PUBLICITÉ

In-vitrofertilisatie: één embryo volstaat!

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 11/01/2005 - 00h00
-A +A

De risico's van in-vitrofertilisatie (IVF) zijn vooral het gevolg van het grote aantal meerlinggeboorten. Vandaar dat er meestal maximum twee embryo's teruggeplaatst worden in de baarmoeder. En als men zich nu eens beperkte tot één embryo, om het risico op een meerlingzwangerschap nog te verkleinen, welk gevolg zou dat dan hebben voor het succespercentage van IVF?

PUB

Om de slaagkansen van IVF te verhogen, worden meestal verschillende embryo's teruggeplaatst. Dat verhoogt echter de kans op meerlingzwangerschappen. Vandaar dat IVF het risico op vroeggeboorten en perinatale sterfte doet stijgen. Uiteindelijk kunnen we ons echter afvragen hoe het slaagpercentage van IVF zou beïnvloed worden als er slechts één embryo zou teruggeplaatst worden in plaats van twee, zoals meestal het geval is. Bovendien zou dit ook de kans op meerlinggeboorten doen dalen.

Om die vraag te beantwoorden, werd een studie uitgevoerd bij vrouwen die kandidaat waren voor IVF. Ze werden verdeeld in twee groepen: bij de ene groep werd slechts één embryo (330 vrouwen) teruggeplaatst, bij de tweede groep twee (331 vrouwen). De resultaten werden geanalyseerd in termen van het aantal geboorten. Zo waren er na inplanting van twee embryo's 142 geboorten, tegen 128 na inplanting van één enkel embryo. De auteurs concluderen daaruit dat de inplanting van één embryo het geboortecijfer met niet meer dan 11,6 % doet verminderen. Het verschil tussen één en twee embryo's is hier gering.

Als we echter niet meer het aantal geboorten als criterium nemen (dat logischerwijze hoger ligt als er verschillende embryo's teruggeplaatst worden), maar het aantal zwangerschappen, kunnen we veronderstellen dat veel vrouwen die IVF laten uitvoeren, een eenlingzwangerschap verkiezen, en lijkt de terugplaatsing van slechts één enkel embryo de voorkeur te genieten. In deze studie bedroeg het aantal zwangerschappen bij inplanting van twee embryo's immers 95 (waarvan 47 tweelingzwangerschappen), tegen 128 bij inplanting van slechts één embryo, dus 35 % meer. Hopelijk wordt deze bevinding bevestigd door andere studies, zodat kandidates voor IVF de keuze krijgen en de risico's van meervoudige zwangerschappen dalen.

Schrijf u gratis in op de newsletter van e-gezondheid !

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 11/01/2005 - 00h00 Thurin A. et coll., N. Engl. J. Med., 351 (23) : 2440-2442, 2004.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Stress, IVF en zwangerschap: een driehoeksverhouding Gepubliceerd op 04/03/2014 - 14h39

Er komt veel stress kijken bij de processen van medisch begeleide voortplanting. IVF vormt daar geen uitzondering op. Welke impact heeft stress op het succes van deze behandelingen? De wetenschap staat niet stil.

Spontane vermindering van meerlingzwangerschappen Geüpdatet op 16/02/2002 - 00h00

Spontane miskramen zijn een natuurlijk fenomeen dat vrij frequent voorkomt tijdens het eerste zwangerschapstrimester. Het risico is nog groter bij een meerlingzwangerschap: sommige embryo's kunnen zich immers ontwikkelen ten koste van andere die dan...

Wat met de overtollige embryo's? Geüpdatet op 23/09/2003 - 00h00

Wat gebeurt er met de overtollige embryo's die geproduceerd worden via MBV? De recente problematiek van de embryonale stamcellen plaatst dit 'hete ethische hangijzer' volop in de actualiteit...

Meer artikels