PUBLICITÉ

Insecticiden: voorzichtigheid geboden!

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 12/04/2005 - 00h00
-A +A

Het "Pesticides Action Network Belgium" herinnert eraan dat geen enkele pesticide volledig ontoxisch is. Ook al zijn pesticiden voor thuisgebruik minder geconcentreerd dan landbouwpesticiden, ze moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden.

PUB

Na dertig jaar wetenschappelijke studies bij professionele gebruikers van pesticiden en bevolkingsgroepen in gebieden met intensieve landbouw is gebleken dat er een verband bestaat tussen het gebruik ervan en spontane abortussen, doodgeboren baby's, congenitale afwijkingen, leukemie bij kinderen, hersentumoren en andere pediatrische aandoeningen.

Voortplantingsstoornissen en congenitale afwijkingen

Studies, vooral in de VS en Canada, hebben uitgewezen dat vóór de bevruchting blootstelling van de vader het risico het meest verhoogt, maar tijdens de zwangerschap en in de vroege kinderjaren integendeel blootstelling van de moeder het gevaarlijkst is. Het risico op babysterfte door congenitale afwijkingen bleek het grootst bij kinderen van boomkwekers en bij personen die in een brede omtrek rond intensieve-landbouwgebieden woonden. Oorzaak: niet alleen insecticiden, maar ook fungiciden en herbiciden. In Europa is uit de analyse van congenitale afwijkingen gebleken dat, als de moeder tijdens het eerste trimester van de zwangerschap blootgesteld wordt aan huishoudelijke pesticiden (of biociden) en oplosmiddelen, de kans op een lip- en verhemeltespleet bij de baby toeneemt. Verder is ook vastgesteld dat de mannelijke foetus gevoeliger is dan de vrouwelijke. Prenatale diagnose en zwangerschapsonderbrekingen hebben weliswaar het aantal congenitale misvormingen doen dalen, voor bepaalde van die misvormingen blijft de incidentie vrijwel constant of stijgt ze zelfs, zoals cryptorchidie (een niet-ingedaalde teelbal) en hypospadie (afwijking van de urinebuis). Vandaar dat dit verschijnsel volgens wetenschappers verband houdt met pesticiden en andere stoffen die het klierstelsel verstoren.

Kinderkankers

De eerste gevallen van leukemie bij kinderen die blootgesteld werden aan pesticiden, dateren uit 1970. Sindsdien zijn er in de VS, Canada en Europa meer dan twintig studies uitgevoerd bij kinderen van landbouwers of uit de algemene bevolking. Ze hebben aangetoond dat het risico op acute leukemie even hoog was bij gebruik van biociden als bij gebruik van landbouwpesticiden. Sommige insecticiden die binnenshuis gebruikt worden, zijn zeer gevaarlijk voor foetussen en jonge kinderen, maar bepaalde herbiciden kunnen ook het ziekterisico verhogen. Het is ondertussen bewezen dat sommige vormen van leukemie al ontstaan van in de baarmoeder. Het aantal hersentumoren bij kinderen en adolescenten onder de twintig jaar is in de VS met 2 % gestegen. Volgens wetenschappers spelen ook milieufactoren daarbij een rol, net als bij andere kinderziekten. Net als voor leukemie is bewezen dat landbouwpesticiden en biociden een rol spelen bij het ontstaan van diverse soorten hersentumoren. Studies bevestigen in het algemeen dat de hersenen van de foetus en van het kind tijdens de eerste levensmaanden zeer gevoelig zijn voor de kankerverwekkende effecten van pesticiden. Ze bevestigen ook dat huishoudelijke insecticiden en herbiciden hersentumoren kunnen veroorzaken en dat ondoordacht gebruik ervan het risico op andere kankers eveneens aanzienlijk kan verhogen.

Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !Site van de Belgische Federatie tegen Kanker

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 12/04/2005 - 00h00 Persdossier van het 'Pesticides Action Network Belgium', maart 2005.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Tuinieren: voorzichtig met pesticiden! Gepubliceerd op 15/05/2012 - 11h08

Pesticiden hebben geen goede reputatie en dat is terecht. Een Amerikaans onderzoek toont aan dat zelfs bij een eenvoudige activiteit als tuinieren er een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson is...

Meer artikels