PUBLICITÉ

Interview: cardiovasculaire risico's bij vrouwen: waarom zoveel onverschilligheid?

Gepubliceerd op 13/01/2004 - 00h00
-A +A

Eén op de twee vrouwen sterft aan een hart- en vaatziekte. Ter vergelijking: slechts één op de 26 overlijdt aan borstkanker. Waarom lijken vrouwen zo onverschillig voor dit risico? We vroegen het aan prof. Silla M. Consoli*.

PUB

e-gezondheid: Waarom hebben vrouwen zo weinig oog voor cardiovasculaire risico's, die nochtans veel hoger liggen dan het risico op borstkanker?

Prof. Silla M. Consoli: We mogen niet vergeten dat vrouwen als enigen een medische specialiteit tot hun beschikking hebben, de gynaecologie, en dat ze vaak al vanaf de adolescentie een zeer sterke band hebben met hun gynaecoloog, ook al gaan ze veel minder bij hem of haar op bezoek dan bij hun huisarts. Hun kijk op gezondheid wordt dan ook beïnvloed door die bevoorrechte relatie en door hun vrouw-zijn en hun moederschap. Het is trouwens opmerkelijk dat vrouwen minder bezig zijn met kanker in het algemeen dan met borstkanker. Ze associëren borstkanker immers niet alleen met een mogelijk langdurige, pijnlijke en zelfs levensbedreigende ziekte, maar ook met hun lichaam, hun vrouwelijkheid, de strijd tegen veroudering, het feit dat ze begeerd willen blijven worden enz.Toch zijn vrouwen zich bewust van het cardiovasculaire risico dat mannen in het algemeen en hun man in het bijzonder lopen, en maken ze er zich zelfs zorgen over. Ze weten dat ze gemiddeld langer leven dan mannen, maar worden vaak heen en weer geslingerd tussen de vrees om hun partner als eerste te zien sterven en alleen achter te blijven, en de machteloosheid die ze voelen doordat ze er niet altijd in slagen om goede raad te geven aan een man van wie ze veel houden, maar die ongezond blijft leven. Verder mogen we ook niet uit het oog verliezen dat heel wat vormen van sociale vooruitgang en verworvenheden die de vrouwen de voorbije decennia hebben verkregen, ertoe geleid hebben dat het cardiovasculaire risico bij vrouwen sterk is toegenomen. Vrouwen gaan meer uit werken dan vroeger en bekleden vaker hoge functies, wat een bron van stress is. Andere negatieve factoren zijn de pil en vooral roken, temeer omdat meisjes er steeds vroeger mee beginnen. Dat alles betekent dat vrouwen voortaan alle voorrechten genieten van mannen, maar tegelijk ook blootstaan aan dezelfde risico's. Vrouwen doen er echter goed aan niet te veel te piekeren over deze "keerzijde van de medaille", want dan bestaat het gevaar dat ze die gaan verdringen.

e-gezondheid: Welke rol moeten artsen spelen om vrouwen meer bewust te maken van cardiovasculaire risico's?

Prof. Silla M. Consoli: Artsen hebben lange tijd een karikatuur gemaakt van het verschil tussen mannen en vrouwen inzake cardiovasculaire risico's, door te sterk te benadrukken dat vrouwen dankzij hun hormonale status vóór de menopauze beschermd zijn. Ondertussen hebben vrouwen echter de boodschap goed begrepen en hebben ze meer oog voor de gezondheidsrisico's op korte of middellange termijn dan op de risico's die wegen op hun maturiteit of hun ouderdom. We weten ook dat vrouwen meer geneigd zijn om hun klachten te formuleren als ze ziek zijn en dat op een emotionelere manier doen dan mannen. Vandaar dat er soms sprake is van "atypische" beelden die de arts kunnen misleiden, temeer omdat arts lange tijd een typisch mannenberoep is geweest!

* Prof. Silla M. Consoli geeft voordrachten en is als ziekenhuisarts (MCU-Ph) verbonden aan de dienst farmacologie van het CHU Saint Antoine in Parijs. Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !Site van de Belgische Federatie tegen Kanker

Gepubliceerd op 13/01/2004 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Hartinfarct: hoe zit het met de symptomen bij vrouwen? Gepubliceerd op 16/03/2016 - 14h37

Wat de cardiovasculaire gezondheid betreft, zijn mannen en vrouwen niet elkaars gelijken, hoewel hun respectievelijke risico's naarmate de leeftijd vordert minder en minder verschillen. Gelijkenissen en verschillen bij de symptomen van een hartinfarc...

Meer artikels