PUBLICITÉ

Interview: 1 op de 5 vrouwen krijgt te maken met partnergeweld

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 20/04/2004 - 00h00
-A +A

Partnergeweld: één op de drie vrouwen krijgt ermee te maken. Het heeft heel wat gevolgen voor hun gezondheidstoestand en die van hun kinderen. Erger nog: elke maand overlijden vrouwen aan de gevolgen van gezinsgeweld. Hoe kunnen vrouwen die vicieuze cirkel doorbreken?

PUB

In Europa krijgen 4 miljoen vrouwen af te rekenen met huiselijk geweld. We hadden hierover een gesprek met mevr. O. Giavarini van de Franse vereniging "Accueil Femmes Solidarité" (AFS), die gezinsgeweld wil voorkomen en bestrijden door de vrouwelijke slachtoffers op te vangen, te ondersteunen en door te verwijzen.

e-gezondheid: Durven vrouwen eindelijk te praten over wat ze thuis meemaken?

Mevr. O.Giavarini: Veel meer vrouwen dan vroeger komen naar onze vereniging om de stilte te doorbreken en om informatie en hulp te vragen. In 2003 behandelde AFS 2.741 gevallen van gezinsgeweld, tegen 1.911 in 2002 en 1.846 in 2001. Dat betekent niet dat er meer vrouwen het slachtoffer worden van partner- en/of gezinsgeweld dan vroeger, wel dat het probleem minder taboe is en minder gebanaliseerd en geminimaliseerd wordt. Gezinsgeweld behoort zowel tot het publieke domein (verantwoordelijkheid en bewustmaking van de samenleving) als tot het privé-domein, en die dubbelzinnigheid heeft de aanpak van het probleem lange tijd bemoeilijkt. Het belangrijkste kenmerk van gezinsgeweld is immers zijn onzichtbaarheid: als het slachtoffer er niet mee naar buiten komt, is het moeilijk om het probleem op te sporen en er iets aan te doen. Vandaag durven echter meer vrouwen dan vroeger de vernederingen aan te klagen die ze dag in dag uit meemaken en oplossingen te zoeken om hun partner of gezin te ontvluchten en hun isolement te doorbreken. Er zijn nationale campagnes gelanceerd, en op Europees niveau zijn er projecten opgestart en rapporten opgesteld. Vrouwen voelen minder schaamte om het probleem te bespreken, kampen minder met schuldgevoelens en beseffen vlugger de mogelijke ernst van de vernederingen en slagen die ze moeten incasseren. Ze kennen ook beter hun rechten.Het is dan ook cruciaal om op de eerste signalen te reageren, want geweld heeft gevolgen voor de gezondheid die des te moeilijker te bestrijden zijn naargelang het geweld aanhoudt.

e-gezondheid: Hoe kun je deze vorm van geweld bestrijden? Wat raadt u vrouwen aan?

Mevr. O.Giavarini: Allereerst kan een vrouw onmogelijk alleen de strijd aangaan tegen het geweld van haar partner, ook al ligt de beslissing om thuis weg te gaan, uitsluitend bij haar. Ze moet absoluut hulp en advies zoeken bij gespecialiseerde verenigingen of maatschappelijk werkers. De weg naar zelfstandigheid is altijd lang en bezaaid met hindernissen. Huiselijk geweld is een geleidelijk voortwoekerend proces waarbij escalaties afwisselen met periodes waarin er schijnbaar geen vuiltje aan de lucht is en waarin de vrouw excuses zoekt voor het geweld van haar partner of begint te twijfelen aan zichzelf. De episodes van geweld volgen elkaar steeds sneller op en het geweld wordt ook steeds heviger. De geweldpleger isoleert en verzwakt de vrouw, vernedert haar en maakt zich geleidelijk meester van haar wil. Bovendien keren vrouwelijke geweldslachtoffers toch verschillende keren terug naar huis, omdat ze ondanks alles gehecht zijn aan hun partner of omdat ze bang zijn voor represailles en bedreigingen. Op die manier heeft haar omgeving de neiging om ontmoedigd te raken omdat ze de juiste situatie niet kent en niet begrijpt waarom de vrouw telkens vlucht en toch weer terugkomt. De beste manier om gezinsgeweld te bestrijden, is dan ook van bij het (de) eerste teken(en) van huis weg te gaan. Een slag aanvaarden, betekent zoveel als om meer vragen. Ten slotte komt het zelden voor dat de dader definitief stopt met zijn agressief gedrag. Het is dan ook aan het slachtoffer om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 20/04/2004 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Aids: waarom meer vrouwen dan mannen? Geüpdatet op 16/12/2003 - 00h00

Het aantal seropositieve vrouwen in België neemt gevaarlijk toe. Waarom? Omdat vrouwen seksueel gezien meer risico lopen dan mannen om besmet te raken met het aids-virus. Niet alleen om biologische redenen, maar ook gezien hun levensstijl.

Meer artikels