, opvoedingsstijlen, levensgebeurtenissen, …). Geluk is echter een per definitie onstabiele toestand. We zijn met andere woorden nooit aan één stuk door gelukkig. De meesten onder ons moeten leren om het geluk beter te omarmen, te behouden en af te dwingen. Gelukkig worden is dus ook een leerproces. Wie het meest … geluk heeft, is al zeer vroeg begonnen met dat leerproces (een opgewekt temperament hebben, ouders hebben die zelf talent hebben voor geluk). Voor de meeste anderen moet het nog allemaal beginnen als ze eenmaal volwassen zijn…

e-gezondheid: Kunt u ons meer vertellen over wat u "spontaan geluk" en "afgedwongen geluk" noemt?

Dr. Christophe André: Geluk is geen luxe, maar een behoefte. We hebben nood aan geluk, en niet alleen aan welzijn, want we hebben een bewustzijn, onder meer van onze sterfelijkheid. Ik verwijs hier naar de uitspraak van Woody Allen: "Sinds de mens weet dat hij sterfelijk is, heeft hij moeite om zich volledig te ontspannen." Om te vermijden dat dit beangstigende besef ons verhindert om te genieten van het leven, hebben we het geluk uitgevonden, deze fantastische remedie tegen doodsangst, die ons een gevoel van volheid geeft en de tijd lijkt te doen stilstaan. Aangezien geluk een behoefte is, heeft de mens het altijd zoveel mogelijk nagestreefd, precies zoals hij andere behoeften vervult, onder meer de behoefte aan voedsel (door te evolueren van jagers-verzamelaars naar landbouwers-veetelers) of aan licht (door naast natuurlijk licht ook kunstlicht te gebruiken en van de kaars over te schakelen op elektriciteit). Dezelfde vraag geldt voor het geluk: wie het geluk passief afwacht, dreigt van een kale kermis thuis te komen! Geluk is dus iets waaraan we moeten werken. We hebben echter beide nodig: zowel spontaan geluk, dat gratuit is en ons overkomt, als afgedwongen geluk, dat de vrucht is van onze inspanningen.

e-gezondheid: Welke tips geeft u om gelukkig te leven?

Dr. Christophe André: We kunnen eenvoudigweg stellen dat er drie belangrijke sleutels zijn tot geluk:

  • Maak jezelf niet ongelukkiger dan nodig en verwar problemen niet met ongeluk. We worden voortdurend verleid door droefheid, melancholie en nostalgie. Denk aan die prachtige zin van Victor Hugo: 'Melancholie is het geluk dat droefheid ons verschaft'. Vandaar dat we actief moeten leren strijden tegen een nodeloos slecht humeur...
  • Gooi niet alles op één hoop: er zijn momenten in het leven en plaatsen in de wereld waar het niet aankomt op geluk, maar op overleven. Het is dan ook ongepast om over geluk te spreken met iemand die in een rouwproces zit of geconfronteerd wordt met ellende of geweld. We moeten aanvaarden dat geluk geen blijvende toestand is, en als het er niet is, moeten we gewoon hopen dat het zo snel mogelijk terugkeert.
  • Wérk aan je geluk in plaats van het passief af te wachten. Welke filosoof zei ook weer: 'Geluk pluk je niet, maar zaai je'? Er zijn daarvoor 1001 manieren: genoegen scheppen in kleine dingen, genieten van positieve gevoelens, altruïstischer leren worden, op een schrandere manier optimist leren zijn, ...
Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 02/09/2003 - 00h00 * Christophe André is psychiater in het Sainte-Anne-ziekenhuis en doceert aan de Universiteit Parijs 10. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder " Vivre heureux. Psychologie du bonheur ", Parijs, Odile Jacob, 2003 ; " Petites angoisses et grosses phobies ", Parijs, Éditions du Seuil, 2002 (met illustrator Muzo) ; " La force des émotions ", Parijs, Éditions Odile Jacob, 2001 (met F. Lelord) ; " La peur des autres : trac, timidité et phobie sociale ", Parijs, Éditions Odile Jacob, 2000 (met P. Légeron) ; " L'estime de soi ", Parijs, Éditions Odile Jacob, 1999 (met F. Lelord) ; " Comment gérer les personnalités difficiles ", Parijs, Éditions Odile Jacob, 1996 (met F. Lelord).
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Ken uw gemoedsgesteldheid Geüpdatet op 08/06/2009 - 00h00

In zijn boekje " Les états d'âme, un apprentissage de la sérénité " dat onlangs is verschenen bij uitgeverij Odile Jacob, verkent psychiater en psychotherapeut Christophe André een weinig bekend gebied van de psychologie, dat van onze dagelijkse gemo...

Kan je geluk uitlokken? Geüpdatet op 14/11/2006 - 00h00

Geluk is iets waar wellicht iedereen naar streeft. En toch lijkt het in de praktijk moeilijk te vinden. Kan men er zelf voor zorgen dat geluk makkelijker bereikbaar is?

Wat doet de liefde duren? Gepubliceerd op 14/02/2014 - 10h45

Levenslange liefde , het is goed om er over te dromen, maar het kan doeltreffender. Een aantal psychologen bogen zich over de kwestie in de hoop concrete antwoorden te vinden op de vraag hoe een koppel kan blijven duren.

Meer artikels